Image
3d study

3D mediedesignstudier i Storbritannia

Studiet i 3D mediedesign går ut på å analysere, designe og produsere nye visuelle multimediauttrykk for en rekke forskjellige kreative industrier og plattformer. Den spennende verdenen av nyere digitale medier har skapt en økt etterspørsel etter innovative og kreative mennesker med kompetanse i digitale teknologier og multimediaverktøy. Dette studiet vil gi deg muligheten til å bli en del av en digital verden i stadig utvikling, og vil forberede deg for arbeid innenfor en rekke medieindustrier.

3D mediedesign er et allsidig studie som tar for seg forskjellige medier og industrier som grafisk design, lyd, 3D-animasjon, interaktiv design, TV-produksjon, animasjon og visuelle effekter. Du vil dermed ha muligheten til å spesialisere deg innenfor et spesifikt felt, eller kombinere flere moduler for å skape et unikt multimediauttrykk. Studiet i 3D mediedesign legger stor vekt på utvikling og produksjon av tredimensjonale uttrykk og effekter, men det er også mulig å utforske andre uttrykksformer som 2D-design, videoproduksjon og grafisk design.

Studiet
Dette studiet legger stor vekt på nytenking og innovasjon for å følge den teknologiske utviklingen, og ser etter studenter som tør å tenke litt utenfor boksen. Du må være løsningsorientert og ha evnen til å arbeide selvstendig, og som den del av et team. Det forventes at du er kreativ og at du har en interesse for design og medieteknologi. Siden dette studiet fokuserer mest på digitale uttrykk, legges det ikke like stor vekt på tradisjonelle tegneferdigheter, men heller ferdigheter innenfor designprinsipper og teknikker som kreves for utforming av visuelle effekter og 3D multimedia. Studiet tar også for seg en rekke programvarer og digitale verktøy innenfor 3D og videoproduksjon, så det forventes at du har en interesse for IT og digitale prosesser.

Du vil få en gjennomgående teoretisk og praktisk innføring i en rekke forskjellige medier og tilhørende programvarer før du eventuelt spesialiserer deg innenfor ett eller flere felt. Du vil på denne måten i stor grad skreddersy ditt eget studie. Som den del av dette grunnlaget vil du også få undervisning i form av koding og programmering for utvikling av grafikk og datateknologi, i tillegg til en teoretisk innføring i mediestudier. Store deler av undervisningen er studiobasert, og du vil lære fra profesjonelle designere og teknikere med lang fartstid fra multimediaindustrien. Kombinasjonen av teoretisk og praktisk undervisning gir deg muligheten til å skape komplekse prosesser innenfor 3D, virtuell virkelighet og visuelle effekter, på tvers av en rekke ulike medier.

Bedriftserfaring er en viktig del av mediestudier, og de fleste universitetene tilbyr utplasseringer i forskjellige mediebedrifter som en del av undervisningen, eller som et eget utplasseringsår. Noen universiteter har også egne ‘professional practice’-moduler hvor du får en innføring i mediekommunikasjon, promotering av egne arbeider for potensielle arbeidsgivere og nettverksbygging.

Mastergrad på ett år
Det finnes flere masterstudier i 3D mediedesign hvor man kan fordype seg videre i ett eller flere felt i industrien. Det er også mulig å ta en mastergrad i et annet medie- eller designstudie, eller et helt annet fag. For masterstudiet vil de fleste universiteter be om en bachelorgrad i 3D mediedesign eller andre grafiske studier, eller relevant arbeidserfaring med tilsvarende kompetanse. Men det er også mulig å søke på masterstudier fra andre bakgrunner med en portfolio som viser en teknisk eller kunstnerisk kompetanse som er tilsvarende nivået på en bachelorgrad. Vi i Across The Pond Sender deg gjerne forslag til studier som vil passe deg.

Inntakskrav
Portfolio vil være en stor del av inntakskravet ved alle kunststudier, og universitetene legger stor vekt på dette. Portfolio er noe norske studenter ikke er så vant med, så vi i Across The Pond har en egen, gratis Art & Design workshop hvor studentene kan få tilbakemelding og tips for å videreutvikle sine portfolioer før de søker til universitetene. Vår workshop har vist seg å være til stor hjelp for våre norske studenter, og vi har fått veldig gode tilbakemeldinger på denne. I tillegg til portfolio vil motivasjonsbrevet være en viktig del av søknaden, så vi legger stor vekt på å arbeide sammen med studenten for at søknaden skal bli best mulig! Se her for mer informasjon og påmelding til vår neste workshop.

Lignende studier og kombinasjoner
Det finnes flere kombinasjoner og industrirettede studier innenfor 3D og mediedesign. Hvis du vil studere animasjon finnes det studier som: 

Våre partneruniversiteter har også flere studier innenfor: 

Jobbmuligheter
Med en grad innen 3D mediedesign kan du jobbe i en rekke forskjellige medier, deriblant film og TV, animasjon, mediedesign, webdesign, spillutvikling, interaktive medier, reklame, lyddesign og en rekke andre industrier. Siden 3D og mediedesign er et marked i stadig utvikling vil det også komme stadig nye felter og stillinger i industrien, så det er ofte bare fantasien som setter grenser. Mange som studerer 3D mediedesign velger også å jobbe som frilanser eller starte for seg selv, så det finnes mange muligheter.

Vi anbefaler for øvrig å jobbe i Norge i feriene mens du er student i Storbritannia. Når du skal søke jobb etter endt utdanning, vil det være en kjempefordel å kunne ha arbeidserfaring på CV-en, men det vil også være svært nyttig å begynne så tidlig som mulig å knytte kontakter i arbeidslivet. Du har gjerne lange ferier som student i Storbritannia, så det er gode muligheter for å kunne dra hjem og jobbe i disse periodene.

Godkjent i Norge
Alle våre studier i 3D og mediedesign er godkjent i Norge, og en utdanning fra utlandet vil være et stort pluss i forhold til erfaring, språk og egenskaper man tilegner seg ved å studere i utlandet.

Vil du vite mer?
Få en personlig veileder som kan hjelpe deg med informasjon om inntakskrav, hvilke studier som er tilgjengelige og for hjelp med å finne de universitetene som passer best for deg med din bakgrunn og ønsker. Ettersom studiene og universitetene alle har ulike kriterier og nivå er det dessverre umulig å oppgi alle nyansene her på denne siden, så for å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, så få kontakt med en av våre veiledere. All hjelp fra oss er gratis!

Alle studier A-Å