Studere journalistikk i utlandet

Hvor er du fra? Norway​ United States Canada  Latin America  Sweden​  Japan  Poland  India  Denmark  Portugal  Germany Italy  Spain

London skyline

 

 

Få en personlig veileder og søk i dag!

Ta kontakt

Studere journalistikk

Journalistikk er et studie som handler om nyheter, og det å gjøre research. Som journalist samler du inn opplysninger som du formidler gjennom ulike medier som aviser, radio, TV, magasiner og internett. De fleste er ansatt i en redaksjon og jobber innenfor et spesielt område, som for eksempel kultur eller sport, og har da spesialisert seg på dette. Det legges stor vekt på å ha kjennskap til ulike medier og deres publikum, kildekritikk og etiske spørsmål. Journalistikk finnes på både bachelor- og masternivå ved flere av våre partneruniversiteter.

Det finnes mange spesialiseringer når det kommer til journalistikk. Mange syns det er spennende med nyhetsjournalistikk og flere universiteter velger å ha denne delen som hoveddel av utdanningen. Du vil da lære hvordan en nyhetsartikkel skal struktureres, hvem som må intervjues og hva slags fakta som er viktig å få med. Den omvendte pyramiden er et kjent begrep, og også noe av det første man lærer på dette studiet. I løpet av studietiden lærer du også om de mange viktige retningslinjene som gjelder presseetikk, billedbruk og hvordan stille kritiske spørsmål. Erfaring er ekstremt viktig når det kommer til journalistikk, og de fleste universitetene tilbyr muligheten for utplassering i en lokal avis eller et kjent magasin. Det kan være alt fra The Guardian til Hello! Magazine, og du får da hjelp til å søke til en redaksjon som skriver artikler og feature-reportasjer.

Det første året er som regel alle fagene obligatoriske for alle, mens i andre- og tredjeåret er det du selv som velger hvilke fag du vil ha ut i fra dine egne interesser. Det er her du utvikler deg som skribent og journalist. Med både forelesninger og gruppearbeid vil du lære å jobbe alene og med andre for å få den perfekte storyen, og hvordan du best mulig skal bruke kilder. I gruppene får du også øve deg på å skrive artikler og finne frem kilder. Flere av foreleserne ved våre universiteter har selv jobbet som journalister, og vet hvordan markedet er og hvordan det er å jobbe som journalist. De har da mulighet til å gi deg noen ekstra tips til hvordan du kan lykkes i yrket.

Lignende studier og kombinasjoner

På bachelornivå kan du kombinere journalistikk med et annet studie, noe som er veldig vanlig å gjøre i Storbritannia. Det er varierer fra universitet til universitet hva slags kombinasjonsmuligheter som finnes, men du kan generelt kombinere journalistikk med følgende studier: film og TV, historie, politikk/internasjonale relasjoner, media/kommunikasjon, business, sosiologi, psykologi, engelsk litteratur eller lingvistikk, menneskerettigheter, kunsthistorie, kreativ skriving eller språk.

Andre studier som kan være aktuelle å vurdere for deg som synes journalistikk virker spennende:

Det finnes de som er interessert i journalistikk, men som kanskje ikke synes det mest spennende er å skrive. Da kan et alternativ være for eksempel fotojournalistikk, der du lærer hvordan du tar bilder i journalistisk sammenheng. Andre spennende studier innenfor journalistikk er for eksempel Magazine Publishing og Advertising. Som nevnt tidligere så er det mange flere muligheter til å spesialisere seg innenfor et spesielt felt på masternivå, for eksempel Broadcast Journalism, International Journalism, Sport Journalism og Fashion Journalism. 

Ta kontakt med oss for å finne ut mer om hvilke muligheter som finnes.

Mastergrad på ett år

På masternivå kan du spesialisere deg innenfor et spesielt felt. Med en bachelorgrad i journalistikk kan du gå videre med utallige mastergrader som ikke er journalistikkrelaterte også, og en mastergrad i journalistikk krever ikke nødvendigvis at bachelorgraden din er fra et relevant studie. En mastergrad i Storbritannia gjennomføres som regel over ett år (12 mnd), men det er også mulig å ta en 2-årig master, der det ene året er utplassering i en bedrift.

Godkjent i Norge

Studiet skal ikke kreve noen godkjennelse i Norge, og en utdanning i utlandet vil nok bare være et stort pluss i forhold til erfaring, egenskaper og forståelsen du tilegner deg ved å studere i utlandet. I tillegg vil du få et internasjonalt nettverk som kan være verdifullt i senere jobbsituasjoner og søknader. Engelskkunnskapene du får vil også være til stor fordel for din egen karriere og CV. 

Jobbmuligheter

Det finnes mange forskjellige yrkesmuligheter med denne utdanningen. De fleste som studerer journalistikk ønsker senere å ha en jobb i en avis eller magasin, men du kan også få jobb i TV, radio, nettproduksjon og multimedia produksjon. 

Vi anbefaler for øvrig å jobbe i Norge i feriene mens du er student i Storbritannia. Når du skal søke jobb etter endt utdanning, vil det være en kjempefordel å kunne ha arbeidserfaring på CV-en, men det vil også være svært nyttig å begynne så tidlig som mulig å knytte kontakter i arbeidslivet. Du har gjerne lange ferier som student i Storbritannia, så det er gode muligheter for å kunne dra hjem og jobbe i disse periodene.

Vil du vite mer?

Få en personlig veileder som kan hjelpe deg med informasjon om opptakskrav (f.eks. IB-krav), hvilke studier som er tilgjengelig på bachelor- og masternivå og for hjelp med å finne de studiene og universitetene som passer best for deg med din bakgrunn, karakterer, studieønske og evt. studiested. Ettersom studiene og universitetene alle har ulike kriterier og nivåer er det dessverre umulig å oppgi alle nyansene her på denne siden, så for å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, så få kontakt med en av våre veiledere. All hjelp fra oss er gratis!

Se video om journalistikk som studievalg her: 

Tilbake til studieoversikten A-Å​

Få stipend når du studerer i utlandet