Image
dsdf

Media og kommunikasjonstudier i Storbritannia

Mediefag er et område som kan deles inn i mangfoldige områder! Du kan fokusere på det praktiske, og et slikt studie vil inneholde elementer slik som design og layout, bruk av internett og design for internett, radio og TV-produksjon o.l. Det er også muligheter innen den elektroniske- og ingeniørdelen av f.eks. telekommunikasjon og mobilteknologi. Andre fag er mye mer teoretisk anlagt og kombineres gjerne med fag som politikk eller for eksempel sosiologi og fokuserer mer på medias rolle i samfunnet, film/TV o.l. Det er også mange muligheter for spesialisering innen fag som markedsføring/PR, eller for å ta deler av et studiet innen disse fagene. Du kan også fokusere mer på fag som politisk kommunikasjon, eller du kan vinkle deg mot fag av typen å skrive serier/skuespill for TV, jobbe med, samt lage serier eller mer journalistiske spesialiseringer.

Etter et studie innenfor media kan man jobbe med veldig mye forskjellig, og dette er en bred utdannelse. Du vil gjennom studiet få en grunnleggende innføring og forståelse for hvordan media fungerer, og hvilken rolle media spiller i samfunnet. Man vil lære teorier og begreper rundt kommunikasjon og massekommunikasjon. Studiet vil også inneholde elementer av medias historiske utvikling, mediestrukturen i samfunnet både i Storbritannia og internasjonalt, samspillet mellom næringslivet og media, innhold i media og bruken av medier slik som TV, radio, aviser, film og internett. Hvordan kan nye medier påvirke og skape den kommunikative virkeligheten for individer, bedrifter og samfunn? Det finnes også ulike fordypninger, valgfag og kombinasjonsmuligheter samt arbeidsutplasseringer i de ulike studiene.

Arbeidserfaring
Universitetene har også tett samarbeid med medieselskap, og dette kan bety arbeidserfaring hos store selskap i Storbritannia, og flere av universitetene er stolte av gode linker til filmproduksjonsselskap, nyhetsbyråer og TV-kanaler, samt design og animasjonsbyrå. Gjennom arbeidserfaring så kan du kanskje til og med knytte bånd til videre jobb etter endte studier!

Vi anbefaler for øvrig å jobbe i Norge i feriene mens du er student i Storbritannia. Når du skal søke jobb etter endt utdanning, vil det være en kjempefordel å kunne ha arbeidserfaring på CV-en, men det vil også være svært nyttig å begynne så tidlig som mulig å knytte kontakter i arbeidslivet. Du har gjerne lange ferier som student i Storbritannia, så det er gode muligheter for å kunne dra hjem og jobbe i disse periodene.

Inntakskrav
Inntakskrav for bachelorgrader er alt fra 3 til 5 i snitt, og for mastergrader C-B i snitt fra bacheloren. Inntakskravene varierer altså veldig fra universitet til universitet, og det er også mulig å gå videre med utallige typer mastergrader etter en slik bachelorgrad, og en mastergrad krever ikke nødvendigvis at du har en bachelorgrad innen media.

Lignende studer
Andre relevante studier for deg som synes media virker spennende kan være:

Godkjent i Norge
Alle studiene er anerkjent over hele verden, og krever ingen godkjenning i Norge. 

Vil du vite mer? 
Få en personlig veileder som kan hjelpe deg med informasjon om opptakskrav (f.eks. IB-krav), hvilke studier som er tilgjengelig på bachelor- og masternivå og for hjelp med å finne de studiene og universitetene som passer best for deg med din bakgrunn, karakterer, studieønske og evt. studiested. Ettersom studiene og universitetene alle har ulike kriterier og nivåer er det dessverre umulig å oppgi alle nyansene her på denne siden, så for å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, så få kontakt med en av våre veiledere. All hjelp fra oss er gratis og uforpliktende.

 

Alle studier A-Å