Studere media og kommunikasjon i utlandet

Hvor er du fra? Norway​ United States Canada  Latin America  Sweden​  Japan  Poland  India  Denmark  Portugal  Germany Italy  Spain

London skyline

 

 

Få en personlig veileder og søk i dag!

Ta kontakt

Studere media og kommunikasjon

Mediefag er et område som kan deles inn i mangfoldige områder! Du kan fokusere på det praktiske, og et slikt studie vil inneholde elementer slik som design og layout, bruk av internett og design for internett, radio og TV-produksjon o.l. Det er også muligheter innen den elektroniske- og ingeniørdelen av f.eks. telekommunikasjon og mobilteknologi. Andre fag er mye mer teoretisk anlagt og kombineres gjerne med fag som politikk eller for eksempel sosiologi og fokuserer mer på medias rolle i samfunnet, film/TV o.l. Det er også mange muligheter for spesialisering innen fag som markedsføring/PR, eller for å ta deler av et studiet innen disse fagene. Du kan også fokusere mer på fag som politisk kommunikasjon, eller du kan vinkle deg mot fag av typen å skrive serier/skuespill for TV, jobbe med, samt lage serier eller mer journalistiske spesialiseringer.

Etter et studie innenfor media kan du jobbe med veldig mye forskjellig, og dette er en bred utdannelse. Du vil gjennom studiet få en grunnleggende innføring og forståelse for hvordan media fungerer, og hvilken rolle media spiller i samfunnet. Du vil lære teorier og begreper rundt kommunikasjon og massekommunikasjon. Studiet vil også inneholde elementer av medias historiske utvikling, mediestrukturen i samfunnet både i Storbritannia og internasjonalt, samspillet mellom næringslivet og media, innhold i media og bruken av medier slik som TV, radio, aviser, film og internett. Hvordan kan nye medier påvirke og skape den kommunikative virkeligheten for individer, bedrifter og samfunn? Det finnes også ulike fordypninger, valgfag og kombinasjonsmuligheter samt arbeidsutplasseringer i de ulike studiene.

Arbeidserfaring

Universitetene har tett samarbeid med ulike medieselskap, og dette kan bety arbeidserfaring hos store selskap i Storbritannia. Flere av universitetene er stolte av gode bånd til filmproduksjonsselskap, nyhetsbyråer og TV-kanaler, samt design og animasjonsbyrå. Gjennom arbeidserfaring så kan du kanskje til og med knytte bånd til videre jobb etter endte studier!

Vi anbefaler for øvrig å jobbe i Norge i feriene mens du er student i Storbritannia. Når du skal søke jobb etter endt utdanning, vil det være en kjempefordel å kunne ha arbeidserfaring på CV-en, men det vil også være svært nyttig å begynne så tidlig som mulig å knytte kontakter i arbeidslivet. Du har gjerne lange ferier som student i Storbritannia, så det er gode muligheter for å kunne dra hjem og jobbe i disse periodene.

Lignende studer

Andre relevante studier for deg som synes media virker spennende kan være:

Ta kontakt med oss for å finne ut mer om hvilke muligheter som finnes.

Godkjent i Norge

Studiet skal ikke kreve noen godkjennelse i Norge, og en utdanning i utlandet vil nok bare være et stort pluss i forhold til erfaring, egenskaper og forståelsen du tilegner deg ved å studere i utlandet. I tillegg vil du få et internasjonalt nettverk som kan være verdifullt i senere jobbsituasjoner og søknader. Engelskkunnskapene du får vil også være til stor fordel for din egen karriere og CV. 

Vil du vite mer? 

Få en personlig veileder som kan hjelpe deg med informasjon om opptakskrav (f.eks. IB-krav), hvilke studier som er tilgjengelig på bachelor- og masternivå og for hjelp med å finne de studiene og universitetene som passer best for deg med din bakgrunn, karakterer, studieønske og evt. studiested. Ettersom studiene og universitetene alle har ulike kriterier og nivåer er det dessverre umulig å oppgi alle nyansene her på denne siden, så for å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, så få kontakt med en av våre veiledere. All hjelp fra oss er gratis og uforpliktende.

Tilbake til studieoversikten A-Å

Få stipend når du studerer i utlandet