Hvor er du fra? NORGE USA CANADA LATIN-AMERIKA ANDRE LAND

 

 

Få en personlig veileder og søk i dag

Ta kontakt

Studere engelsk språk / lingvistikk

Studiet i engelsk lingvistikk tar for seg oppbygging av det engelske språk og gir deg kunnskap om hvordan språklyder settes sammen til stavelser, ord og setninger. Studiet omfatter også betydningen av ord og setninger og hva slags mening som legges i tekstene vi skriver og leser. Dette studiet fins på både bachelor- og masternivå.

Dette studier passer perfekt for deg som er interessert i hvordan et språk er oppbygd og hvordan mennesker bruker språket for å kunne kommunisere med hverandre. Språket utvikler seg med tiden og blir brukt forskjellig i ulike kulturer. Ved å studere et språk vil du få kunnskap om fonologi, morfologi, syntaks, semantikk og diskurs. Dette studiet stiller også teoretiske og filosofiske spørsmål om perspektivet rundt språk. Utøvere av lingvistikk kalles ofte språkforskere da dette er kort sagt er studie om språket. Undervisningen foregår i både forelesningssal og gruppearbeid der du jobber alene og med andre der studering av tekster og språk er hovedtemaet. Essays er oppgaver der dere skal skrive og studere hvordan det engelske språket blir brukt og analysere dette.

Inntakskrav
Våre partneruniversiteter krever alt fra 3 til 5 i snitt for å komme inn på dette studiet. Vær obs på at for slike studier kreves ofte et høyt nivå av engelsk, og en engelsktest er ofte påkrevd. På masternivå ser de først og fremst på bachelorgraden din og gjerne at den er relevant i forhold til den mastergraden du er interessert i, i tillegg til at du bør ha et karaktersnitt på C-B.

Lignende studier og kombinasjoner
På bachelornivå er det veldig vanlig å kombinere lingvistikk med et annet studie. Det varierer fra universitet til universitet hva slags kombinasjonsmuligheter de tilbyr, men de mest populære kombinasjonene er med engelsk litteratur og kreativ skriving.

Andre studier som kan være aktuelle for deg som er interessert i lingvistik:

Jobbmuligheter
Det finnes mange forskjellige yrkesmuligheter med en grad innenfor lingvistikk. PR og markedsføring, journalistikk, research, undervisning, administrasjon, forlagsbransjen og litteratur for å nevne noen. Det finnes mange muligheter med en slik grad, det er bare å være kreativ. Studiet er anerkjent over hele verden, og krever ingen godkjenning i Norge.

Vil du vite mer?
Få en personlig veileder som kan hjelpe deg med informasjon om opptakskrav (f.eks. IB-krav), hvilke studier som er tilgjengelig på bachelor- og masternivå og for hjelp med å finne de studiene og universitetene som passer best for deg med din bakgrunn, karakterer, studieønske og evt. studiested. Ettersom studiene og universitetene alle har ulike kriterier og nivåer er det dessverre umulig å oppgi alle nyansene her på denne siden, så for å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, så få kontakt med en av våre veiledere. All hjelp fra oss er gratis.

Tilbake til studieoversikten A-Å