Studere afrikastudier i utlandet

Hvor er du fra? Visit the Norway siteNORGE Visit the USA siteUSA Visit the Canada siteCANADA Visit the Latin America siteVisit the Columbia siteVisit the Mexico siteLATIN-AMERIKA

London skyline

 

 

Få en personlig veileder og søk i dag!

Ta kontakt

Afrikastudier

​Det afrikanske kontinentet står overfor mange utfordringer, og Afrikastudier vil gi deg et innblikk i problemstillinger som utviklingsproblematikk og den sosioøkonomiske utviklingen. Mange av disse studiene er rettet mot den internasjonale utviklingen av et tradisjonsrikt kontinentet. I Storbritannia kan afrikastudier også være rettet mot afrikansk kultur, kunst og historie i både moderne og eldre sammenhenger. Ta kontakt med oss så hjelper vi deg å finne det feltet du er interessert i.

Afrikastudier finnes på masternivå, og gir en bred innsikt i afrikanske samfunnsforhold som dekker viktige epoker innenfor historie, kultur og politikk. Studiet består av forelesninger, seminarer, praktiske oppgaver, essays andre innleveringer.

Den internasjonale utviklingen fokuserer på afrikansk utvikling i teori og praksis. Studiet kontekstualiserer og analyserer prosessene som har formet fattigdommen og underutviklingen i Afrika. Gjennom studiet vil du få en tverrfaglig forståelse av problemer og utfordringer for utviklingen ut fra en afrikansk kontekst. Et viktig område er politiske teorier og hvordan de kombineres med internasjonal utvikling. Å kjenne til afrikansk historie og bakgrunnen for fattigdom i Afrika vil hjelpe deg med å forstå de strategier som er utviklet for å løse utviklingsmessige problemer på kontinentet.

Det er muligheter for å velge mellom en rekke emner som vil gi deg inngående kunnskap om spesielle problemstillinger knyttet til utvikling av likestilling, vitenskap og teknologi, miljø, bistand og forskningsmetoder. Du vil få støtte av en foreleser i arbeidet rundt masteroppgaven din.

Gjennom studiet vil du utvikle en dyp forståelse for utviklingsprosesser i Afrika, og for hvordan internasjonal tenkning og perspektiver på utvikling har påvirket Afrika. Du vil også opparbeide deg kritiske ferdigheter som vil gjøre deg i stand til å analysere utviklingspolitikken og gjennomføre utviklingsforskning.

Lignende studier

Jobbmuligheter
Man kvalifiserer seg til arbeid innenfor mange bransjer, for eksempel journalistikk, undervisning, helse- og sosialfag, reiseliv, bistandsarbeid, utenrikstjenesten og offentlig forvaltning. Du kan for eksempel arbeide med offentlig eller privat bistandsarbeid, eller i internasjonale humanitære organisasjoner, i utenrikstjenesten, ambassader og konsulater, internasjonalt næringsliv, kulturformidling og kulturarbeid og forvaltning.  

Vi anbefaler for øvrig å jobbe i Norge i feriene mens du er student i Storbritannia. Når du skal søke jobb etter endt utdanning, vil det være en kjempefordel å kunne ha arbeidserfaring på CV-en, men det vil også være svært nyttig å begynne så tidlig som mulig å knytte kontakter i arbeidslivet. Du har gjerne lange ferier som student i Storbritannia, så det er gode muligheter for å kunne dra hjem og jobbe i disse periodene.

Mastergrad
Det som er så fantastisk med Storbritannia er at man kan søke på nesten hvilken som helst mastergrad uten å nødvendigvis ha en bachelorgrad innenfor samme felt. Selvsagt vil en relevant bachelorgrad være fordelaktig, men det er ikke alltid et krav. Vi i Across the Pond sender deg gjerne forslag til studier som vil passe for deg. De fleste som interesserer seg for en slik mastergrad har en bachelorgrad i f.eks. politikk, internasjonale relasjoner, antropologi eller utviklingsstudier. I Storbritannia kan du ta en mastergrad på ett år!

Godkjent i Norge
Studiet krever ingen godkjennelse i Norge, og en utdanning i utlandet vil nok bare være et stort pluss i forhold til erfaring og egenskaper man tilegner seg ved å studere i utlandet.

Vil du vite mer?
Få en personlig veileder som kan hjelpe deg med informasjon om opptakskrav (f.eks. IB-krav), hvilke studier som er tilgjengelig på bachelor- og masternivå og for hjelp med å finne de studiene og universitetene som passer best for deg med din bakgrunn, karakterer, studieønske og evt. studiested. Ettersom studiene og universitetene alle har ulike kriterier og nivåer er det dessverre umulig å oppgi alle nyansene her på denne siden, så for å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, så få kontakt med en av våre veiledere. All hjelp fra oss er gratis og uforpliktende.

Tilbake til studieoversikten A-Å