Studere russisk i utlandet

Hvor er du fra? Norway​ United States Canada  Latin America  Sweden​  Japan  Poland  India  Denmark  Portugal  Germany Italy  Spain

London skyline

 

 

Få en personlig veileder og søk i dag

Ta kontakt

Studere russisk

​Russisk er et verdensspråk med 140 millioner morsmålsbrukere både i og utenfor Russland. Det er også et viktig kommunikasjonsspråk for over 100 millioner mennesker i mange land i Øst-Europa og Asia. Økningen av handel med Russland og disse områdene gjør at russisk utvikler seg til et viktig språk i det internasjonale markedet. Samtidig er Russland er et land med en rik og interessant kultur som gjør studiet enda mer interessant.

Russisk blir i hovedsak snakket i Russland og i varierende omfang i de landene som tidligere var en del av Sovjetunionen. På den ene siden har russisk status som offisielt språk ved siden av det nasjonale språket i Hviterussland, Kirgisistan, Kasakhstan, Tadsjikistan og Usbekistan. I landene Ukraina, Estland og Latvia finnes det betydelige russiske minoriteter som opprettholder russisk som et betydelig minoritetsspråk. I alle tre landene er den russiske befolkningen ujevnt fordelt, slik at russisktalende har flertall i noen byer og regioner.

Du vil alltid ha mange fordeler hvis du behersker språk, både i arbeidslivet og på fritiden. Studiene gir deg også mulighet for utveksling til et land der russisk snakkes for at du skal lære å bruke dette i hverdagslivet. I løpet av studiet vil du lære om språkets oppbygging, uttalemåter, dialekter og språkbruk. I tillegg vil du få en innføring i litteratur, historie og kultur. Studiet inneholder ofte emner som grammatikk og språkvitenskap, praktisk språkbruk, litteratur og kultur.

Utveksling i Russland

Språkstudier er som oftest fireårige hvor det er muligheter for å tilbringe en periode i utlandet som en integrert del av graden. På de aller fleste studiene vil du få muligheten til å tilbringe et år eller et semester på et universitet i Russland eller et land hvor de snakker russisk. Du kan da enten studere ved et universitet, jobbe som lærerassistent eller ta annen arbeidspraksis.

Lignende studier og kombinasjoner

Det er vanlig å studere russisk sammen med et annet språk eller et annet studie. Du vil kunne studere russisk sammen med spansk, fransk, tysk, politikk, business, historie, kunsthistorie og lingvistikk. Dette betyr at du har mulighet til å utvikle kompetanse innenfor to emner, samtidig som du tilegner deg gode språkkunnskaper. Du vil også utvikle en kulturell bevissthet.  Noen av fagene du vil kunne velge mellom vil være russisk vokabular, russiske teater, moderne russisk litteratur, russisk film og noveller.  Studieinnhold vil variere litt fra skole til skole. 

Andre studier som kan passe for deg:

Noen eksempler på mulige studier på masternivå er fordypning innenfor historie, kultur, språk og lingvistikk, oversetting og litteratur. Ta kontakt med oss for å finne ut mer om hvilke muligheter som finnes.

Mastergrad

Det som er så fantastisk med Storbritannia er at man kan søke på nesten hvilken som helst mastergrad uten å nødvendigvis ha en bachelorgrad innenfor samme felt. Selvsagt vil en relevant bachelorgrad være fordelaktig, men det er ikke alltid et krav. Vi i Across the Pond sender deg gjerne forslag til studier som vil passe for deg.

Jobbmuligheter

​Med en grad i russisk har du flere muligheter og det er en stor fordel å mestre et annet språk i dagens globale arbeidsmarked. Med gode språkkunnskaper er vil det være lettere å få jobb i en internasjonal bedrift eller organisasjon.  Du vil kunne jobbe som administrator, journalist, oversetter, tolk, eller innenfor undervisning eller markedsføring.

Vi anbefaler for øvrig å jobbe i Norge i feriene mens du er student i Storbritannia. Når du skal søke jobb etter endt utdanning, vil det være en kjempefordel å kunne ha arbeidserfaring på CV-en, men det vil også være svært nyttig å begynne så tidlig som mulig å knytte kontakter i arbeidslivet. Du har gjerne lange ferier som student i Storbritannia, så det er gode muligheter for å kunne dra hjem og jobbe i disse periodene.

Godkjent i Norge

Studiet skal ikke kreve noen godkjennelse i Norge, og en utdanning i utlandet vil nok bare være et stort pluss i forhold til erfaring, egenskaper og forståelsen du tilegner deg ved å studere i utlandet. I tillegg vil du få et internasjonalt nettverk som kan være verdifullt i senere jobbsituasjoner og søknader. Engelskkunnskapene du får vil også være til stor fordel for din egen karriere og CV. 

Vil du vite mer?

Ta kontakt for mer informasjon om opptakskrav (f.eks. IB-krav), hvilke studier som er tilgjengelig på bachelor- og masternivå og for hjelp med å finne de studiene og universitetene som passer best for deg med din bakgrunn, karakterer, studieønske og evt. studiested. Ettersom studiene og universitetene alle har ulike kriterier og nivåer er det dessverre umulig å oppgi alle nyansene her på denne siden, så for å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, så få kontakt med en av våre veiledere.

Tilbake til studieoversikten A-Å