Image
logoped

Tale- og språkterapi i Storbritannia

​Språkterapi er et fag der du jobber med mennesker som har svekket taleevne, svelgeevne eller andre kommunikasjonsproblemer. Dette kan være alt fra barn med autisme eller talevansker, mennesker som stammer eller voksne som har hatt et slag eller lignende sykdommer. Studiet vil gi deg en klinisk utdannelse rettet mot nettopp dette arbeidet.

Denne kompetansen er svært høyt ettertraktet i dagens helsesektor. En fordel ved å studere dette i Storbritannia er at du kan utnytte den gode kontakten mellom universitetene og helsetjenesten. Dette vil gi praktisk erfaring hvor du må bruke alt du lærer direkte i kontakt med de som trenger det.

Studiet gir deg praktiske og teoretiske egenskaper som vil kunne brukes gjennom resten av karrieren din. Etter studiet kan du gå rett ut i arbeid eller videreutdanne deg på høyere nivå. Andre studier som kan passe for deg er spesialpedagogikk, pedagogikk, ergoterapi og fysioterapi.

Mastergrad på ett år
Det som er så fantastisk med Storbritannia er at du kan ta en mastergrad på ett år, i tillegg til at du kan søke på nesten hvilken som helst mastergrad uten å nødvendigvis ha en bachelorgrad innenfor samme felt. Selvsagt vil en relevant bachelorgrad være fordelaktig, men det er ikke alltid et krav. Vi i Across the Pond sender deg gjerne forslag til studier som vil passe for deg.            

Godkjenning
Studiet må godkjennes i tråd med retningslinjer fra NOKUT og Helsedirektoratet. 

Vil du vite mer?
Få en personlig veileder som kan hjelpe deg med informasjon om opptakskrav (f.eks. IB-krav), hvilke studier som er tilgjengelig på bachelor- og masternivå og for hjelp med å finne de studiene og universitetene som passer best for deg med din bakgrunn, karakterer, studieønske og evt. studiested. Ettersom studiene og universitetene alle har ulike kriterier og nivåer er det dessverre umulig å oppgi alle nyansene her på denne siden, så for å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, så få kontakt med en av våre veiledere. All hjelp fra oss er gratis!

Alle studier A-Å