Studere Europastudier i utlandet

Hvor er du fra? Norway​ United States Canada  Latin America  Sweden​  Japan  Poland  India  Denmark  Portugal  Germany Italy  Spain

London skyline

 

 

Få en personlig veileder og søk i dag

Ta kontakt

Europastudier

​Europastudier er et tverrfaglig studie som fokuserer på historie, politikk og kultur i Europa. Fordi studiet er bredt og fanger mange områder vil du få en kompetanse som kan anvendes i mange forskjellige jobber.

Europa har en lang og spennende historie hvor mange viktige verdensbegivenheter funnet sted. Verdensdelen har vært gjennom flere kriger, men i moderne tid har den europeiske union vært et viktig moment for å samle de europeiske nasjonene. Dette politiske prosjektet står sterkt i europeisk politikk og studiet fokusere derfor mye på dette. På tross av hvordan Europa har blitt bundet sammen politisk har fremdeles hvert land sin egen identitet og sin egen historie. Når du studerer Europastudier vil du lære om hva som binder de ulike landene sammen, men også hva som gjør at de er forskjellige og har ulike forutsetninger. Europastudier er studiet for deg som er interessert i Europas politikk og historie, og som er nysgjerrig på hvordan de to henger sammen. Hvor stor andel av studiet, som vil omhandle politikk, kultur og historie vil variere noe fra universitet til universitet.

Når du studerer Europastudier i Storbritannia får du en unik mulighet til å se verden og Europa fra et annet perspektiv enn det norske. I tillegg vil du ha mulighet til å studere sammen med studenter fra hele verden, og bli undervist av forelesere fra ulike land. At alle har ulike bakgrunn og perspektiv gir britiske universiteter et veldig spennende læringsmiljø.

Lignende studier

Andre studier som kan være aktuelle for deg:

Det er vanlig å kombinere Europastudier med et europeisk språk. Ettersom studiet gir deg en bred kompetanse kan du velge å spesialisere deg på masternivå innen en rekke fagområder som politikk, historie og språk. Ta kontakt med oss for å finne ut om flere studiemuligheter på masternivå og opptakskrav.

Ta kontakt med oss for å finne ut mer om hvilke muligheter som finnes.

Mastergrad på ett år

Det som er så fantastisk med Storbritannia er at du kan ta en mastergrad på ett år, i tillegg til at du kan søke på nesten hvilken som helst mastergrad uten å nødvendigvis ha en bachelorgrad innenfor samme felt. Selvsagt vil en relevant bachelorgrad være fordelaktig, men det er ikke alltid et krav. Vi i Across the Pond sender deg gjerne forslag til studier som vil passe for deg.

Jobbmuligheter

Med en utdannelse i Europastudier er du kvalifisert til å jobbe innenfor en rekke ulike områder. Noen velger å jobbe internasjonalt, som innenfor EU eller en internasjonal interesseorganisasjon. Andre velger å jobbe for et statlig organ, som å jobbe innenfor staten og for å opprettholde Norges interesserer i EØS. Andre velger å jobbe innenfor den private sektoren.

Vi anbefaler for øvrig å jobbe i Norge i feriene mens du er student i Storbritannia. Når du skal søke jobb etter endt utdanning, vil det være en kjempefordel å kunne ha arbeidserfaring på CV-en, men det vil også være svært nyttig å begynne så tidlig som mulig å knytte kontakter i arbeidslivet. Du har gjerne lange ferier som student i Storbritannia, så det er gode muligheter for å kunne dra hjem og jobbe i disse periodene.

Godkjent i Norge

Studiet skal ikke kreve noen godkjennelse i Norge, og en utdanning i utlandet vil nok bare være et stort pluss i forhold til erfaring, egenskaper og forståelsen du tilegner deg ved å studere i utlandet. I tillegg vil du få et internasjonalt nettverk som kan være verdifullt i senere jobbsituasjoner og søknader. Engelskkunnskapene du får vil også være til stor fordel for din egen karriere og CV. 

Vil du vite mer?

Få en personlig veileder som kan hjelpe deg med informasjon om opptakskrav (f.eks. IB-krav), hvilke studier som er tilgjengelig på bachelor- og masternivå og for hjelp med å finne de studiene og universitetene som passer best for deg med din bakgrunn, karakterer, studieønske og evt. studiested. Ettersom studiene og universitetene alle har ulike kriterier og nivåer er det dessverre umulig å oppgi alle nyansene her på denne siden, så for å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, så få kontakt med en av våre veiledere. All hjelp fra oss er gratis. 

Tilbake til studieoversikten A-Å