Image
tysk

Tyskstudier i Storbritannia

Med sine 83 millioner innbyggere er Tyskland den mest folkerike staten i EU. Tyskland er samtidig en av verdens største eksportnasjoner, og har gitt mange viktige bidrag innen filosofi, litteratur, og musikk. I Europa har rundt 100 millioner mennesker tysk som morsmål, og tysk er et viktig handels- og kulturspråk. Dette studiet tilbys på bachelor- og masternivå.

Tysk som universitetsfag omfatter studier av tysk språk og tyskspråklig litteratur og kultur. Studiet vil forbedre dine kunnskaper og forståelse av muntlig og skriftlig tysk. Det vil legges vekt på praktisk språkarbeid og kommunikasjonsevner, og man har muligheten til å studere ulike aspekter av kulturen, tankemåten, samfunnet og institusjoner i tysktalende land.

Utveksling i Tyskland
Du vil få muligheten til å ta ett års utveksling i Tyskland i andre eller tredje året av graden din. Dette varierer litt mellom universitetene og på noen skoler kan du velge å enten jobbe som språkassistent, bli utplassert i en bedrift, eller studere tredje året i et tysktalende land. Veldig mange tyskstudier er derfor over fire år. Det er også veldig vanlig å kombinere tysk med et annet studie.  Du kan kombinere tysk med litteratur, historie, kunsthistorie, lingvistikk, psykologi, business, politikk eller andre språk.

Lignende studier
Andre studier som kan være av interesse: 

Man kan bygge videre på en master i temaer som oversetting, språk, lingvistikk, litteratur, film, eller historie. Ta kontakt med oss for å høre om flere muligheter og opptakskrav på masternivå.

Mastergrad på ett år
Det som er så fantastisk med Storbritannia er at du kan ta en mastergrad på ett år, i tillegg til at du kan søke på nesten hvilken som helst mastergrad uten å nødvendigvis ha en bachelorgrad innenfor samme felt. Selvsagt vil en relevant bachelorgrad være fordelaktig, men det er ikke alltid et krav. Vi i Across the Pond sender deg gjerne forslag til studier som vil passe for deg.

Jobbmuligheter
Kompetanse i tysk er ettertraktet både i skole og næringsliv. Du kan jobbe med undervisning og oversetting eller innenfor juss, publisering, journalistikk eller business.

Vi anbefaler for øvrig å jobbe i Norge i feriene mens du er student i Storbritannia. Når du skal søke jobb etter endt utdanning, vil det være en kjempefordel å kunne ha arbeidserfaring på CV-en, men det vil også være svært nyttig å begynne så tidlig som mulig å knytte kontakter i arbeidslivet. Du har gjerne lange ferier som student i Storbritannia, så det er gode muligheter for å kunne dra hjem og jobbe i disse periodene.

Godkjent i Norge
Studiet krever ingen godkjennelse i Norge, og en utdanning i utlandet vil nok bare være et stort pluss i forhold til erfaring og egenskaper man tilegner seg ved å studere i utlandet.

Vil du vite mer?
Få en personlig veileder som kan hjelpe deg med informasjon om opptakskrav (f.eks. IB-krav), hvilke studier som er tilgjengelig på bachelor- og masternivå og for hjelp med å finne de studiene og universitetene som passer best for deg med din bakgrunn, karakterer, studieønske og evt. studiested. Ettersom studiene og universitetene alle har ulike kriterier og nivåer er det dessverre umulig å oppgi alle nyansene her på denne siden, så for å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, så få kontakt med en av våre veiledere. All hjelp fra oss er gratis!

Alle studier A-Å

VISSTE DU AT….?

Nesten alle studier finnes på både bachelor- og masternivå, og det finnes mange kjempespennende kombinasjoner av ulike studier du kan ta! 

De fleste bachelorgrader (og noen mastergrader) tilbyr mulighet for språkundervisning, utveksling til andre land og relevant arbeidsutplassering både i Storbritannia og andre land. 

Mastergrader i Storbritannia er stort sett ettårige, og krever ofte ikke at du har tatt en bachelorgrad innen samme fagfelt. Dette gjør at du kan ta en mastergrad i noe helt annet enn det du har bachelorgrad i!

Studiene og universitetene har ulike opptakskriterier, så det er umulig å oppgi alle nyansene her. For å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, ta kontakt så hjelper vi deg. 

Vi hjelper deg med å finne det perfekte studiet og universitetet basert på hva du vil studere, din akademiske bakgrunn og hvor du ønsker å studere. Vi hjelper deg med alt du må gjøre før du søker, gjennom og etter søknadsprosessen i tillegg til gjennom hele studietiden hvis du ønsker det! 

All hjelp fra oss er helt gratis og uforpliktende!
 

Alle studier A-Å

Lurer du på noe?
Send oss en melding