Studere tysk i utlandet

Hvor er du fra? Norway​ United States Canada  Latin America  Sweden​  Japan  Poland  India  Denmark  Portugal  Germany Italy  Spain

London skyline

 

 

Få en personlig veileder og søk i dag!

Ta kontakt

Studere tysk

Med sine 83 millioner innbyggere er Tyskland den mest folkerike staten i EU. Tyskland er samtidig en av verdens største eksportnasjoner, og har gitt mange viktige bidrag innen filosofi, litteratur, og musikk. I Europa har rundt 100 millioner mennesker tysk som morsmål, og tysk er et viktig handels- og kulturspråk. Dette studiet tilbys på bachelor- og masternivå.

Tysk som universitetsfag omfatter studier av tysk språk og tyskspråklig litteratur og kultur. Studiet vil forbedre dine kunnskaper og forståelse av muntlig og skriftlig tysk. Det vil legges vekt på praktisk språkarbeid og kommunikasjonsevner, og man har muligheten til å studere ulike aspekter av kulturen, tankemåten, samfunnet og institusjoner i tysktalende land.

Utveksling til Tyskland

Du vil få muligheten til å ta ett års utveksling i Tyskland i andre eller tredje året av graden din. Dette varierer litt mellom universitetene og på noen skoler kan du velge å enten jobbe som språkassistent, bli utplassert i en bedrift, eller studere tredje året i et tysktalende land. Veldig mange tyskstudier er derfor over fire år. Det er også veldig vanlig å kombinere tysk med et annet studie.  Du kan kombinere tysk med litteratur, historie, kunsthistorie, lingvistikk, psykologi, business, politikk eller andre språk.

Lignende studier

Andre studier som kan være av interesse: 

Du kan bygge videre på en master i temaer som oversetting, språk, lingvistikk, litteratur, film, eller historie. Ta kontakt med oss for å høre om flere muligheter og opptakskrav på masternivå.

Mastergrad på ett år

Det som er så fantastisk med Storbritannia er at du kan ta en mastergrad på ett år, i tillegg til at du kan søke på nesten hvilken som helst mastergrad uten å nødvendigvis ha en bachelorgrad innenfor samme felt. Selvsagt vil en relevant bachelorgrad være fordelaktig, men det er ikke alltid et krav. Vi i Across the Pond sender deg gjerne forslag til studier som vil passe for deg.

Jobbmuligheter

Kompetanse i tysk er ettertraktet både i skole og næringsliv. Du kan jobbe med undervisning og oversetting eller innenfor juss, publisering, journalistikk eller business.

Vi anbefaler for øvrig å jobbe i Norge i feriene mens du er student i Storbritannia. Når du skal søke jobb etter endt utdanning, vil det være en kjempefordel å kunne ha arbeidserfaring på CV-en, men det vil også være svært nyttig å begynne så tidlig som mulig å knytte kontakter i arbeidslivet. Du har gjerne lange ferier som student i Storbritannia, så det er gode muligheter for å kunne dra hjem og jobbe i disse periodene.

Godkjent i Norge

Studiet skal ikke kreve noen godkjennelse i Norge, og en utdanning i utlandet vil nok bare være et stort pluss i forhold til erfaring, egenskaper og forståelsen du tilegner deg ved å studere i utlandet. I tillegg vil du få et internasjonalt nettverk som kan være verdifullt i senere jobbsituasjoner og søknader. Engelskkunnskapene du får vil også være til stor fordel for din egen karriere og CV. 

Vil du vite mer?

Få en personlig veileder som kan hjelpe deg med informasjon om opptakskrav (f.eks. IB-krav), hvilke studier som er tilgjengelig på bachelor- og masternivå og for hjelp med å finne de studiene og universitetene som passer best for deg med din bakgrunn, karakterer, studieønske og evt. studiested. Ettersom studiene og universitetene alle har ulike kriterier og nivåer er det dessverre umulig å oppgi alle nyansene her på denne siden, så for å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, så få kontakt med en av våre veiledere. All hjelp fra oss er gratis!

Tilbake til studieoversikten A-Å

 

Få stipend når du studerer i utlandet