Hvor er du fra? NORGE USA CANADA LATIN-AMERIKA ANDRE LAND

 

 

Få en personlig veileder og søk i dag

Ta kontakt

Midtøstenstudier

Midtøsten er et område som stadig omtales i media. De pågående konfliktene i regionen er dypt nedfelt i historien og kulturen til menneskene som bor der. Gjennom studier av Midtøsten vil du få kompetanse innenfor regionens språk, politikk, historie, religion og kultur. Du vil lære bakgrunnen til de pågående og tidligere konfliktene og de sosioøkonomiske problemer de medfører. Du vil også lære om de ulike landene i regionen og det som er av forskjeller og likheter mellom dem.

Utveksling
Det finnes mange muligheter for utveksling i Midtøsten i løpet av studietiden. Du vil da få oppleve regionen på nært hold og vil bli bedre kjent med både språket og kulturen. Dette er en uvurderlig erfaring å ha med deg videre i arbeidslivet.

Lignende studier og kombinasjoner
Dette studiet kombineres ofte med relevante språk, og da spesielt arabisk. Det er også mulig å studere kun arabisk, noe som kan være et alternativ hvis det er språket du er mest interessert i.

Andre studier som kan være av interesse for deg:

På masternivå er det mulig å spesialisere seg videre innenfor spesifikke land eller konflikter i regionen, men også språk, historie og mye annet. Ta kontakt med oss for flere muligheter på bachelor- og masternivå.

Mastergrad på ett år
Det som er så fantastisk med Storbritannia er at du kan ta en mastergrad på ett år, i tillegg til at du kan søke på nesten hvilken som helst mastergrad uten å nødvendigvis ha en bachelorgrad innenfor samme felt. Selvsagt vil en relevant bachelorgrad være fordelaktig, men det er ikke alltid et krav. Vi i Across the Pond sender deg gjerne forslag til studier som vil passe for deg.

Jobbmuligheter
​Med en utdannelse i Midtøstenstudier vil du ha mulighet til å jobbe innenfor statlige organer som UD og i internasjonale organisasjoner. Det kan også være aktuelt å jobbe innenfor private bedrifter som har interesser i regionen, eller i media og undervisning.

Godkjent i Norge
Studiet krever ingen godkjennelse i Norge, og en utdanning i utlandet vil nok bare være et stort pluss i forhold til erfaring og egenskaper man tilegner seg ved å studere i utlandet.

Vil du vite mer?
Få en personlig veileder som kan hjelpe deg med informasjon om opptakskrav (f.eks. IB-krav), hvilke studier som er tilgjengelig på bachelor- og masternivå og for hjelp med å finne de studiene og universitetene som passer best for deg med din bakgrunn, karakterer, studieønske og evt. studiested. Ettersom studiene og universitetene alle har ulike kriterier og nivåer er det dessverre umulig å oppgi alle nyansene her på denne siden, så for å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, så få kontakt med en av våre veiledere. All hjelp fra oss er gratis!

Tilbake til studieoversikten A-Å