Hvor er du fra? NORGE USA CANADA LATIN-AMERIKA ANDRE LAND

 

 

Få en personlig veileder og søk i dag!

Ta kontakt

Studere grafisk design

Grafisk design går ut på å kommunisere et budskap ved å analysere, designe og produsere visuelle uttrykk for forskjellige medier, plattformer og målgrupper. Gjennom fokus på idé- og konseptutvikling kombinerer studiet prinsipper fra tradisjonell design og multimedia for å skape innovative metoder for visuell kommunikasjon på både trykte og digitale medier. Økende fokus på sosiale medier og digitale plattformer har gjort grafisk design til en essensiell del av merkevarebygging på tvers av en rekke forskjellige industrier, og har bidratt til at grafisk design er blitt en nyskapende og allsidig disiplin.

Studiet
Studiet i grafisk design kombinerer individuell kreativitet med tekniske ferdigheter for å skape nye og effektive uttrykk for visuell kommunikasjon. Det legges stor vekt på nytenkning og eksperimentering for å utvikle nye idéer og skape en individuell tilnærming til design og kommunikasjon. Studiet utvikles i takt med medieindustrien, noe som gjør at studentene ofte får tilgang til det nyeste innenfor research og kommunikasjonsteori, samt utstyr og programvarer fra flere felt i designindustrien. Målet er at studentene skal opparbeide seg en allsidig portfolio for å forberede seg til en industri i stadig utvikling.

Dette studiet passer for deg som er kreativ og flink til å kommunisere dine idéer. Du må kunne vise ferdigheter innenfor visuell komposisjon, design, tegning, idéutvikling eller andre visuelle kommunikasjonsformer, samt en interesse for forskjellige medier. Du må være løsningsorientert og ha en evne til å tenke utenfor boksen. Det er en stor fordel med visse tekniske ferdigheter, men det er ikke alltid et krav da man ofte kan lære seg dette under studiet. Det er også viktig at du kan arbeide selvstendig, men også som en del av et team.

Gjennom studiet vil du få en gjennomgående innføring i grunnleggende designprinsipper, som form, komposisjon, bevegelse, farge, tekstur og digital grafikk fra forelesere og teknikere med lang fartstid i industrien. For å få en inntrykk av de forskjellige retningene innenfor designindustrien vil du også få en innføring i en rekke forskjellige medier og industrier, som webdesign, reklame, TV, trykksak, magasiner, typografi m.m. Du vil få opplæring i en rekke forskjellige programvarer, som InDesign og Photoshop, og mange universiteter kan også tilby opplæring i teknikker og programvarer fra andre felt, som 3D, interaktiv design og virtuell virkelighet. Du vil lære grunnleggende prinsipper i kommunikasjon og konseptutvikling, og hvordan du kan kommunisere en idé til en bestemt målgruppe. Undervisningen underbygges også av en teoretisk undervisning i mediestudier, designstrategi og målgruppeanalyser.

Undervisningen
Undervisningen foregår både i form av forelesninger, seminarer, workshops og praktisk studioarbeid. Den teoretiske undervisningen holdes ofte for større grupper eller hele årstrinn, mens man vil bli delt inn i mindre grupper for seminarer, workshops og tutorials. På denne måten vil du kunne bli kjent med foreleserne og følges personlig opp gjennom studiet. En viktig del av studiet i grafisk design er konstant tilbakemelding, både underveis og på ferdig arbeid. Det legges stor vekt på ‘critiques’ - hvor du viser frem ditt arbeid for medelever og lærere, samt store og små utstillinger for skolens elever, og til slutt for hele byen. De fleste universiteter har en egen tredjeårs-utstilling som ofte holdes i London eller andre store byer i Storbritannia eller Europa, og disse besøkes ofte av attraktive arbeidsgivere.

Noen universiteter tilbyr spesialiserte kombinasjonskurs i grafisk design med fotografi, multimedia eller illustrasjon, men siden grafisk design er en så allsidig disiplin, vil de fleste universitetene tilby grafisk design som et eget studie, slik at man heller kan velge forskjellige moduler innad i graden. På den måten vil du først lære de viktigste prinsippene innenfor grafisk design, før du etterhvert kan velge én eller flere spesialiteter eller kombinasjoner for å utvikle dine arbeider. Siden grafisk design har blitt en viktig del av de fleste industrier i verden, er det ofte uendelige kombinasjoner og retninger man kan velge mellom. Noen eksempler kan være: multimedia, interaktive medier, 3D, animasjon, fotografi, trykksak, reklame, kommunikasjon, journalistikk og flere. Studiet legger stor vekt på å utforske nye uttrykk og medier, så mange universiteter også oppfordrer til samarbeid mellom forskjellige linjer og disipliner for å skape noe unikt.

Utplassering
Alle våre universiteter gir deg mulighet til å ta utplassering, enten som en del av et semester eller som et helt år. Noen universiteter har også egne mentorprogrammer hvor du kan kobles opp mot en bedrift eller grafiker som kan gi deg råd under studiet, og kanskje tilby deg utplassering - og noen ganger jobb - etter endt studie! Hvis du vil ta deler av utdanningen i et annet land, er det også mulig! Mange av våre universiteter tilbyr utplasseringer over hele verden, i alt fra noen uker til et helt semester eller år. Disse mulighetene vil variere fra universitet til universitet, så ta kontakt med oss i Across the Pond, så kan vi hjelpe deg å finne det som passer best for deg!

Mastergrad på ett år
Det finnes flere masterstudier i grafisk design hvor man kan fordype seg videre innenfor ett eller flere felt i industrien. Det er også mulig å ta en mastergrad i et annet medie- eller designstudie, eller et helt annet fag. For masterstudiet vil de fleste universiteter be om en bachelorgrad i grafisk design eller andre grafiske studier, eller relevant arbeidserfaring med tilsvarende kompetanse. Men det er også mulig å søke på masterstudier fra andre bakgrunner med en portfolio som viser en teknisk eller kunstnerisk kompetanse som er tilsvarende nivået på en bachelorgrad. I Storbritanna kan du fulløre en mastergrad på ett år, mot to i Norge. Vi i Across the Pond sender deg gjerne forslag til studier som vil passe deg.

Inntakskrav
Portfolio vil være en stor del av inntakskravet ved alle kunststudier, og universitetene legger stor vekt på denne. Portfolio er noe norske studenter ikke er så vant med, så vi i Across the Pond arrangerer en egen, gratis Art & Design Workshop hvor studentene kan få tilbakemelding og tips for å videreutvikle sine portfolioer før de søker til universitetene. I tillegg til portfolio vil motivasjonsbrevet være en viktig del av søknaden, så vi legger stor vekt på å arbeide sammen med deg for at søknaden din skal bli best mulig!

Lignende studier og kombinasjoner
Hvis du vil studere noe lignende som grafisk design kan disse være aktuelle:

Jobbmuligheter
Grafisk design er blitt en stadig viktigere del av merkevarebygging og kommunikasjon i dagens marked, og med en grad i grafisk design vil du ha muligheten til å arbeide i en rekke forskjellige industrier, som design, reklame, publishing, markedsføring, PR, web, medieproduksjon og mange flere. Du kan velge å arbeide i egne design-bedrifter, eller du kan også velge å arbeide fast i bedrifter som har egne medie/designhus. Mange som studerer grafisk design velger også å jobbe som frilanser eller starte for seg selv, så det finnes mange muligheter for deg som vil studere grafisk design.

Godkjent i Norge
Studier i grafisk design fra våre partneruniversiteter er godkjent i Norge, og en utdanning i grafisk design fra utlandet vil være et stort pluss i forhold til erfaring, språk og egenskaper man tilegner seg ved å studere i utlandet.

Delta på workshop!
Ønsker du hjelp til utvikling av din portfolio? Da anbefaler vi deg å delta på vår egen Art & Design Workshop, som vi arrangerer i forbindelse med Destinasjon Storbritannia hver høst og vår. Her vil du få muligheten til å vise frem din portfolio til kunst- og designrepresentanter fra et utvalg av våre partneruniversiteter. De vil gi deg tips og råd til hva du kan forbedre i din portfolio slik at du kan komme inn på studiet du ønsker i Storbritannia. For mer informasjon og påmelding, se her.
 
Vil du vite mer?
Få en personlig veileder som kan hjelpe deg med informasjon om inntakskrav (f.eks. IB-krav), hvilke studier som er tilgjengelig på bachelor- og masternivå og for hjelp med å finne de studiene og universitetene som passer best for deg med din bakgrunn, karakterer, studieønske og evt. studiested. Ettersom studiene og universitetene alle har ulike kriterier og nivåer er det dessverre umulig å oppgi alle nyansene her på denne siden, så for å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, så få kontakt med en av våre veiledere.
 
  • ANDRES ERFARING:

Tilbake til studieoversikten A-Å

Få stipend når du studerer i utlandet