Image
sculpture

Skulpturstudier i Storbritannia

Omfanget av skulptur og skulpturell kunst har økt i nyere tider, og har dermed utvidet de konvensjonelle grensene for hvordan vi oppfatter objektet i forhold til tradisjonelle og moderne materialer og media. Moderniseringen av skulptur- og installasjonskunst har skapt flere muligheter for kunstnere å vise sine arbeider i moderne sammenhenger, og bidrar til å videreføre skulpturkunst fra gallerier og museer til det moderne samfunn.

Studiet i skulptur oppfordrer studentene til å utforske en praktisk og teoretisk forståelse for skulptur, for så å kunne utvikle en individuell visuell stil. For å gi studentene det beste grunnlaget for videre utvikling tar studiet for seg et bredt spekter av teoretiske og konseptuelle stiler og innflytelser innenfor skulptur og visuell kunst, noe som gir hver student en innføring innen en rekke stilarter slik at man kan spesialisere seg innen et eller flere felt. Ved å studere skulptur vil du kunne utvikle en evne til å formidle idéer gjennom forskjellige materialer og prosesser; fra tradisjonell stein og metaller til moderne teknologi og utvikling av bærekraftige materialer, samt å utvikle evne og kompetanse til å studere og kritisere skulptur og visuell kunst i moderne og historisk sammenheng.

Det er også mulig å studere skulptur som en del av en grad i Fine Art eller andre visuelle kunstfag innenfor håndverk. Forskjellen med å studere skulptur eller Fine Art med spesialisering i skulptur er at Fine Art tar for seg en rekke forskjellige kunstformer, som tegning og maling, før man går videre med en spesialisering innen skulptur, mens studiet i skulptur tar for seg flere retninger innenfor én industri. En annen forskjell er også at studiet i skulptur har både teoretisk og praktisk undervisning rettet mot ett felt, mens undervisning ved Fine Art tar for seg en mer generell undervisning fra en rekke forskjellige industrier og felt. 

Studiet

Dette studiet passer for deg som er kreativ og liker praktisk arbeid med materialer og håndverk. Skulptur og visuell kunst handler om å sette nye idéer ut i livet, og krever studenter som liker å eksperimentere og tør å presse grensene for sine egne kreative grenser. I likhet med mange andre kunstfag settes det ofte mer fokus på originale idéer og individualitet enn teknisk kompetanse, men det kan være nødvendig med en viss kompetanse innen visuell utforming og håndverk. Det legges også vekt på nysgjerrighet og kritisk tenking for å utfordre nye teknikker og media, samt å kunne kritisk vurdere arbeider i historisk og moderne perspektiv. Siden skulptur ofte er individuelt utformet kreves det at du kan arbeide selvstendig over lengre tid, men at du også kan samarbeide med andre på større prosjekter.

Studiet i skulptur fokuserer på å gi deg som student et best mulig praktisk og teoretisk grunnlag og kompetanse for at du skal kunne utvikle dine arbeider og din visuelle stil. Du vil dermed få en gjennomgående innføring i en lang rekke prinsipper i visuell kunst som form, forskjellige materialer, tekstur, romfølelse og perspektiv. Du vil ha tilgang til en rekke tradisjonelle og digitale fasiliteter og utstyr som smelteovner, glass-støping, metallarbeid, håndverktøy, mediarom og digitale programvarer for design og produksjon. All praktisk undervisning er studiobasert, noe som gjør at studentene får delta i undervisningen i stedet for kun å observere. Du blir oppfordret til å bruke skisser og visuell tenking som et teoretisk grunnlag for eksperimenter og utviklet det praktiske arbeidet ditt. Studiet tar også for seg en rekke nye medier og teknikker innenfor foto, lyd, sosiale medier, digital installasjon og laserstøping, noe som gir deg muligheten til å utvikle din praksis med en reflektert forståelse av konsept og kommunikasjon i moderne og historisk perspektiv.

I tillegg til praktisk undervisning vil du også få en teoretisk innføring i kunsthistorie, profesjonell praksis og skulptur i perspektiv. Forelesninger foregår ofte i større grupper, mens seminarer og "tutorials" deles inn i mindre grupper slik at man kan presentere og diskutere arbeid med forelesere og medstudenter underveis i prosessen. Både det akademiske teamet og teknikere har alle bakgrunn innen skulptur og visuell kunst, og flere praktiserer også ved siden av studiet, noe som gir studentene tilgang til den nyeste utviklingen i bransjen. I tillegg vil du som student ha tilgang til en rekke kjente gjesteforelesere og besøkende kunstnere som er ofte ledende innen deres respektive felt. Gjesteforelesere tilbyr også tidvis egne workshops, noe som gir studentene mulighet til å vise frem sine ferdigheter og arbeider for kjente kunstnere og akademikere.

For å forberede studentene på arbeid eller videre studier innen skulptur, legges det stor vekt på praktisk arbeiderfaring og utplasseringer, samt fokus på presentasjoner av egne arbeider og nettverksbygging. I tillegg til flere små utstillinger underveis i studiet vil de fleste universiteter også arrangere større utstillinger i byer som London for at studentene skal få vise sine arbeider for publikum og industrien. Studiet tar også for seg profesjonell praksis for å forberede studentene på den praktiske siden av skulptøryrket, samt at noen universiteter kombinerer studiet med 'Environmental Art' som forbereder studentene på kunstpraksis innenfor miljøvennlige bransjer.

Mastergrad
Det finnes få mastergrader innen skulptur, så de fleste velger å gå videre med en mastergrad i Fine Art eller kunsthistorie og spesialiserer graden selv mot skulptur. Man kan også velge å gå videre med en grad innen visuell kunst eller noe helt annet. Det som er så fantastisk med Storbritannia er at man kan søke på nesten hvilken som helst mastergrad uten å nødvendigvis ha en bachelorgrad innenfor samme felt. Vi i Across The Pond sebder deg gjerne forslag til hva som vil passe deg!  

Inntakskrav
Portfolio vil være en stor del av inntakskravet ved alle kunststudier, og universitetene legger stor vekt på dette. Portfolio er noe norske studenter ikke er så vant med, så vi i Across The Pond har en egen, gratis Art & Design Workshop hvor du kan få tilbakemelding og tips for å videreutvikle din portfolio før du søker til universitetene. Vår workshop har vist seg å være til stor hjelp for våre norske studenter, og vi har fått veldig gode tilbakemeldinger på denne. I tillegg til portfolio vil motivasjonsbrevet være en viktig del av søknaden, så vi legger stor vekt på å arbeide sammen med deg for at søknaden skal bli best mulig!

Lignende studier og kombinasjoner
Hvis du ønsker å studere andre emner innenfor skulptur og håndverk kan du vurdere studiene i Fine Art, glassdesign, 3D produktdesign, smykkedesign, sølv-og gullsmed og illustrasjon.

Hvis du vil studere historie kan du også vurdere studiet kunsthistorie, eller hvis du er mer interessert i design kan du vurdere studiene i grafisk design, animasjon eller 3D mediadesign.

Jobbmuligheter
Med en grad i skulptur kan du arbeide som skulptør eller kunstner innenfor kommersielt salg og produksjon, gallerier eller som selvstendig kunstner. Flere som studerer skulptur velger å arbeide som frilanser eller utforske alternative karriereveier innenfor skulptur og miljøvennlige materialer, så det finnes flere muligheter for deg som ønsker å studere skulptur.

Vi anbefaler for øvrig å jobbe i Norge i feriene mens du er student i Storbritannia. Når du skal søke jobb etter endt utdanning, vil det være en kjempefordel å kunne ha arbeidserfaring på CV-en, men det vil også være svært nyttig å begynne så tidlig som mulig å knytte kontakter i arbeidslivet. Du har gjerne lange ferier som student i Storbritannia, så det er gode muligheter for å kunne dra hjem og jobbe i disse periodene.

Godkjenning
Dette studiet krever ikke godkjenning i Norge, og en utdanning fra utlandet vil være et stort pluss i forhold til erfaring, språk og egenskaper som er etterspurt på jobbmarkedet. 

Vil du vite mer?
Ta kontakt for mer informasjon om inntakskrav, hvilke studier som er tilgjengelige og for hjelp med å finne de universitetene som passer best for deg med din bakgrunn og ønsker. Ettersom studiene og universitetene alle har ulike kriterier og nivå er det dessverre umulig å oppgi alle nyansene her på denne siden, så for å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, så få kontakt med en av våre veiledere.

Alle studier A-Å