Image
marinefoto

Marine- og naturhistoriske fotografistudier i Storbritannia

Marine- og naturhistorisk fotografi er et unikt studie som kombinerer fotografiske teknikker og utforsking av dyreliv og naturhistoriske motiver, med fokus på viktige problemstillinger innenfor miljø og naturbevaring. Studiet tar for seg en rekke analoge og digitale teknikker innenfor fotografi og bildeskaping, og målet er observere, studere og fotografere et motiv i naturhistorisk kontekst. Ved å studere marine- og naturhistorisk fotografi vil du få muligheten til å utforske og fotografere variert dyreliv og natur, både på land og under vann.

Dette studiet fokuserer på bruk av fotografi og visuelle medier for å dokumentere og fremme viktige problemstillinger innenfor miljø og bevaring, og se disse fra et moderne perspektiv. Studiet presenterer et bredt spekter innenfor natur og miljø, og du kan velge å fokusere på forskjellige dyrearter på land eller under vann, utrydningstruede arter, økosystemer, miljø og klima, kulturminnevern, landskaper og flere retninger innen naturhistorie og dyreliv. Ved fokus på naturhistorisk fotografi som genre og profesjon, er studiet konsentrert rundt opplæring i spesialistutstyr og teknikker for fotografering av natur og dyreliv, samt et unikt valgfritt undervannsprogram hvor du får innføring i utstyr for å filme og fotografere under vann.

Dette studiet passer for deg som er interessert i fotografi og dyreliv, naturhistorie eller miljø, og ønsker å fremme viktige problemstillinger innen dyreliv- og naturbevaring. Det er mye fokus på teknisk utstyr som mikroskoper, spesielle laboratorier og avansert kamerautstyr, så det er et pluss å være teknisk anlagt. I likhet med alle studier i fotografi kreves det også at du er kreativ og kan finne nye måter å fremme ditt budskap. Fotografering av natur og dyreliv kan ofte være en utfordrende og tidkrevende prosess, så det er viktig med en god dose tålmodighet og pågangsmot. Det er også viktig at du kan arbeide selvstendig, men også som en del av et team.
 

Studiet

Ved å studere marine- og naturhistorisk fotografi vil du lære om dyreliv, økosystemer, klima og flere viktige problemstillinger som miljøet står ovenfor i dag. Du vil få en gjennomgående innføring i avansert fotografisk utstyr, programvarer og verktøy og laboratorier som er spesielt utviklet for å observere og dokumentere natur og dyreliv, som undervannskameraer, mikroskoper, time-lapse, infrarøde kameraer og en rekke andre tekniske virkemidler.  Studiet tar også for seg teori og research i grunnleggende emner innen biologi og naturfag for at studentene skal få en bedre forståelse for artene og økosystemene de vil dokumentere gjennom film og fotografi. Du vil i tillegg få en teoretisk innføring i natur- og dokumentarfotografi som genre og fotografiets utvikling i nye digitale medier.

I likhet med andre studier i fotografi vil dette studiet bestå av både teoretisk undervisning gjennom forelesninger og seminarer, og praktisk arbeid i studio, laboratorier og ute i naturen. Forelesninger foregår ofte i større grupper, mens prosjekter og tutorials deles inn i mindre grupper slik at du vil motta individuell tilbakemelding og oppfølging. Store deler av undervisningen vil også bestå av testing av utstyr og utflukter i forskjellige områder for å få muligheten til å utforske og fotografere variert dyreliv og natur, samt studiets valgfrie undervannsprogram. Du vil bli undervist av forelesere og teknikere med lang erfaring fra industrien, i tillegg til gjesteforelesninger av verdenskjente fotografer, ekspedisjonsledere og forfattere.

Dette studiet tilbyr utplassering i industrier som en del av sin ‘Professional Practice’-modul, hvor du vil få en innføring i merkevarebygging, fotografi som industri og nettverksbygging. Noen universiteter har også egne studentmentorer, ofte erfarne avgangselever, som tilbyr mulighet for støtte og tilbakemelding under studiet. Gjennom ‘Professional Practice’-modulen vil du også få tilgang til flere sponsor- og stipendmuligheter for muligheten til å finansiere kostbare prosjekter, samt egne ‘Student Award’-priser som deles ut av verdenskjente fotografer.
 

Mastergrad på ett år

Det finnes ingen mastergrad spesifikt innenfor marine- og naturhistorisk fotografi, men du kan fortsette med en mastergrad i fotografi og fokusere på natur eller dyreliv. Du kan også velge å ta en mastergrad i naturhistorie, dyreliv eller et helt annet fag. Det som er så fantastisk med Storbritannia er at du kan søke på nesten hvilken som helst mastergrad uten å nødvendigvis ha en bachelorgrad innenfor samme felt. Du kan også fullføre en mastergrad på ett år, mot to i Norge. Vi i Across the Pond sender deg gjerne forslag til studier som vil passe for deg.
 

Inntakskrav 

Portfolio vil være en stor del av inntakskravet ved alle kunst- og fotostudier, og universitetene legger stor vekt på dette. Portfolio er noe norske studenter ikke er så vant med, så vi i Across The Pond har en egen, gratis Art & Design Workshop der du som student kan få tilbakemelding og tips for å videreutvikle din portfolio før du søker til universitetene. Vår workshop har vist seg å være til stor hjelp for våre norske studenter, og vi har fått veldig gode tilbakemeldinger på denne. I tillegg til portfolio vil motivasjonsbrevet være en viktig del av søknaden, så vi legger stor vekt på å arbeide sammen med deg for at søknaden skal bli best mulig!
 

Jobbmuligheter

Med en grad i marine- og naturhistorisk fotografi kan du arbeide som fotograf eller videograf innen dokumentarfoto/film, undervannsfotografi, reise- og dyrelivsmagasiner, publishing eller research og ekspedisjoner. Denne utdannelsen gir deg mulighet til å arbeide selvstendig som frilanser, eller for private eller offentlige organisasjoner som National Geographic, BBC, WWF og organisasjoner for natur- og dyrevern.

Vi anbefaler for øvrig å jobbe i Norge i feriene mens du er student i Storbritannia. Når du skal søke jobb etter endt utdanning, vil det være en kjempefordel å kunne ha arbeidserfaring på CV-en, men det vil også være svært nyttig å begynne så tidlig som mulig å knytte kontakter i arbeidslivet. Du har gjerne lange ferier som student i Storbritannia, så det er gode muligheter for å kunne dra hjem og jobbe i disse periodene.
 

VISSTE DU AT….?

Nesten alle studier finnes på både bachelor- og masternivå, og det finnes mange kjempespennende kombinasjoner av ulike studier du kan ta! 

De fleste bachelorgrader (og noen mastergrader) tilbyr mulighet for språkundervisning, utveksling til andre land og relevant arbeidsutplassering både i Storbritannia og andre land. 

Mastergrader i Storbritannia er stort sett ettårige, og krever ofte ikke at du har tatt en bachelorgrad innen samme fagfelt. Dette gjør at du kan ta en mastergrad i noe helt annet enn det du har bachelorgrad i!

Studiene og universitetene har ulike opptakskriterier, så det er umulig å oppgi alle nyansene her. For å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, ta kontakt så hjelper vi deg. 

Vi hjelper deg med å finne det perfekte studiet og universitetet basert på hva du vil studere, din akademiske bakgrunn og hvor du ønsker å studere. Vi hjelper deg med alt du må gjøre før du søker, gjennom og etter søknadsprosessen i tillegg til gjennom hele studietiden hvis du ønsker det! 

All hjelp fra oss er helt gratis og uforpliktende!
 

Alle studier A-Å

Lurer du på noe?
Send oss en melding