Image
ads

Landskapsdesignstudier i Storbritannia

Ved å studere design som omfatter hager, landskap og rom på en kreativ måte vil du lære alt fra hvordan man best mulig kan plante ulike blomsterbed til hvordan steinbelagte områder vil se best ut. Du vil lære om plenlegging, planter og blomster, og de ulike aspektene vil bli satt i sammenheng med bærekraftige og miljøvennlige design.
 
Dette studiet forbereder deg på en karriere innenfor landskaps- eller hagedesign. Studiet er tverrfaglig og kombinerer ferdigheter fra mange forskjellige yrker. Som student på dette studiet vil du lære deg å planlegge og utforme utendørsarealer enten det er hager, parker, eller større friområder som nasjonalparker og byområder. Du kan også studere Spatial Design, som kombinerer teoretisk kunnskap om landskap med de tekniske og vitenskapelige ferdighetene som krever i dette spennende yrket. 
 
Studiet har fokus på bærekraftige tilnærminger til landskapsdesign og tar for seg både offentlige og private landskap, i både urbane og rurale strøk, både på regionalt og lokalt nivå. Studiet består for det meste av studiobasert arbeid og du vil jobbe med mange ulike prosjekter innen landskapsarkitektur og hagedesign. Du vil også få selvstendige prosjekter å jobbe med som du selv velger ut fra egne interesser. 
 
Landskapsarkitektur fokuserer på design og forbindelse av åpne rom, som byens torg, gater og parker. Studiene er lagt opp ved prosjekter som gjennom studiet vil gi deg en bred portofolie du kan vise til når du skal ut i arbeidslivet. Studier i landskapsarkitektur er både kreative, teoretiske og praktiske. Du vil få solid kunnskap om innovativ bruk av digitale medier, moderne landskap, estetikk og sammenhengen disse imellom.
 
Alle hager og grøntområder ser ulike ut og kan kanskje virke tilfeldige, men det er de sjelden. Hvorfor er fontenen plassert akkurat der en står, hvorfor er det et steinbelagt område i den delen av hagen, hvorfor slynger grusganger seg rundt i en flott hage på den måten det gjør? Det ligger som regel mye tanke, planlegging og tegning bak en slik prosess. Planlegging av byer, parker og andre «landskap» er sjelden tilfeldig og de som designer disse områdene sitter på mye kunnskap om hvordan ting fungerer i forhold til hverandre og hvordan man kan utføre dette på best mulig måte. Gjennom studiet vil du i tillegg til å lære hele denne prosessen, lære om hvordan du kan lytte til kundenes bekymringer, ønsker og behov, i tillegg til å lære om hvordan man med utgangspunkt i en gitt tomt eller et område kan tenke ut hva som passer best på nettopp dette området. 
 
Studiene finnes på både bachelor- og masternivå og vil inneholde både teoretisk og praktisk undervisning. Du vil lære mer rom, arealer og hvordan fylle slike områder slik at det passer best med miljøet. Basisfag som forskningsmetode, designteori og identitet vil ligge til grunn hvert studieår.
 

Inntakskrav
Portfolio vil være en del av opptakskravene, og vi nordmenn er ofte ikke så kjent med dette, men vi i Across the Pond hjelper deg gjerne med retningslinjer og vi har også egne, gratis arrangementer for studenter som ønsker hjelp med videreutvikling og tilbakemelding på portfolio. Dette har vist seg og være veldig til hjelp for norske studenter og vi har fått veldig god tilbakemelding på dette. Motivasjonsbrevet er også en veldig viktig del av søknaden din, så det er viktig at vi jobber sammen for at din søknad skal bli best mulig!

 
Lignende studier
Andre studier som kan være verdt å se på hvis du interesserer deg for dette, men ikke er helt sikker på om det er riktig for deg, kan være:
 
Mastergrad på ett år
Det som er så fantastisk med Storbritannia er at du kan ta en mastergrad på ett år, i tillegg til at du kan søke på nesten hvilken som helst mastergrad uten å nødvendigvis ha en bachelorgrad innenfor samme felt. Selvsagt vil en relevant bachelorgrad være fordelaktig, men det er ikke alltid et krav. Vi i Across the Pond sender deg gjerne forslag til studier som vil passe for deg.
 
Jobbmuligheter
Veldig mange med en slik utdannelse jobber i private bedrifter, i arkitektfirmaer, byggefirmaer, kommunen, innen byplanlegging, boligbyggelag, i magasiner, på hagesentre og lignende. Studiet krever ingen godkjennelse i Norge, og en utdanning i utlandet vil nok bare være et stort pluss i forhold til erfaring og egenskaper man tilegner seg ved å studere i utlandet.

Vi anbefaler for øvrig å jobbe i Norge i feriene mens du er student i Storbritannia. Når du skal søke jobb etter endt utdanning, vil det være en kjempefordel å kunne ha arbeidserfaring på CV-en, men det vil også være svært nyttig å begynne så tidlig som mulig å knytte kontakter i arbeidslivet. Du har gjerne lange ferier som student i Storbritannia, så det er gode muligheter for å kunne dra hjem og jobbe i disse periodene.

 
Delta på workshop!
Ønsker du hjelp til utvikling av din portfolio? Da anbefaler vi deg å delta på vår egen Art & Design Workshop, som vi arrangerer i forbindelse med Destinasjon Storbritannia hver høst og vår. Her vil du få muligheten til å vise frem din portfolio til kunst- og designrepresentanter fra et utvalg av våre partneruniversiteter. De vil gi deg tips og råd til hva du kan forbedre i din portfolio slik at du kan komme inn på studiet du ønsker i Storbritannia. For mer informasjon og påmelding, se her.
Vil du vite mer?
Få en personlig veileder som kan hjelpe deg med informasjon om opptakskrav (f.eks. IB-krav), hvilke studier som er tilgjengelig på bachelor- og masternivå og for hjelp med å finne de studiene og universitetene som passer best for deg med din bakgrunn, karakterer, studieønske og evt. studiested. Ettersom studiene og universitetene alle har ulike kriterier og nivåer er det dessverre umulig å oppgi alle nyansene her på denne siden, så for å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, så få kontakt med en av våre veiledere. All hjelp fra oss er gratis.