Hvor er du fra? NORGE USA CANADA LATIN-AMERIKA ANDRE LAND

 

 

Få en personlig veileder og søk i dag

Ta kontakt

Delta på Art & Design Workshop

Meld deg på nå!

Studere motefotografi

Motefotografi er et stadig mer populært og ettertraktet felt, og flere arbeidsgivere ønsker søkere med bakgrunn og erfaring i moteindustrien i tillegg til kreativ fotografisk kompetanse. Dette studiet forbereder studentene ved å gi dem en gjennomgående innføring i mote og design, historie og motefotografiets ståsted i det moderne digitale media. Ved å se til at studentene oppnår en slik flersidig kompetanse og erfaring, gir det studentene flere muligheter for fremtidig arbeid innenfor flere felt i moteindustrien.

Studiet i motefotografi fokuserer på å kombinere samspillet mellom visuell kunst og produktene eller modellene de fotograferer, hvor målet er å skape en flerdimensjonal, visuell opplevelse for seeren. I likhet med andre fotografistudier kan man selv velge hvilken retning man utvikler sine fotografier i, og gjennom studiet i motefotografi kan man spesialisere seg i felt som reklame, high-fashion, fine art, film og flere. Det er også mulig å spesialisere seg i motefotografi gjennom andre fotografistudier, men fordelen med studiet i motefotografi er at du vil få en unik kompetanse i motedesign og historie kombinert med en fotografisk kompetanse rettet spesielt mot moteindustrien.

Kreativitet
Dette studiet passer for deg som er interessert i fotografi og visuelle uttrykk innenfor fashion og moteindustrien, og som ønsker å fremme dine kreative idéer i en spennende og pulserende industri. Du må være kreativt anlagt, og ha en genuin interesse for å fremme ditt visuelle budskap. Selv om en viss kompetanse i fotografi er en fordel, vil studentene få en gjennomgående opplæring i fototeknikk og utstyr, så det legges ofte større vekt på kreativ kompetanse og et øye for detaljer. Moteverdenen er en industri i stadig utvikling, så det kreves at du kan komme opp med originale og nyskapende idéer for hvordan du på best mulig måte kan fremme nye design og produkter. Studiet i motefotografi fokuserer i større grad på samarbeid med andre studier og institusjoner enn andre fotokurs, så du må være villig til å arbeide i team og ha gode kommunikasjonsevner. En større photoshoot innen mote vil ofte inkludere modeller, sminkører, stylister, designere og redaktører, og gir dermed studentene et unikt innblikk i hvordan det er å arbeide i moteindustrien.

Ved å studere motefotografi vil du få en unik kompetanse og erfaring fra begge områder, noe som åpner for flere muligheter for fremtidig arbeid innenfor flere felt i moteindustrien. Dette vil si at du vil få opplæring og veiledning fra fotografer og bildeskapere, både i og utenfor moteindustrien, i tillegg til andre profesjoner innenfor mote, som bilderedaktører, designere og art directors. Du vil få en gjennomgående innføring i fotografiske teknikker og utstyr, analog og digital fremkalling, film, studioutstyr og retouching fra teknikere med bred kompetanse innenfor flere områder av fotografi og filmskaping. Det som er unikt med studiet i motefotografi er at all undervisning og prosjekter er spesifikt rettet mot moteindustrien, samtidig som det bygger på en flersidig erfaring og kompetanse innenfor fotografi. I tillegg til praktisk rettet undervisning, vil du også gå gjennom en teoretisk undervisning i form av forelesninger og seminarer, som tar for seg fototeori og historie, motefotografi som industri, kunsthistorie og flere emner som kombinerer fotografi og mote.

Prosjekt og utplassering
Studiet i motefotografi legger mye fokus på prosjektarbeid og utplasseringer for å forberede studentene på hvordan det er å arbeide i moteindustrien, og flere av universitetene har sterke industrilinker med store motehus som Burberry, Elle, Wonderland, DC, Ted Baker og flere. Universitetene oppfordrer også til samarbeid og utveksling på tvers av studier innenfor mote, design og styling, noe som gjør at du vil få muligheten til å hente inspirasjon og erfaring fra flere felt. I tillegg til utplasseringer har flere av universitetene egne utflukter, både til industripartnere og større mote-eventer, hvor årets høydepunkt er London Fashion Week.

Mastergrad
Det finnes få mastergrader spesifikt innenfor motefotografi, så mange velger er å ta en mastergrad i fotografi og spesialisere seg innenfor mote, eller gå videre med en grad innenfor mote, motejournalistikk, design, retail, management, film, tekstil, markedsføring og flere. Det som er så fantastisk med Storbritannia er at du kan ta en mastergrad på ett år, i tillegg til at du kan søke på nesten hvilken som helst mastergrad uten å nødvendigvis ha en bachelorgrad innenfor samme felt. Vi i Across the Pond sender deg gjerne forslag til studier som vil passe for deg.

Inntakskrav
Portfolio vil være en stor del av inntakskravet ved alle kunst- og fotostudier, og universitetene legger stor vekt på denne. Portfolio er noe norske studenter ikke er så vant med, så vi i Across The Pond har en egen, gratis Art & Design Workshop som vi arrangerer to ganger i året, hvor du som student kan få tilbakemelding og tips for å videreutvikle din portfolio før du søker til universitetene. Vår workshop har vist seg å være til stor hjelp for våre norske studenter, og vi har fått veldig gode tilbakemeldinger på denne. I tillegg til portfolio vil motivasjonsbrevet være en viktig del av søknaden, så vi legger stor vekt på å arbeide sammen med deg for at søknaden skal bli best mulig!

Lignende studier og kombinasjoner
Hvis du vil studere fotografi, men ikke nødvendigvis kun innenfor mote, kan du vurdere:

Andre mediastudier inkluderer:

Hvis du vil studere mote og fashion kan du vurdere: 

Jobbmuligheter
Med en grad i motefotografi kan du arbeide i en rekke forskjellige stillinger innenfor fotografi og mote, som fotograf, videograf, bilderedaktør, agent, researcher, retoucher, post production eller design og styling. Flere som studerer motefotografi velger også å jobbe som frilanser eller starte for seg selv, så det finnes mange muligheter for deg som vil studere motefotografi.

Godkjent i Norge
Alle våre studier i motefotografi og mote er godkjent i Norge, og en utdanning fra utlandet vil være et stort pluss i forhold til erfaring, språk og egenskaper som er i etterspørsel i en internasjonal industri.

Vil du vite mer?
Få en personlig veileder som kan hjelpe deg med informasjon om opptakskrav (f.eks. IB-krav), hvilke studier som er tilgjengelig på bachelor- og masternivå og for hjelp med å finne de studiene og universitetene som passer best for deg med din bakgrunn, karakterer, studieønske og evt. studiested. Ettersom studiene og universitetene alle har ulike kriterier og nivåer er det dessverre umulig å oppgi alle nyansene her på denne siden, så for å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, så få kontakt med en av våre veiledere. All hjelp fra oss er gratis.

Tilbake til studieoversikten A-Å