Studere illustrasjon i utlandet

Hvor er du fra? Norway​ United States Canada  Latin America  Sweden​  Japan  Poland  India  Denmark  Portugal  Germany Italy  Spain

London skyline

 

 

Få en personlig veileder og søk i dag!

Ta kontakt

Studere illustrasjon

Er du glad i å tegne og observere? Hvis du er en kreativ og fantasifull person som tenker visuelt og liker å skape idéer, kan illustrasjon være studiet for deg. Illustrasjon er et studie hvor idé og kreative prosesser står sterkt i fokus og man bør ha et ønske om både teoretisk og praktisk undervisning. Studiet gir deg mulighet til å utvikle og kommunisere idéer gjennom kunsten. Illustrasjon skaper, manipulerer og gir form til bilder og ord for å informere, stille spørsmål, underholde, opplyse, overbevise og spre glede. Illustrasjon finnes på både bachelor- og masternivå. 
 
Etterspørselen etter originale og kraftfulle illustrasjoner for aviser, magasiner og reklamer er i dag økende, noe som også har gitt et større behov for gode illustratører. Ved å studere illustrasjon vil du få et helt nytt innblikk i den visuelle verden, der bøker, magasiner, emballasjer og reklame blir nøye studert i undervisningen. Slik som på andre kreative studier vil man i løpet av studiet få full oppfølging av lærere og andre fagdyktige. Universitetene som tilbyr denne fagretningen har ofte anerkjente fagfolk som også arbeider som illustratører ved siden av å undervise i faget. Dette bidrar til en kreativ læring hvor du vil få en forståelse av hvordan bransjen fungerer, noe som er nyttig når du skal ut i arbeidslivet. Sentrale fag i illustrasjonsstudiet er tegning, visuelle studier, historiske og kulturelle studier, og arbeidspraksis.  

Studiet

Du vil lære mer om kommersiell bildekommunikasjon, tekst, reklame, tegneserier, aviser, bøker, plakater, emballasje og lignende. Basisfag som form, farge og teknikker vil ligge til grunn hvert studieår. Det første året vil gå på å utforske og lære forskjellige teknikker som trykk, akryl, collager, samt å lære og arbeide i ulike programmer som Illustrator, Photoshop og Indesign. I Storbritannia er det veldig høyt fokus på framføring, og det vil nok forventes at man kan presentere sitt eget arbeid etter hvert prosjekt, både i store og små grupper etter hvert.

Videre i studiet vil du gå mer i dybden, og du vil lære hvordan du finner din egen stil og unike vei. Det siste året vil bli brukt til å skrive en egen oppgave hvor du selv bestemmer hva du ønsker å skrive om. I tillegg vil du jobbe med eget prosjekt/idé. Enkelte universiteter arrangerer egne utstillinger der du vil ha sjansen til å få vist fram ditt eget arbeid. 

Utplassering

I løpet av de tre årene vil du ved de fleste universitetene ha mulighet for utplassering. Dette er veldig lærerrikt og ikke minst viktig i forhold til å få en fot innenfor jobbmarkedet samt knytte deg et nettverk. Det kan være lurt å skaffe seg utplassering på egen hånd allerede det første året, da dette er noe arbeidsgivere setter høyt på listen når det kommer til ansettelse etter endt utdannelse. Ofte fortsetter man med praksisplass etter fullført studie og du har da allerede en god del erfaring bak deg, og dette vil selvsagt være med på å hjelpe deg for å få en god jobb raskt. 

Inntakskrav

Portfolio vil være en del av inntakskravene til dette studiet. Vi nordmenn er ofte ikke så kjent med dette, men vi i Across the Pond hjelper deg gjerne med retningslinjer og vi har også egne, gratis arrangementer (Art & Design Workshop) for studenter som ønsker hjelp med videreutvikling og tilbakemelding på portfolio. Dette har vist seg og være veldig til hjelp for norske studenter og vi har fått veldig god tilbakemelding på dette. Motivasjonsbrevet er også en veldig viktig del av søknaden din, så det er viktig at vi jobber sammen for at din søknad skal bli best mulig!

Lignende studier og kombinasjoner

Det finnes mulighet for å kombinere illustrasjon med animasjon, gfrafisk design, kreativ skriving og Fine Art blant annet. Andre studier som kan være aktuelle for deg som er interessert i illustrasjon: 

Ta kontakt med oss for å finne ut mer om hvilke muligheter som finnes.

Mastergrad på ett år

Når det gjelder mastergrader så er det mer spesialisert på et tema man synes virker interessant. Dette vil gi en mulighet for å spesialisere seg innenfor nye området som ikke alle har kunnskap innen. Noe som vil komme godt med i et marked som er på vei til å bli mer og mer ettertraktet. Det som er så fantastisk med Storbritannia er at du kan ta en mastergrad på ett år, i tillegg til at du kan søke på nesten hvilken som helst mastegrad uten å nødvendigvis ha en bachelorgrad innenfor samme felt. Selvsagt vil en relevant bachelorgrad være fordelaktig, men det er ikke alltid et krav. Vi i Across the Pond sender deg gjerne forslag til studier som vil passe for deg.

Jobbmuligheter

Mange av de som har utdannelse innen illustrasjon jobber i private bedrifter, men også innen film, TV, litteratur, forlag, reklame eller innen dataspillindustrien. Studiet krever ingen godkjennelse i Norge, og en utdanning i utlandet vil nok bare være et stort pluss i forhold til erfaring og egenskaper man tilegner seg ved å studere i utlandet.

Vi anbefaler for øvrig å jobbe i Norge i feriene mens du er student i Storbritannia. Når du skal søke jobb etter endt utdanning, vil det være en kjempefordel å kunne ha arbeidserfaring på CV-en, men det vil også være svært nyttig å begynne så tidlig som mulig å knytte kontakter i arbeidslivet. Du har gjerne lange ferier som student i Storbritannia, så det er gode muligheter for å kunne dra hjem og jobbe i disse periodene.

Godkjent i Norge

Studiet skal ikke kreve noen godkjennelse i Norge, og en utdanning i utlandet vil nok bare være et stort pluss i forhold til erfaring, egenskaper og forståelsen du tilegner deg ved å studere i utlandet. I tillegg vil du få et internasjonalt nettverk som kan være verdifullt i senere jobbsituasjoner og søknader. Engelskkunnskapene du får vil også være til stor fordel for din egen karriere og CV. 

Vil du vite mer?

Få en personlig veileder som kan hjelpe deg med informasjon om opptakskrav (f.eks. IB-krav), hvilke studier som er tilgjengelig på bachelor- og masternivå og for hjelp med å finne de studiene og universitetene som passer best for deg med din bakgrunn, karakterer, studieønske og evt. studiested. Ettersom studiene og universitetene alle har ulike kriterier og nivåer er det dessverre umulig å oppgi alle nyansene her på denne siden, så for å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, så få kontakt med en av våre veiledere. All hjelp fra oss er gratis!
 
ANDRES ERFARING:
 

Få stipend når du studerer i utlandet