Hvor er du fra? NORGE USA CANADA LATIN-AMERIKA ANDRE LAND

 

 

Få en personlig veileder og søk i dag!

Ta kontakt

Studere illustrasjon

Er du glad i å tegne og observere? Hvis du er en kreativ og fantasifull person som tenker visuelt og liker å skape idéer, kan illustrasjon være studiet for deg. Illustrasjon er et studie hvor idé og kreative prosesser står sterkt i fokus og man bør ha et ønske om både teoretisk og praktisk undervisning. Studiet gir deg mulighet til å utvikle og kommunisere idéer gjennom kunsten. Illustrasjon skaper, manipulerer og gir form til bilder og ord for å informere, stille spørsmål, underholde, opplyse, overbevise og spre glede. Illustrasjon finnes på både bachelor- og masternivå. 
 
Etterspørselen etter originale og kraftfulle illustrasjoner for aviser, magasiner og reklamer er i dag økende, noe som også har gitt et større behov for gode illustratører. Ved å studere illustrasjon vil du få et helt nytt innblikk i den visuelle verden, der bøker, magasiner, emballasjer og reklame blir nøye studert i undervisningen. Slik som på andre kreative studier vil man i løpet av studiet få full oppfølging av lærere og andre fagdyktige. Universitetene som tilbyr denne fagretningen har ofte anerkjente fagfolk som også arbeider som illustratører ved siden av å undervise i faget. Dette bidrar til en kreativ læring hvor du vil få en forståelse av hvordan bransjen fungerer, noe som er nyttig når du skal ut i arbeidslivet. Sentrale fag i illustrasjonsstudiet er tegning, visuelle studier, historiske og kulturelle studier, og arbeidspraksis.  
 

Studiet
Du vil lære mer om kommersiell bildekommunikasjon, tekst, reklame, tegneserier, aviser, bøker, plakater, emballasje og lignende. Basisfag som form, farge og teknikker vil ligge til grunn hvert studieår. Det første året vil gå på å utforske og lære forskjellige teknikker som trykk, akryl, collager, samt å lære og arbeide i ulike programmer som Illustrator, Photoshop og Indesign. I Storbritannia er det veldig høyt fokus på framføring, og det vil nok forventes at man kan presentere sitt eget arbeid etter hvert prosjekt, både i store og små grupper etter hvert.

 
Videre i studiet vil man gå mer i dybden, og man vil lære hvordan man finner sin egen stil og unike vei. Det siste året vil bli brukt til å skrive en egen oppgave hvor man selv bestemmer hva man ønsker og skrive om. I tillegg vil man jobbe med eget prosjekt/idé. Enkelte skoler arrangerer egne utstillinger for studentene hvor man har sjansen til å få vist fram sitt eget arbeid. 
 
Utplassering
I løpet av de tre årene vil de fleste studiene ha mulighet for utplasseringer. Dette er veldig lærerrikt og ikke minst viktig i forhold til å få en fot innenfor jobbmarkedet samt knytte seg et eget nettverk. Det kan være lurt å skaffe seg utplasseringer på egen hånd allerede det første året, da dette er noe de setter høyt på listen når det kommer til ansettelse etter endt utdannelse. Ofte fortsetter man med praksisplass etter fullført studie og man har da allerede en god del erfaring bak seg, og dette vil selvsagt være med på å hjelpe deg for å få en god jobb raskt. 
 
Inntakskrav
Portfolio vil være en del av opptakskravene, og vi nordmenn er ofte ikke så kjent med dette, men vi i Across the Pond hjelper deg gjerne med retningslinjer og vi har også egne, gratis arrangementer (Art & Design Workshop) for studenter som ønsker hjelp med videreutvikling og tilbakemelding på portfolio. Dette har vist seg og være veldig til hjelp for norske studenter og vi har fått veldig god tilbakemelding på dette. Motivasjonsbrevet er også en veldig viktig del av søknaden din, så det er viktig at vi jobber sammen for at din søknad skal bli best mulig!
 
Lignende studier og kombinasjoner
Det er ikke så mange muligheter for å kombinere illustrasjon med andre studier, men gjennom valgfag vil man få innblikk i mange ulike fagfelt likevel. Det finnes mulighet for å kombinere illustrasjon med animasjon, og dette er et studie som er ganske likt studiet i illustrasjon, men har et større fokus på de tekniske ferdigheter som trengs for å bli en god animatør. En del av fagene som inngår i dette studiet er derfor mer tekniske, der opplæring i interaktive og bevegelige bilder står sentralt. Studiet har en gradvis utvikling, prosjektene og oppgavene som skal gjennomføres blir mer og mer avanserte.
 
Det finnes noen studier som kan være verdt å merke seg som er litt annerledes, deriblant, Illustration-Narrative and Sequential og Communication Design. Andre studier som kan være aktuelle: 
 
Mastergrad på ett år
Når det gjelder mastergrader så er det mer spesialisert på et tema man synes virker interessant. Dette vil gi en mulighet for å spesialisere seg innenfor nye området som ikke alle har kunnskap innen. Noe som vil komme godt med i et marked som er på vei til å bli mer og mer ettertraktet. Det som er så fantastisk med Storbritannia er at du kan ta en mastergrad på ett år, i tillegg til at du kan søke på nesten hvilken som helst mastegrad uten å nødvendigvis ha en bachelorgrad innenfor samme felt. Selvsagt vil en relevant bachelorgrad være fordelaktig, men det er ikke alltid et krav. Vi i Across the Pond sender deg gjerne forslag til studier som vil passe for deg.
 
Jobbmuligheter
Mange av de som har utdannelse innen illustrasjon jobber i private bedrifter, men også innen film, TV, litteratur, forlag, reklame eller innen dataspillindustrien. Studiet krever ingen godkjennelse i Norge, og en utdanning i utlandet vil nok bare være et stort pluss i forhold til erfaring og egenskaper man tilegner seg ved å studere i utlandet.
 
Delta på workshop!
Ønsker du hjelp til utvikling av din portfolio? Da anbefaler vi deg å delta på vår egen Art & Design Workshop, som vi arrangerer i forbindelse med Destinasjon Storbritannia hver høst og vår. Her vil du få muligheten til å vise frem din portfolio til kunst- og designrepresentanter fra et utvalg av våre partneruniversiteter. De vil gi deg tips og råd til hva du kan forbedre i din portfolio, slik at du kan komme inn på studiet du ønsker i Storbritannia. For mer informasjon og påmelding, se her.
 
Vil du vite mer?
Få en personlig veileder som kan hjelpe deg med informasjon om opptakskrav (f.eks. IB-krav), hvilke studier som er tilgjengelig på bachelor- og masternivå og for hjelp med å finne de studiene og universitetene som passer best for deg med din bakgrunn, karakterer, studieønske og evt. studiested. Ettersom studiene og universitetene alle har ulike kriterier og nivåer er det dessverre umulig å oppgi alle nyansene her på denne siden, så for å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, så få kontakt med en av våre veiledere. All hjelp fra oss er gratis!
 

Få stipend når du studerer i utlandet