Image
design

Designbaserte arkitekturstudier i Storbritannia

Arkitektur omhandler kunsten å planlegge, utforme og oppføre byggverk, og tar for seg hele prosessen fra tegneblokken til bygget er ferdig. Det handler også om kunnskapen rundt det å bygge, og med årene har begrepet blitt bredere og omfatter dessuten utforming av menneskers fysiske miljø, både når det gjelder landskap, byer, interiør og møbler. Det handler egentlig om den estetiske organiseringen av vår praktiske virkelighet. 
 
Arkitektur handler i tillegg om å løse en byggeoppgave ved at man først må analysere og finne frem til hvilke løsninger man bør ha basert på behovene og kravene som finnes, for eksempel innen tomtens og stedets karakter. Deretter må man prøve å fremstille bygget ved å gi den helhet og en visuell form. Man må legge til grunn tekniske, konstruktive, økonomiske, samfunnsmessige og symbolske verdier i avgjørelsene man tar. Hvordan passer menneskenes liv og virke inn i denne oppgaven?
 

Studere arkitektur i utlandetArkitektstudiet i Storbritannia

Det finnes to former for arkitektstudier i Storbritannia ("designbasert" og "ingeniørbasert"), og dette er to veldig ulike studier som har helt ulike inntakskrav, men det de begge har til felles er at de er begge vanskelige fag å komme inn på, fordi de er begge populære studier og krever en viss akademisk eller ferdighetsmessig bakgrunn. Den "designbaserte" arkitekturen legger ekstra vekt på designet og hvordan byggene skal se ut for at de skal se best mulig ut, estetisk sett. En arkitekt vil ofte sette sin egen personlige «signatur» på det de lager, og man kan ofte gjenkjenne at bestemte bygg er designet av den og den arkitekten eller det og det firmaet. 
 
Arkitektutdanningen i Storbritannia godkjennes av Royal Institute of British Architects (RIBA) og er delt opp i tre deler, kalt RIBA del 1, 2 og 3. De tre delene vil vanligvis ta totalt syv år å gjennomføre. RIBA del 1 oppfyller du ved å ta en bachelorgrad i arkitektur (dette studiet er treårig i Skottland også). Etter RIBA del 1 er du vanligvis anbefalt å ta minst ett år med arbeidserfaring før du kan gå videre til neste steg. RIBA del 2 fullfører du ved å ta en toårig mastergrad. RIBA del 3 består av den avsluttende eksamen og minst 24 måneder arbeidspraksis innen arkitektur for å kunne søke om RIBA-godkjennelse. Du vil altså gå 5 år på lærestedet for å få en mastergrad, og du vil ha minst 24 måneder med praksis etter dette for å bli godkjent i Storbritannia. Arbeidspraksis i Storbritannia er vanligvis lønnet arbeid, og den relevante arbeidserfaringen du får vil gjøre det enklere å få jobb i Norge sammenlignet med studentene i Norge som kommer rett fra studiet. Du må selv søke om godkjennelse fra RIBA.
 

Inntakskrav for arkitektstudier

Arkitekturstudier kan være vanskelige å komme inn på, men for de "designbaserte" studiene går det an å ta en bachelorgrad i for eksempel interiørarkitektur så lenge studiet er RIBA-godkjent og deretter fortsette på vanlig arkitektur i RIBA del 2. Vi vil anbefale deg å søke på RIBA-godkjente interiørarkitektstudier som en ”backup” da det kan være lettere å komme inn på i tillegg til at universitetene generelt er veldig godt rangert innenfor dette! Det vil dessuten gi deg kompetanse og erfaring innen interiør og en mer helhetlig tilnærming, noe som kan være en fordel når du skal ut i arbeid.
 
Den "designbaserte" arkitekturen vil ikke se på matte- og fysikkarakterer slik som det "ingeniørbaserte" studiet. De ønsker å se at du er kreativ og at du kan tegne. Portfolio vil være en del av opptakskravene, og vi nordmenn er ofte ikke så kjent med dette, men vi i Across the Pond hjelper deg gjerne med tips til hvordan du bygger en portfolio rettet mot arkitektstudier i Storbritannia. Vi tilbyr i tillegg gratis arrangementer for studenter som ønsker hjelp med videreutvikling og ønsker å få tilbakemelding på sin portfolio fra britiske universiteter. Dette har vist seg og være til stor hjelp for norske studenter og vi har fått veldig god tilbakemelding på dette. Motivasjonsbrevet er selvsagt også en veldig viktig del av søknaden din, så det er viktig at vi jobber sammen for at din søknad skal bli best mulig!
 
Vi forstår at det er veldig vanskelig å navigere de ulike arkitekturstudiene, akkrediteringer, hva de krever for opptak og hvilket studie som er rett for deg, dine ferdigheter og ambisjoner. Våre veiledere har stor kjennskap til de ulike studiene og hjelper deg gjerne med å finne ut av hvilke du bør søke på. 
 

Delta på Art & Design Workshop 

Ønsker du hjelp til utvikling av din portfolio for kunst- og designstudier i Storbritannia? Da anbefaler vi deg å delta på vår egen Art & Design Workshop som vi arrangerer i forbindelse med Destinasjon Storbritannia i Oslo hver høst og vår. Her vil du få muligheten til å vise frem din portfolio til kunst- og designrepresentanter fra et utvalg av våre britiske universiteter. Hvilke universiteter som deltar varierer fra gang til gang. Det vil uansett være nyttig for deg å få tilbakemelding og hjelp med portfolio selv om ikke universitetene du skal søke på deltar. Universitetene som deltar vil gi deg tips og råd til hva du kan forbedre i din portfolio slik at det ønsker sjansen for at du skal komme inn på studiet du ønsker i Storbritannia.
 

Godkjenning av arkitektstudier i Norge

Norske arkitekters landsforbund (NAL) jobber for å fremme god arkitektur i Norge, og som medlem hos dem vil du kunne bruke initialene MNAL i din tittel som arkitekt. Du kan bli medlem i NAL dersom du har avlagt mastergrad i arkitektur, og de har også egne studentmedlemsskap. Arkitekturstudiet krever ingen godkjennelse i Norge, og tittelen "sivilarkitekt" deles ikke lenger ut (kun for de som startet utdannelsen før 2006) og studenter vil bruke den tittelen de får fra studiet/utdannelsen de tar.
 

VISSTE DU AT….?

Nesten alle studier finnes på både bachelor- og masternivå, og det finnes mange kjempespennende kombinasjoner av ulike studier du kan ta! 

De fleste bachelorgrader (og noen mastergrader) tilbyr mulighet for språkundervisning, utveksling til andre land og relevant arbeidsutplassering både i Storbritannia og andre land. 

Mastergrader i Storbritannia er stort sett ettårige, og krever ofte ikke at du har tatt en bachelorgrad innen samme fagfelt. Dette gjør at du kan ta en mastergrad i noe helt annet enn det du har bachelorgrad i!

Studiene og universitetene har ulike opptakskriterier, så det er umulig å oppgi alle nyansene her. For å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, ta kontakt så hjelper vi deg. 

Vi hjelper deg med å finne det perfekte studiet og universitetet basert på hva du vil studere, din akademiske bakgrunn og hvor du ønsker å studere. Vi hjelper deg med alt du må gjøre før du søker, gjennom og etter søknadsprosessen i tillegg til gjennom hele studietiden hvis du ønsker det! 

All hjelp fra oss er helt gratis og uforpliktende!
 

Alle studier A-Å

Lurer du på noe?
Send oss en melding