Image
design

Designbaserte arkitekturstudier i Storbritannia

Arkitektur omhandler kunsten å planlegge, utforme og oppføre byggverk, og tar for seg hele prosessen fra tegneblokken til bygget er ferdig. Det handler også om kunnskapen rundt det å bygge, og med årene har begrepet blitt bredere og omfatter også utforming av menneskers fysiske miljø, både når det gjelder landskap, byer, interiør og møbler. Det handler egentlig om den estetiske organiseringen av vår praktiske virkelighet. 
 
Arkitektur handler om å løse en byggeoppgave ved at man først må analysere og finne frem til hvilke løsninger man bør ta basert på behovene og kravene som finnes, for eksempel innen tomtens og stedets karakter. Deretter må man prøve å fremstille bygget ved å gi den helhet og en visuell form. Man må også legge til grunn tekniske, konstruktive, økonomiske, samfunnsmessige og symbolske verdier i avgjørelsene man tar. Hvordan passer menneskenes liv og virke inn i denne oppgaven?
 
Studere arkitektur i utlandetStudiet
Det finnes to former for arkitektur i Storbritannia ("designbasert" og "ingeniørbasert"), og dette er to veldig ulike studier som har helt ulike inntakskrav, men det de begge har til felles er at de er begge vanskelige fag å komme inn på, fordi de er begge populære fag.  Den designbaserte arkitekturen legger ekstra vekt på designet og hvordan byggene skal se ut for at de skal se best mulig ut, estetisk sett. En arkitekt vil også ofte sette sin egen personlige «signatur» på det de lager, og man kan ofte gjenkjenne at bestemte bygg er designet av den og en arkitekten eller det og det firmaet. 
 
Den designbaserte arkitektutdanningen i Storbritannia er delt opp i tre deler, kalt RIBA del 1, 2 og 3. De tre delene vil vanligvis ta totalt syv år. RIBA del 1 oppfyller du ved å ta en 3-årig (3-årig studie også i Skottland) bachelorgrad i arkitektur. Etter RIBA del 1 er du vanligvis anbefalt å ha minst ett år med arbeidserfaring før du kan gå videre til neste steg. RIBA del 2 fullfører du ved å ta en toårig mastergrad. RIBA del 3 består av den avsluttende eksamen og minst 24 måneder praksis i arkitektur for å kunne søke om RIBA-godkjennelse. Du vil altså gå 5 år på skolen for å få en mastergrad, og du vil ha minst 24 måneder med praksis etter dette for å bli godkjent i Storbritannia. Praksis i Storbritannia er vanligvis som vanlig lønnet arbeid, og arbeidserfaring vil jo også gjøre det enklere å få jobb i Norge sammenlignet med de norske studentene som kommer rett fra skolebenken. Du må selv søke om godkjennelse fra RIBA.
 
Inntakskrav
Arkitektur kan være ganske vanskelig å komme inn på, men for de designbaserte studiene, så går det også an å ta en bachelorgrad i interiørarkitektur og deretter fortsette på vanlig arkitektur i RIBA del 2! Så vi vil anbefale deg å søke på interiørarkitekt som en ”backup” da det er lettere å komme inn på i tillegg til at universitetene generelt er veldig bra rangert innenfor dette!
 
Den designbaserte arkitekturen vil derimot ikke se på matte- og fysikkarakterer slik som den ingeniørbaserte varianten, men de vil se at du er kreativ og at du kan tegne. Portfolio vil være en del av opptakskravene, og vi nordmenn er ofte ikke så kjent med dette, men vi i Across the Pond hjelper deg gjerne med retningslinjer og vi har også egne, gratis arrangementer for studenter som ønsker hjelp med videreutvikling og tilbakemelding på portfolio. Dette har vist seg og være veldig til hjelp for norske studenter og vi har fått veldig god tilbakemelding på dette. Motivasjonsbrevet er også en veldig viktig del av søknaden din, så det er viktig at vi jobber sammen for at din søknad skal bli best mulig!
 
Lignende studier og kombinasjoner
Arkitekturstudiet kan ikke kombineres med andre studier, men du vil få innblikk i en rekke andre studiefelt som del av dette studiet. De fleste skoler har mulighet for utveksling til andre land, samt utplassering i bedrifter.
 
Andre studier som også kan være interessante dersom du vurderer en slik utdannelse:
 
Godkjent i Norge
Norske arkitekters landsforbund (NAL) jobber for å fremme god arkitektur i Norge, og som medlem hos dem vil du kunne bruke initialene MNAL i din tittel som arkitekt. Du kan bli medlem i NAL dersom du har avlagt mastergrad i arkitektur, og de har også egne studentmedlemsskap. Arkitekturstudiet krever ingen godkjennelse i Norge, og tittelen "sivilarkitekt" deles ikke lenger ut (kun de som startet utdannelsen før 2006) og studenter vil bruke den tittelen de får fra studiet/utdannelsen de tar.
 

Delta på workshop
Ønsker du hjelp til utvikling av din portfolio? Da anbefaler vi deg å delta på vår egen Art & Design Workshop, som vi arrangerer i forbindelse med Destinasjon Storbritannia hver høst og vår. Her vil du få muligheten til å vise frem din portfolio til kunst- og designrepresentanter fra et utvalg av våre partneruniversiteter. De vil gi deg tips og råd til hva du kan forbedre i din portfolio slik at du kan komme inn på studiet du ønsker i Storbritannia. For mer informasjon og påmelding, se her.

Vil du vite mer?
Få en personlig veileder som kan hjelpe deg med informasjon om opptakskrav, hvilke studier som er tilgjengelig på bachelor- og masternivå og for hjelp med å finne de studiene og universitetene som passer best for deg med din bakgrunn, karakterer, studieønske og evt. studiested. Ettersom studiene og universitetene alle har ulike kriterier og nivåer er det dessverre umulig å oppgi alle nyansene her på denne siden, så for å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, så få kontakt med en av våre veiledere. All hjelp fra oss er gratis og uforpliktende.

Alle studier A-Å