Image
design

Designbaserte arkitekturstudier i Storbritannia

Arkitektur omhandler kunsten å planlegge, utforme og oppføre byggverk, og tar for seg hele prosessen fra tegneblokken til bygget er ferdig. Det handler også om kunnskapen rundt det å bygge, og med årene har begrepet blitt bredere og omfatter dessuten utforming av menneskers fysiske miljø, både når det gjelder landskap, byer, interiør og møbler. Det handler egentlig om den estetiske organiseringen av vår praktiske virkelighet. 
 
Arkitektur handler i tillegg om å løse en byggeoppgave ved at man først må analysere og finne frem til hvilke løsninger man bør ha basert på behovene og kravene som finnes, for eksempel innen tomtens og stedets karakter. Deretter må man prøve å fremstille bygget ved å gi den helhet og en visuell form. Man må legge til grunn tekniske, konstruktive, økonomiske, samfunnsmessige og symbolske verdier i avgjørelsene man tar. Hvordan passer menneskenes liv og virke inn i denne oppgaven?
 

Studere arkitektur i utlandetArkitektstudiet i Storbritannia

Det finnes to former for arkitektstudier i Storbritannia ("designbasert" og "ingeniørbasert"), og dette er to veldig ulike studier som har helt ulike inntakskrav, men det de begge har til felles er at de er begge vanskelige fag å komme inn på, fordi de er begge populære studier og krever en viss akademisk eller ferdighetsmessig bakgrunn. Den "designbaserte" arkitekturen legger ekstra vekt på designet og hvordan byggene skal se ut for at de skal se best mulig ut, estetisk sett. En arkitekt vil ofte sette sin egen personlige «signatur» på det de lager, og man kan ofte gjenkjenne at bestemte bygg er designet av den og den arkitekten eller det og det firmaet. 
 
Arkitektutdanningen i Storbritannia godkjennes av Royal Institute of British Architects (RIBA) og er delt opp i tre deler, kalt RIBA del 1, 2 og 3. De tre delene vil vanligvis ta totalt syv år å gjennomføre. RIBA del 1 oppfyller du ved å ta en bachelorgrad i arkitektur (dette studiet er treårig i Skottland også). Etter RIBA del 1 er du vanligvis anbefalt å ta minst ett år med arbeidserfaring før du kan gå videre til neste steg. RIBA del 2 fullfører du ved å ta en toårig mastergrad. RIBA del 3 består av den avsluttende eksamen og minst 24 måneder arbeidspraksis innen arkitektur for å kunne søke om RIBA-godkjennelse. Du vil altså gå 5 år på lærestedet for å få en mastergrad, og du vil ha minst 24 måneder med praksis etter dette for å bli godkjent i Storbritannia. Arbeidspraksis i Storbritannia er vanligvis lønnet arbeid, og den relevante arbeidserfaringen du får vil gjøre det enklere å få jobb i Norge sammenlignet med studentene i Norge som kommer rett fra studiet. Du må selv søke om godkjennelse fra RIBA.
 

Inntakskrav for arkitektstudier

Arkitekturstudier kan være vanskelige å komme inn på, men for de "designbaserte" studiene går det an å ta en bachelorgrad i for eksempel interiørarkitektur så lenge studiet er RIBA-godkjent og deretter fortsette på vanlig arkitektur i RIBA del 2. Vi vil anbefale deg å søke på RIBA-godkjente interiørarkitektstudier som en ”backup” da det kan være lettere å komme inn på i tillegg til at universitetene generelt er veldig godt rangert innenfor dette! Det vil dessuten gi deg kompetanse og erfaring innen interiør og en mer helhetlig tilnærming, noe som kan være en fordel når du skal ut i arbeid.
 
Den "designbaserte" arkitekturen vil ikke se på matte- og fysikkarakterer slik som det "ingeniørbaserte" studiet. De ønsker å se at du er kreativ og at du kan tegne. Portfolio vil være en del av opptakskravene, og vi nordmenn er ofte ikke så kjent med dette, men vi i Across the Pond hjelper deg gjerne med tips til hvordan du bygger en portfolio rettet mot arkitektstudier i Storbritannia. Vi tilbyr i tillegg gratis arrangementer for studenter som ønsker hjelp med videreutvikling og ønsker å få tilbakemelding på sin portfolio fra britiske universiteter. Dette har vist seg og være til stor hjelp for norske studenter og vi har fått veldig god tilbakemelding på dette. Motivasjonsbrevet er selvsagt også en veldig viktig del av søknaden din, så det er viktig at vi jobber sammen for at din søknad skal bli best mulig!
 
Vi forstår at det er veldig vanskelig å navigere de ulike arkitekturstudiene, akkrediteringer, hva de krever for opptak og hvilket studie som er rett for deg, dine ferdigheter og ambisjoner. Våre veiledere har stor kjennskap til de ulike studiene og hjelper deg gjerne med å finne ut av hvilke du bør søke på. 
 

Delta på Art & Design Workshop 

Ønsker du hjelp til utvikling av din portfolio for kunst- og designstudier i Storbritannia? Da anbefaler vi deg å delta på vår egen Art & Design Workshop som vi arrangerer i forbindelse med Destinasjon Storbritannia i Oslo hver høst og vår. Her vil du få muligheten til å vise frem din portfolio til kunst- og designrepresentanter fra et utvalg av våre britiske universiteter. Hvilke universiteter som deltar varierer fra gang til gang. Det vil uansett være nyttig for deg å få tilbakemelding og hjelp med portfolio selv om ikke universitetene du skal søke på deltar. Universitetene som deltar vil gi deg tips og råd til hva du kan forbedre i din portfolio slik at det ønsker sjansen for at du skal komme inn på studiet du ønsker i Storbritannia.
 

Godkjenning av arkitektstudier i Norge

Norske arkitekters landsforbund (NAL) jobber for å fremme god arkitektur i Norge, og som medlem hos dem vil du kunne bruke initialene MNAL i din tittel som arkitekt. Du kan bli medlem i NAL dersom du har avlagt mastergrad i arkitektur, og de har også egne studentmedlemsskap. Arkitekturstudiet krever ingen godkjennelse i Norge, og tittelen "sivilarkitekt" deles ikke lenger ut (kun for de som startet utdannelsen før 2006) og studenter vil bruke den tittelen de får fra studiet/utdannelsen de tar.
 

VISSTE DU AT….?

🎓 Nesten alle studier finnes på både bachelor- og masternivå, og det finnes mange kjempespennende kombinasjoner av ulike studier du kan ta! 

🎓 De fleste bachelorgrader (og noen mastergrader) tilbyr mulighet for språkundervisning, utveksling til andre land og relevant arbeidsutplassering både i Storbritannia og andre land. 

🎓 Mastergrader i Storbritannia er stort sett ettårige, og krever ofte ikke at du har tatt en bachelorgrad innen samme fagfelt. Dette gjør at du kan ta en mastergrad i noe annet enn det du har bachelorgrad i!

🎓 Studiene og universitetene har ulike opptakskriterier, så det er umulig å oppgi alle nyansene her. For å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, ta kontakt så hjelper vi deg. 

🎓 Vi hjelper deg med å finne det perfekte studiet og universitetet basert på hva du vil studere, din akademiske bakgrunn og hvor du ønsker å studere. Vi hjelper deg med alt du må gjøre før du søker, gjennom og etter søknadsprosessen i tillegg til gjennom hele studietiden hvis du ønsker det!
 

All hjelp fra oss er helt gratis og uforpliktende!
 

Alle studier A-Å

Stipendmuligheter for dette studiet

For dette studiet finnes følgende stipendmuligheter:
 

STIPEND FRA UNIVERSITETENE

Universitetene tilbyr ulike stipend som alle internasjonale studenter kan søke på.
 
 

STUDIESTØTTE FRA LÅNEKASSEN

Studiet kvalifiserer til studiestøtte fra Lånekassen

Digitalt møte med veileder

Møte med veileder: *Online : Alltid tilgjengelig
Her kan du bestille et digitalt møte med en av våre veiledere som selv har studert i Storbritannia. 

Infomøte: Oppdag masterstudier i Storbritannia

Event: Oslo : Mandag 13. mai, kl. 18-20
Oppdag hvilke studiemuligheter du har på masternivå i Storbritannia via vårt kveldsarrangement i Oslo - deltagelse er gratis!

Digital avreisekaffe med din veileder

Møte med veileder: *Online : Alltid tilgjengelig
Vil du møte din for en "digital kaffe" før avreise til Storbritannia?
Marie
🎓 Studerer Grafisk Design i Storbritannia

Valg om å studere i utlandet

Å studere i Storbritannia hadde alltid vært en drøm for meg. Med sin pulserende kultur og mengde muligheter, så jeg det som det perfekte stedet å… Les mer

Olivia

Jeg ville hovedsakelig studere i Storbritannia for å utforske et nytt område som var forskjellig fra det jeg var vant til hjemme. Jeg elsker Norge, men jeg ville se hva annet som finnes ute i verden og jeg ville møte nye mennesker. Jeg… Les mer

Å søke på studier i Storbritannia blir overraskende enkelt med gratis veiledning og ekspertise fra Across the Pond til sammenligning med å gjøre dette på egenhånd. Det er likevel noen ting du må tenke på:
 

Søknadsfrister for opptak til britiske universitet

I Storbritannia er det hovedsakelig rullerende opptak - det betyr at det er "førstemann til mølla" frem til studiet er fylt opp. Vi anbefaler derfor at du søker så tidlig du kan, og helst før jul dersom du ønsker å starte studiene høsten etter. Unntak: medisin-, tannlege- og veterinærstudier, samt alle studier på University of Oxford og University of Cambridge i tillegg til utvalgte studier på masternivå. Les mer om når på året du bør søke for å ha størst sjanse for å få innvilget opptak.
 

Hvordan velge studie og universitet

Det å finne ut hva man skal studere og hvilket universitetet som passer best for den enkelte kan være en veldig vanskelig prosess, spesielt når man kanskje ikke har mulighet til å dra og besøke universitetene for å finne ut hvor man liker seg best. Våre veiledere besøker jevnlig universitetene og hjelper hundrevis av studenter med å søke på et bredt spekter av studier hvert eneste år. De vil kunne hjelpe deg med å finne ut hvilke studier og universiteter som passer best for deg basert på din akademiske bakgrunn og universitetenes minimumskrav i tillegg til dine ønsker og behov for hvordan du ønsker at studieopplevelsen din skal se ut.
 

Hvordan søker man på studier i Storbritannia

Vi gjør det veldig enkelt for deg! Vi har vårt eget søknadsskjema (på norsk) som du fyller ut og laster opp søknadsdokumentene dine i. Vi legger denne informasjonen videre inn i universitetenes søknadsskjemaer på engelsk slik at vi kan passe på at alt ser riktig ut. Deretter ser du over at alt har blitt lagt inn riktig før søknaden sendes inn. På den måten slipper du å bekymre deg for at du har gjort noen feil i søknaden som kan medføre at du ikke kommer inn.
 

Hva trenger man for å søke studier i Storbritannia?

For å søke på studier ved britiske universiteter trenger du:

 • Ett akademisk anbefalingsbrev hvis du søker på bachelorstudier, og ofte to hvis du søker på masterstudier. Vi har råd og tips du kan gi til personen som skal skrive dette for deg, slik at vi sammen sikrer at de har med den informasjonen de britiske universitetene er på jakt etter. Mastersøkere kan bli pålagt å sende inn CV. Vær oppmerksom på at hvordan du skriver en CV for opptak til britiske universiteter ikke er helt likt slik man ofte skriver CV når man søker om jobb eller videre studier i Norge. 
   
 • Foreløpige karakterer eller endelig vitnemål (endelig vitnemål ettersendes så snart du har fått det).
   
 • Motivasjonsbrev (Personal Statement). Det er veldig viktig at det er du som har skrevet din personlige tekst, men vi hjelper deg med hva som er viktig å ha med (eller ikke ha med!) basert på hva og hvor du søker, i tillegg til at vi korrekturleser for deg. Dette er en veldig viktig del av søknaden og hvorvidt du kommer inn eller ikke kan avgjøres basert på denne teksten. Noen universiteter og studier har egne tilleggskrav til hva de forventer i motivasjonsbrevet ditt som det er veldig viktig at du følger. Derfor bruker vi mye tid på at din tekst skal bli så god som den kan bli.
   
 • Merk: Noen studier vil i tillegg kreve audition, portfolio og andre opptakstester. 
   

Koster det noe å søke på britiske universiteter?

Når man søker på bachelorstudier kreves et søknadsgebyr som betales til britisk samordna opptak i tillegg til at noen universiteter krever et søknadsgebyr for noen av masterstudiene de tilbyr. Disse søknadsgebyrene betales direkte til universitetet eller britisk samordna opptak og ikke til oss. Vi vil aldri spørre om betalings- eller kortinformasjon fra deg og all hjelp fra oss er gratis.

Noen universiteter vil kreve et depositum for å sikre studieplassen etter at du har blitt innvilget opptak - dette vil senere trekkes fra studieavgiften. Etter du har blitt innvilget opptak og studieplassen er bekreftet, må du betale et gebyr for å søke om studentvisum i tillegg til tilgang på helsetjenester i Storbritannia under studietiden. Hvis du ønsker å bo i universitetets studentboliger, må du søke om å få tildelt et rom før boligsøknadsfristen, og ofte betale et depositum for å sikre deg boligen etter at boligsøknaden din er behandlet. Når du til slutt innrulleres på universitetet, vil du betale studieavgiften. Prisene i Storbritannia varierer veldig og dersom du har spørsmål rundt kostnader ved å studere i Storbritannia, så ta gjerne kontakt. Vi hjelper deg gjerne med å finne prisgunstige alternativer!
 

Hvordan hjelper Across the Pond gjennom søknadsprosessen?

Vi vil lede deg gjennom hvert trinn av søknadsprosessen og hjelpe deg med alt du trenger å vite om og vurdere før du bestemmer deg for hvorvidt du ønsker å søke på studier i Storbritannia. Hvis du velger å gjennomføre en søknad, så hjelper vi deg med absolutt alt fra start til slutt.

Vi er her for å hjelpe deg enten du har spørsmål knyttet til studier i Storbritannia eller ønsker mer informasjon om utvalgte universiteter eller studier. Ta kontakt enten du bare ønsker mer informasjon eller om du er klar for å komme i gang med søknaden din!
 

Søknadsskjema

Lurer du på noe?
Send oss en melding