Image
jeweler

Smykkedesignstudier i Storbritannia

Smykker og andre pyntegjenstander vi velger å bære handler ikke bare om hva som følger dagens trender, men er resultatet av en lang utvikling fra eldre historie, hvor smykker og juveler skulle vise posisjon, rang og status, til dagens samfunn hvor smykker skapes for å kommunisere individualitet og speile ny samtidskunst. Moderne sølv- og gullsmeder fortsetter å utfordre oppfatninger rundt smykkedesign og presser grensene for kulturelle, sosiale og moderne perspektiver for å kommunisere individuelle uttrykk gjennom nye materialer og design. Dette studiet handler om å utforske og utvikle individuelle, kreative utrykk, og gir deg muligheten til å designe og produsere nyskapende smykker og andre gjenstander. 

Studiet
Dette studiet tar for seg flere aspekter av smykkeproduksjon; fra tradisjonellt håndverk og eldre teknikker, til moderne og banebrytende design og bruk av nye materialer. Det gir dermed deg som student frihet til å utforske en rekke forskjellige teknikker og fremgangsmåter, slik at du selv kan velge i hvilken retning du vil ta din praksis. Studiet oppfordrer deg som student til å utvikle en personlig tilnærming til undervisningen, samt utvikle nye og spennende løsninger med utgangspunkt i tradisjonell og nyskapende teknologi og forskning. Enten du vil designe smykker for moteindustrien, tradisjonelt sølv- og gulltøy, eller smykkeskulpturer for bruk i galleri eller akademia, gir dette studiet deg muligheten til å utvikle dine ferdigheter og personlige uttrykk i et støttende og kreativt miljø. 

Dette studiet passer for deg som er kreativ, liker praktisk arbeid og ønsker å skape noe unikt, fra idé til ferdig produkt. Du må vise en genuin interesse for smykker, sølv og gull eller andre materialer; enten innfor mote, moderne design, kommersielt salg eller tradisjonell produksjon. Du vil lære mye om materialer, teknikker og utstyr gjennom studiet, så det legges ofte større vekt på kreativitet og originale idéer enn teknisk kompetanse. Siden design og produksjon av smykker og andre metaller kan være en lang og intrikat prosess, er det også viktig med en god dose tålmodighet og presisjon, samt at du må kunne arbeide selvstendig over lengre tid. 

Praksis og teori
For å gi deg som student et best mulig grunnlag for å utvikle dine egne arbeider, vil du få en innføring i en rekke forskjellige teknikker, materialer og utstyr. Dette inkluderer tradisjonelle håndteknikker som smiing, støping, modellering, etsing, fresing, trykking, emaljering, steinsetting, eloksering, platekledning og Repoussé, samt moderne teknikker innenfor etterbehandling, CAD-design og lasersveising. Du vil få mulighet til å arbeide med og utforske forskjellige materialer som metall, stål, glass, tre, stein, samt edle metaller som sølv og gull. En del av den praktiske undervisningen består også av å observere og studere forskjellige materialer slik at du får en forståelse for hvordan de reagerer under produksjon. 

Parallelt med den praktiske og tekniske undervisning vil du også bli oppfordret til å utforske, eksperimentere og utvikle dine kreative ferdigheter gjennom både individuelle og satte designprosjekter. Gjennom studiet vil du få støtte og tilbakemeldinger i form av tutorials, gruppekritikk og én-til-én vurderinger for å snakke om arbeidet ditt, dele og lære å utvikle prosjekter og konsepter profesjonelt. Du vil også ha noe teoretisk undervisning innen kunsthistorie, fine art og design, i tillegg til praktisk-teoretisk innføring innen profesjonell praksis og industri. All undervisning og vurdering kommer fra høyt anerkjente akademikere og fagfolk med lang fartstid fra industrien, slik at all undervisning og pensum er i stadig utvikling i takt med utbygginger i feltet og teknologiske fremskritt. 

Utplassering
Studiet er også støttet av gjesteforelesninger, ekskursjoner, praktiske workshops, live prosjekter, studioarbeid og utstillinger. Noen universiteter tilbyr også mesterklasser fra inviterte gjestelærere, noe som gir deg unike muligheter til å lære svært spesialiserte teknikker fra ledende utøvere. I tillegg til å tilby forelesninger og klasser fra kjente utøvere legges det også stor vekt på utplasseringer i industrien for å bygge opp relevant arbeidserfaring og nettverk, samt større avgangsutstillinger i storbyer som London eller Paris. Flere universiteter har også langvarige forbindelser med industrien og ledende organisasjoner som ‘The Goldsmiths Company’ og ‘British Art Medal Society’, som gir deg muligheten til å ta del i nasjonale og internasjonale konkurranser og utstillinger. Noen universiteter kan også tilby utplasseringer til andre land i Europa og verden, men disse kan variere fra universitet til universitet, så ta gjerne kontakt med oss i Across The Pond så hjelper vi deg med dette.

Inntakskrav
Portfolio vil være en stor del av inntakskravet for dette studiet, og universitetene legger stor vekt på dette. Portfolio er noe norske studenter ikke er så vant med, så vi i Across The Pond har en egen, gratis Art & Design Workshop du kan delta på, der du vil få tilbakemelding og tips for å videreutvikle din portfolio før du søker til universitetene. Vår workshop har vist seg å være til stor hjelp for våre norske studenter, og vi har fått veldig gode tilbakemeldinger på denne. I tillegg til portfolio vil motivasjonsbrevet være en viktig del av søknaden, så vi legger stor vekt på å arbeide sammen med deg for at søknaden skal bli best mulig!
 
Lignende studier og kombinasjoner
Hvis du ønsker å studere andre emner innen design og håndverk kan du også vurdere følgende studier: 
 
Mastergrad på ett år
Det finnes flere mastergrader der du kan gå videre innenfor smykkedesign, produksjon eller den spesialiseringen du selv har valgt innenfor sølv- og gullsmed, i tillegg til spesielle emner som moderne design og samtidsdesign. Du kan også velge å gå videre med en mastergrad i design eller fine art, eller noe helt annet. Det som er så fantastisk med Storbritannia er at du kan søke på nesten hvilken som helst mastergrad uten å nødvendigvis ha en bachelorgrad innenfor samme felt, og en mastergrad tar bare ett år. Vi i Across the Pond sender deg gjerne forslag til studier som vil passe for deg.
 
Jobbmuligheter
Med en bachelor- eller mastergrad innen smykkedesign, sølv- og gullsmed kan du arbeide som designer eller smed innenfor kommersielt salg og produksjon, gallerier eller kjeder innenfor motebransjen. Flere som studerer smykkedesign velger også å arbeide som frilanser eller utforske individuelle karriereveier innenfor skulptur og miljømetallarbeid, så det finnes flere muligheter for deg som ønsker å studere smykkedesign, sølv- og gullsmed.

Vi anbefaler for øvrig å jobbe i Norge i feriene mens du er student i Storbritannia. Når du skal søke jobb etter endt utdanning, vil det være en kjempefordel å kunne ha arbeidserfaring på CV-en, men det vil også være svært nyttig å begynne så tidlig som mulig å knytte kontakter i arbeidslivet. Du har gjerne lange ferier som student i Storbritannia, så det er gode muligheter for å kunne dra hjem og jobbe i disse periodene.

 
Godkjent i Norge
Alle våre studier i smykkedesign, sølv- og gullsmed er godkjent i Norge, og en utdanning fra utlandet vil være et stort pluss i forhold til erfaring, språk og egenskaper som er i etterspørsel i en internasjonal industri.
 
Vil du vite mer?
Få en personlig veileder som kan hjelpe deg med informasjon om opptakskrav (f.eks. IB-krav), hvilke studier som er tilgjengelig på bachelor- og masternivå og for hjelp med å finne de studiene og universitetene som passer best for deg med din bakgrunn, karakterer, studieønske og evt. studiested. Ettersom studiene og universitetene alle har ulike kriterier og nivåer er det dessverre umulig å oppgi alle nyansene her på denne siden. For å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, ta kontakt med en av våre veiledere. All hjelp fra oss er gratis og uforpliktende.