Image
maling

Malestudier i Storbritannia

Maling er en av de eldste og mest kjente formene innen visuell bildekunst, og bygger på en rik kunsthistorie fra de første maleriene til moderne samtidskunst og nye medier. Maling som kunstform kan brukes i en rekke forskjellige felt, fra portretter og realistiske malerier, til abstrakte former og moderne visuelle utrykk. Med grunnlag i kunsthistorie og tradisjonelle teknikker, åpner maling for eksperimentering og individuell utfoldelse ved bruk av nye teknikker og utstyr, samt å utforske bruk av maling i en bredere kontekst av moderne visuell kultur og samtidskunst.

Studiet i maling gjenspeiler de komplekse og skiftende forhold av kunst i moderne kontekst, og legger vekt på å engasjere og eksperimentere for å skape nye idéer og fremme visuelle budskap. Med utgangspunkt i maleriets rike historie åpner studiet opp for bruk av nye teknikker og fremgangsmåter innen grafikk, installasjon, trykk, illustrasjon, fotografi og digitale medier, og oppfordrer deg som student til å utvikle sitt eget personlige bildespråk. Ved å lære tradisjonelle teknikker og historie vil du som student få en solid kompetanse og grunnlag for spesialisere deg innen tradisjonelle eller moderne teknikker, og dermed videreutvikle din egen praksis og ditt personlige utrykk. Studiet i maling tar også for seg en rekke problemstillinger som reises av de visuelle aspekter ved kultur, og hvordan maleriet står som visuelt medium i den moderne, digitale kontekst.

Dette studiet passer for deg som er kreativ og ønsker skape et visuelt utrykk og sette en idé ut i livet. I likhet med andre kunststudier er det forskjellige egenskaper som passer til hvert felt, det vil si at hvis du ønsker å studere tradisjonell maling må du kunne vise tekniske ferdigheter og kompetanse, mens hvis du ønsker å spesialisere deg mer innen moderne kunst legges det ofte mer vekt på originale idéer og kreativitet enn større teknisk kompetanse. Men uansett hvilken retning du går i må du likevel kunne vise en generell forståelse for bildekunst og visuell kommunikasjon, samt at du må vise initiativ til egen læring og en genuin interesse for personlig utvikling. Maling er ofte en lang og krevende prosess, så det kreves også at du er tålmodig og kan arbeide selvstendig over lengre perioder.

Studere maling i utlandetStudiet
​Studiet i maling vil instruere deg i tekniske metoder, materialbruk, form og farge, tradisjonelle og moderne teknikker og programvarer slik at du får et solid grunnlag for videre spesialisering og utvikling. Du vil bli oppmuntret til å engasjere deg og utforske dine ideer gjennom visuelle metoder for teori og praksis, i tillegg vil du få muligheten til å utforske og samarbeide med studenter fra andre felt og studier. Du kan også kombinere studiet i maling med trykk og dermed fokusere på forholdet mellom original og reproduksjon og skape en bevissthet om print som en primær form for visuell kunst. Du vil også studere kunstneriske, intellektuelle, sosiale og faglige sammenhenger som former den kreative praksis innen visuell kunst, og du vil lære hvordan du kan kommunisere denne kunnskapen gjennom en rekke skriftlige, muntlige, visuelle og praktiske former.

Dette studiet har stort fokus på praktisk undervisning i studio og verksted, og gir deg mulighet til å utforske teknikker innen grafikk, trykk, elektroniske medier og fotografering. Du vil i tillegg gjennomgå teoretisk undervisning i kunsthistorie, kultur og moderne problemstillinger. Forelesninger foregår ofte i større grupper eller hele årstrinn, mens seminarer og tutorials foregår i små grupper eller én-til-én, noe som gjør at du har tilgang til kontinuerlig tilbakemelding og støtte. Både de praktiske og akademiske delene av undervisningen blir gitt av praktiserende kunstnere, teknikere og akademikere med lang erfaring og kompetanse, noe som gjør at du som student vil få tilgang til et bredt spekter av synspunkter og research fra ansatte og besøkende gjesteforelesere.

Gjennom studiet vil du få tilgang til din egen studioplass for å arbeide, i tillegg til muligheter for å stille ut arbeider både på universitetet og i lokalområdet gjennom hele studiet. Avgangselever vil også delta i en eller flere større utstillinger, ofte i storbyer som London eller Edinburgh, for å vise frem sine arbeider for magasiner, redaktører og potensielle arbeidsgivere. Noen universiteter gir deg også muligheten til å ta deler av graden din i et annet land, men disse mulighetene kan variere fra universitet til universitet så ta gjerne kontakt med oss i Across the Pond så hjelper vi deg!

Mastergrad på ett år
Det finnes få mastergrader som er spesialisert innenfor maling, så de fleste velger å gå videre med en mastergrad i Fine Art eller bildekunst og spesialiserer graden selv mot maling. Du kan også velge å gå videre med en mastergrad innen visuell kunst, kunsthistorie eller noe helt annet. Det som er så fantastisk med Storbritannia er at du kan ta en mastergrad på ett år, i tillegg til at du kan søke på nesten hvilken som helst mastergrad uten å nødvendigvis ha en bachelorgrad innenfor samme felt. Vi i Across the Pond sender deg gjerne forslag til hva som vil passe deg!

Inntakskrav
Portfolio vil være en stor del av inntakskravet ved alle kunststudier, og universitetene legger stor vekt på dette. Portfolio er noe norske studenter ikke er så vant med, så vi i Across the Pond har en egen, gratis Art & Design workshop hvor du kan få tilbakemelding og tips for å videreutvikle din portfolio før du søker til universitetene. Vår workshop har vist seg å være til stor hjelp for våre norske studenter, og vi har fått veldig gode tilbakemeldinger på denne. I tillegg til portfolio vil motivasjonsbrevet være en viktig del av søknaden, så vi legger stor vekt på å arbeide sammen med deg for at søknaden skal bli best mulig!

Lignende studier og kombinasjoner
Lignende studier for deg som vil studere maling kan være: 

Andre studier som kan være aktuelle innen bildekunst er: 

Jobbmuligheter
Med en grad innen maling kan du arbeide som maler, illustratør eller kunstner innenfor gallerier, mediaproduksjon, kommersielt salg eller som selvstendig kunstner. Du kan også velge å fokusere på maling som teori og arbeide som kurator eller redaktør i magasiner eller gallerier. Flere som studerer maling velger å arbeide som frilanser eller starte for seg selv, så det finnes flere muligheter for deg som ønsker å studere maling. 

Vi anbefaler for øvrig å jobbe i Norge i feriene mens du er student i Storbritannia. Når du skal søke jobb etter endt utdanning, vil det være en kjempefordel å kunne ha arbeidserfaring på CV-en, men det vil også være svært nyttig å begynne så tidlig som mulig å knytte kontakter i arbeidslivet. Du har gjerne lange ferier som student i Storbritannia, så det er gode muligheter for å kunne dra hjem og jobbe i disse periodene.

Godkjent i Norge
Studiet krever ingen godkjennelse i Norge, og en utdanning fra Storbritannia vil nok bare være et stort pluss i forhold til erfaring, egenskaper og forståelsen du tilegner deg ved å studere i utlandet.

Vil du vite mer?
Få en personlig veileder som kan hjelpe deg med mer informasjon om inntakskrav, hvilke studier som er tilgjengelige og for hjelp med å finne de universitetene som passer best for deg med din bakgrunn og ønsker. Ettersom studiene og universitetene alle har ulike kriterier og nivå er det dessverre umulig å oppgi alle nyansene her på denne siden. For å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, ta kontakt med en av våre veiledere. All hjelp fra oss er gratis og uforpliktende!

Alle studier A-Å