Image
gt

Presse- og dokumentarfotografistudier i Storbritannia

Presse- og dokumentarfotografi handler om å formidle en historie eller et budskap til et publikum ved å kombinere teknikker og inntrykk fra fotografi og journalistikk eller kreativ skriving. Målet er å fortelle historier, og engasjere seg i lokale, nasjonale og internasjonale oppdrag for å vise og utfordre hva som skjer i dagens samfunn. Studiet tar for seg fotografiske teknikker og journalistiske prinsipper og etikk for å gi studentene en unik erfaring og kompetanse for en fremtidig karriere i redaksjonell fotografering. Dette studiet er spesialisert innenfor presse- og dokumentarfotografi, men i likhet med andre fotostudier gir det deg som student muligheter for kreativ utfoldelse og eksperimentering.

Dette studiet vil lære deg å gjøre research, skrive og produsere et redaksjonelt arbeid ved å kombinere journalistikk og visuell kommunikasjon. Presse- og dokumentarfotografi er en industri i stadig utvikling, noe som har gjort at det finnes en rekke felt man kan arbeide i; fra tradisjonelle trykte medier til nye sosiale og interaktive medier. Det legges stor vekt på personlig vekst og kreativitet, og som student vil du kunne utforske flere områder innenfor fotojournalistikk, dokumentar, redaksjonelt, kommersiell fotografi, multimedia, film og bilder, sosiale medier og presse- og dokumentarfotografi i kunstsammenheng.

Dette studiet passer for deg som er kreativ og samfunnsengasjert, og for deg som ønsker å gjøre en forskjell på lokalt, nasjonalt eller internasjonalt nivå. Du må ha et ønske om å vise verden fra et nytt perspektiv, og utfordre måten vi ser på samfunnet i dag. Du må være glad i å skrive, men i likhet med fotografiske ferdigheter legges det større vekt på kreativitet og originale ideer enn teknisk kompetanse. Presse- og dokumentarfotografi krever ofte at du arbeider over lengre tid med store prosjekter, så det kreves at du er tålmodig, og at du kan arbeide selvstendig over lengre tid.

Studiet
Du vil få en gjennomgående opplæring i fotografiske teknikker, kombinert med journalistisk og redaksjonell skriving. Du vil lære om journalistiske prinsipper, etikk, historie, lovgivning og hvordan journalistikken har utviklet seg gjennom tidene til dagens multimedia. Du vil også lære om fotografiets og dokumentarfotografiets historie, og hvordan dets status som dokumentar har blitt utfordret i nyere medier. Som student vil du også bli oppfordret til å eksperimentere med fotografi som medium og kreativ skriving for å utvikle din egen visuelle stil og omfattende praksis.

Deler av undervisningen vil holdes i større grupper og på tvers av kurs, men den største delen av undervisninger foregår i små grupper med tutorials og individuell veiledning. Ved å undervise i mindre grupper vil du få individuelle innspill og veiledning fra lærere og medelever, samt at du vil få muligheten til å teste og utvikle dine ferdigheter med konstant tilbakemelding. Du vil kunne delta i en rekke workshops og tutorials i teknikker som belysning, komposisjon, bruk av ulike film og digitale formater, retouch publishing, forskningsmetoder, multimedia og flere. Den praktiske delen av undervisningen vil bestå av både tildelte prosjekter og egne ideer innenfor fotoessays, bilde og tekst, film og multimedia og journalistiske prinsipper. Du har også mulighet til å utforske fotojournalistikk fra andre fotolinjer, men det som er unikt med dette studiet er at hele undervisningen er spesielt rettet mot presse- og dokumentarfotografi.

Studiet legger stor vekt på praktisk arbeidserfaring, og flere universiteter kan tilby utplasseringer og arbeidspraksis i byer som New York, London og Amsterdam. Det er også mye fokus på nettverksbygging og pitching av egne arbeider, noe som bidrar til å gi deg ekte fotojournalistisk erfaring slik at du forlater studiet med de ferdighetene og kompetansen du trenger for å forme din karriere. Flere universiteter har også utvekslingsmuligheter i andre land, men disse mulighetene varierer fra universitet til universitet, så ta gjerne kontakt med oss i Across The Pond så hjelper vi deg!

Mastergrad på ett år
Det finnes få mastergrader spesifikt innenfor presse- og dokumentarfotografi, så det mange velger er å ta en mastergrad i fotografi og spesialisere seg innenfor dokumentar eller journalistikk, eller gå videre med en grad innenfor journalistikk eller redaksjonell skriving. Det som er så fantastisk med Storbritannia er at du kan søke på nesten hvilken som helst mastergrad uten å nødvendigvis ha en bachelorgrad innenfor samme felt. I Storbritannia kan du også fullføre en mastergrad på ett år, mot to i Norge. Vi i Across the Pond sender deg gjerne forslag til studier som vil passe for deg.

Inntakskrav
Portfolio vil være en stor del av inntakskravet ved alle kunst- og fotostudier, og universitetene legger stor vekt på dette. Portfolio er noe norske studenter ikke er så vant med, så vi i Across the Pond har en egen, gratis Art & Design workshop hvor du kan få tilbakemelding og tips for å videreutvikle din portfolio før du søker om studieplass. Workshopen vår har vist seg å være til stor hjelp for våre studenter, og vi har fått veldig gode tilbakemeldinger på denne. I tillegg til portfolio vil motivasjonsbrevet være en viktig del av søknaden, så vi legger stor vekt på å arbeide ammen med deg for at søknaden din skal bli best mulig! For mer informasjon om neste workshop, se her.

Lignende studier og kombinasjoner
Hvis du vil studere fotografi, men ikke nødvendigvis kun presse og dokumentar, kan du vurdere studiene: 

Andre mediastudier inkluderer: 

Jobbmuligheter
Med en grad i presse-og dokumentarfotografi kan du arbeide i en rekke forskjellige stillinger innen fotografi og journalistikk, som fotograf, fotojournalist, videograf, bilderedaktør, journalist, redaktør, agent, researcher, retoucher eller post production. Flere som studerer presse- og dokumentarfotografi velger også å jobbe som frilanser eller starte for seg selv, så det finnes mange muligheter for deg som vil studere presse- og dokumentarfotografi.

Vi anbefaler for øvrig å jobbe i Norge i feriene mens du er student i Storbritannia. Når du skal søke jobb etter endt utdanning, vil det være en kjempefordel å kunne ha arbeidserfaring på CV-en, men det vil også være svært nyttig å begynne så tidlig som mulig å knytte kontakter i arbeidslivet. Du har gjerne lange ferier som student i Storbritannia, så det er gode muligheter for å kunne dra hjem og jobbe i disse periodene.

Godkjent i Norge
Alle våre studier i presse- og dokumentarfotografi er godkjent i Norge, og en utdanning fra utlandet vil være et stort pluss i forhold til erfaring, språk og egenskaper som er i etterspørsel i en internasjonal industri.

Vil du vite mer?
Få en personlig veileder som kan hjelpe deg med informasjon om inntakskrav (f.eks. IB-krav), hvilke studier som er tilgjengelige og for hjelp med å finne de universitetene som passer best for deg. Ettersom studiene og universitetene alle har ulike kriterier og nivåer er det dessverre umulig å oppgi alle nyansene her på denne siden, så for å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, ta kontakt med en av våre veiledere. All hjelp fra oss er gratis.

Alle studier A-Å