Image
kitten

Dyrefag i Storbritannia

 
I Storbritannia finnes det mange studier som omhandler dyr og dyrs velferd uten at man trenger å bli veterinær! Man kan jobbe med mange av de samme tingene som en veterinær, men for å kunne avlive og operere på dyr så må man utdanne seg til å bli veterinær. Alle studier som har med dyr å gjøre vil lære deg om dyrehelse og velferd, rådgivning og forebyggende helsearbeid, laboratoriearbeid og innsyn i produksjon og omsetting av næringsmidler.
 
Spesialisering
I løpet av mange av studiene kan du spesialisere deg innen husdyr eller smådyr. Det finnes også egne studier innen hest og hestefysioterapi (les mer under hestefag). Med slike dyrestudier kan man for eksempel jobbe i dyrehage, rehabiliteringssentre for dyr, dyremottak, opptrening av blindehunder, og generelt alt som har med dyr og dyrs velferd å gjøre (men man kan ikke avlive eller kutte i dyr). Denne type studie passer godt for deg som er interessert i å jobbe med dyr etter endt utdannelse og spesielt for deg for deg som ikke nødvendigvis vil ta en veterinærutdannelse eller som ikke har mulighet til å komme direkte inn på dette studiet.
 
Dyrepleie
Et annet alternativ er også dyrepleie. Som dyrepleier har man et tett samarbeid med veterinærer og man er man kvalifisert til å jobbe med dyrs helse og sykdommer på en annen måte enn man gjør som veterinær. Velger man å bli dyrepleier kan man jobbe som dyrepleier i tett samarbeid med veterinær. Man har også samme muligheter som om man velger dyrefag; jobb i dyrehager, rehabiliteringssentre, dyremottak, opptrening av blindehunder m.m.
 
Studiet
Førsteåret i de fleste dyrefag vil som regel inneholde en del biologi, fysiologi og anatomi og vil i stor grad være basert på klasseromsundervisning og gruppearbeid. De fleste studiene er fleksible og lar deg selv velge spesialisering innen ditt foretrukne felt (f.eks. husdyr, dyr i dyrehage, dyr på bondegård,  konservering av villdyr eller generelt dyreliv, forberedelse til veterinær eller spesialisering i pleie av hester, eller i kombinasjon med organisasjon, bedriftsledelse eller ledelse av dyr, og har som regel en stor del praksis i år to og tre. Studieforløpet vil variere fra studie til studie og universitet til universitet, så det er veldig viktig at du setter deg inn i studiets oppbygning og hvilke muligheter du har hos de ulike universitetene.
 
Noen av studiene som finnes: 
 
Mastergrad
Etter endt bachelorgrad har man en bred bakgrunn og man kvalifiserer til en rekke mastergrader innen for eksempel veterinær (fireårig), eller innen dyrs oppførsel og velferd samt innen hest, biologi eller innen villdyrliv/dyreliv. Det som er så fantastisk med Storbritannia er at man kan søke på nesten hvilken som helst mastergrad uten å nødvendigvis ha en bachelorgrad innenfor samme felt. Selvsagt vil en relevant bachelorgrad være fordelaktig, men det er ikke alltid et krav. Så etter slike bachelorgrader vil du også kunne gå videre på mastergrader innen Business, ledelse, markedsføring og masse annet! I Storbritannia kan du ta en mastergrad på ett år.
 
Godkjent i Norge
Studier innenfor de fleste dyrefag krever ingen godkjennelse i Norge, og en utdanning i utlandet vil nok bare være et stort pluss i forhold til erfaring og egenskaper man tilegner seg ved å studere i utlandet. Dersom du vil studere dyrepleier, så må du søke Mattilsynet om autorisasjon/godkjennelse når du kommer hjem. 
 
Vil du vite mer?
Få en personlig veileder som kan hjelpe deg med informasjon om opptakskrav, hvilke studier som er tilgjengelig på bachelor- og masternivå og for hjelp med å finne de studiene og universitetene som passer best for deg med din bakgrunn, karakterer, studieønske og evt. studiested. Ettersom studiene og universitetene alle har ulike kriterier og nivåer er det dessverre umulig å oppgi alle nyansene her på denne siden, så for å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, så få kontakt med en av våre veiledere.
 

Alle studier A-Å