Image
fga

Skogbrukstudier i Storbritannia

Har du en forståelse av skogens verdi og et ønske om å jobbe med skog? Skogsdrift er stor industri og vil bare bli viktigere fremover. Ved å studere skogvitenskap/skogbruk (forestry) i Storbritannia har du muligheten til å utvikle din innsikt i de teoretiske og praktiske prosessene rundt skog og miljø, samtidig som du får arbeidserfaring innen skogsdrift og forskning på miljø.

Du vil innom fag som biologi, kjemi, økologi, plantevitenskap, miljø- og biovitenskap, og det er gode muligheter for feltarbeid. Senere i studieløpet kan du velge mellom en rekke fag innen skogvitenskap som gir deg mulighet til å spesialisere deg i den retning du selv vil, for eksempel innen skoghelse, planteøkologi, skogindustrien, skogforvaltning, eller andre fag innen natur- og miljø. 

Det er også muligheter for å ta et praksisår hvor du kan bli utplassert i skogindustrien, i en organisasjon eller ved en forskningsinstitusjon. Eventuelt kan du være med på et bistands/utviklingsprosjekt med opptil et års varighet. Et slikt påbygningsår vil gi deg unik erfaring, og et ekstra pluss er det at sånt ser veldig bra ut på CVen! 

Jobbmuligheter
Gjennom forelesninger, studier i laboratorium, feltarbeid, oppgaver og kurs vil du opparbeide deg solid forståelse for skogvitenskap og tilknyttet tematikk. Denne utdannelsen gir deg meget gode forutsetninger for en karriere både hjemme og i utlandet. Forskning på skog og miljø vil være viktig i lang tid fremover og det satses stort på denne typen forskning både i Norge og i utlandet. Hvorvidt du ønsker å jobbe innen industri, forskning, eller andre yrker knyttet til skogbruk- og forvaltning i staten, sivilsamfunnet eller næringslivet er opp til deg. Den praktiske og vitenskapelige utdannelsen våre universiteter tilbyr gjør at jobbmulighetene mange og gode!

Vi anbefaler for øvrig å jobbe i Norge i feriene mens du er student i Storbritannia. Når du skal søke jobb etter endt utdanning, vil det være en kjempefordel å kunne ha arbeidserfaring på CV-en, men det vil også være svært nyttig å begynne så tidlig som mulig å knytte kontakter i arbeidslivet. Du har gjerne lange ferier som student i Storbritannia, så det er gode muligheter for å kunne dra hjem og jobbe i disse periodene.

Godkjent i Norge
Studiet krever ingen godkjennelse i Norge, og en utdanning i utlandet vil nok bare være et stort pluss i forhold til erfaring og egenskaper man tilegner seg ved å studere i utlandet.

Vil du vite mer?
Få en personlig veileder som kan hjelpe deg med mer informasjon om opptakskrav, hvilke studier som er tilgjengelig på bachelor- og masternivå og for hjelp med å finne de studiene og universitetene som passer best for deg med din bakgrunn, karakterer, studieønske og evt. studiested. Ettersom studiene og universitetene alle har ulike kriterier og nivåer er det dessverre umulig å oppgi alle nyansene her på denne siden, så for å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, så få kontakt med en av våre veiledere. All hjelp fra oss er gratis.

Alle studier A-Å