Image
dfs

Geovitenskaplige studier i Storbritannia

Geofag, eller geovitenskap (Earth Sciences), er et samlebegrep på vitenskapene som dreier seg om planeten jorden. Geofag er vitenskapen om jordens oppbygning og om prosessene som påvirker og former landskapet. Dette studiet tilbys på bachelor- og masternivå.

Innenfor planetarisk vitenskap blir jorden regnet som den eneste kjente livsbærende planeten. Det er både en reduksjonistisk og en helhetlig tilnærming til geofag. Den formelle disiplinen innenfor geofag kan omfatte studier av atmosfæren, hydrosfæren, hav og biosfæren, samt den faste jorden. Vanligvis vil forskere bruke verktøy fra fysikk, kjemi, biologi, kronologi og matematikk for å bygge en kvantitativ forståelse av hvordan systemer på jorden fungerer, og hvordan det utviklet seg til sin nåværende tilstand.

Studiet
Gjennom studiet vil du tilegne deg geofaglig kunnskap og lære deg å tenke analytisk. Du vil se nærmere på de geologiske prosessene som ligger til grunn for liv på vår planet, og deretter knytte disse opp mot menneskets påvirkning på jorden, atmosfæren og havet. Gjennom studiet arbeide med platetektonikk, hvordan havnivået har endret seg med tiden og strender dannes, hva som skjer under et jordskjelv, hvordan man kan minimere risikoen for flom og mye annet. Noen eksempler på typiske moduler som studiet kan inneholde er strukturgeologi og tektonikk, sedimentære miljøer, vann og klima, geofysiske metoder i geologi, hydrologiske prosesser, jordas interne prosesser, akvatisk biogeokjemi, geologisk kartlegging og jordas atmosfære.

Undervisningen er ofte delt inn i forelesninger, praktiske klasser og feltarbeid. Du vil bli introdusert til mange ulike geologiske miljøer, og du vil få muligheten til å lære en rekke praktiske teknikker ved hjelp av spesialutstyr som brukes under feltarbeid.

Lignende studier og kombinasjoner
Noen universiteter tilbyr studier som kombinerer to relaterte fagområder. Dette kan omfatte overlappingen mellom geologi, naturgeografi og miljølære, og kan ta for seg studiet av planeten jorda som et enhetlig system og utforsker samspillet mellom atmosfæren, jordoverflaten, og steinene som ligger under våre føtter. Det handler også om hvordan menneskelig aktivitet både påvirker miljøet, og hvordan vi selv blir påvirket eller forandret av miljøendringer. Ved å forstå de grunnleggende fysiske prosessene og sammenhengen mellom dem kan vi forhåpentligvis klare å løse de omfattende moderne miljøproblemene. Det er også mulig å kombinerer fysisk geografi med geologi, og vil passe spesielt godt for deg som har en interesse for jordas fysiske aspekter.

Andre studier som kan passe for deg: 

Mastergrad på ett år
Det som er så fantastisk med Storbritannia er at du kan ta en mastergrad på ett år, i tillegg til at du kan søke på nesten hvilken som helst mastergrad uten å nødvendigvis ha en bachelorgrad innenfor samme felt. Selvsagt vil en relevant bachelorgrad være fordelaktig, men det er ikke alltid et krav. Noen eksempler på mulige studier på masternivå er spesialiseringer innenfor glasiologi, samfunnsgeografi, landskap og territorier, miljøbeskyttelse og geologi. Vi sender deg gjerne forslag til studier som vil passe for deg.

Jobbmuligheter
Med denne utdannelsen kan du jobbe i offentlig forvaltning og offentlige og private selskaper. Det finnes mange spennende jobbmuligheter, og du kan for eksempel jobbe som klimaforsker, geolog, geotekniker, miljøgeolog, naturgeograf, meteorolog, hydrolog, glasiolog, geofysiker eller lærer.

Vi anbefaler for øvrig å jobbe i Norge i feriene mens du er student i Storbritannia. Når du skal søke jobb etter endt utdanning, vil det være en kjempefordel å kunne ha arbeidserfaring på CV-en, men det vil også være svært nyttig å begynne så tidlig som mulig å knytte kontakter i arbeidslivet. Du har gjerne lange ferier som student i Storbritannia, så det er gode muligheter for å kunne dra hjem og jobbe i disse periodene.

Godkjent i Norge
Studiet krever ingen godkjennelse i Norge, og en utdanning i utlandet vil nok bare være et stort pluss i forhold til erfaring og egenskaper man tilegner seg ved å studere i utlandet.

Vil du vite mer?
Få en personlig veileder som kan hjelpe deg med informasjon om opptakskrav (f.eks. IB-krav), hvilke studier som er tilgjengelig på bachelor- og masternivå og for hjelp med å finne de studiene og universitetene som passer best for deg med din bakgrunn, karakterer, studieønske og evt. studiested. Ettersom studiene og universitetene alle har ulike kriterier og nivåer er det dessverre umulig å oppgi alle nyansene her på denne siden, så for å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, så få kontakt med en av våre veiledere. All hjelp fra oss er gratis og uforpliktende.

Alle studier A-Å