Image
trepleie

Trepleiestudier i Storbritannia

Studiet i trepleie (aboriculture) er kanskje et studie som er ukjent for mange, men som har blitt litt mer kjent i senere tid. En person som har aboriculture som yrke, får tildelt tittelen ”arborist”, noe som stammer fra det latinske ordet arbor, som betyr tre. Mange har kanskje ikke tenkt over at trær også trenger hjelp. Men faktum er at trær stadig støter på ulike utfordringer grunnet menneskelige påvirkninger. Dermed har en trepleier som formål å bedre vilkårene for trær både i tettstedsmiljø og kulturlandskap. En sertifisert trepleier vil blant annet kunne forstå og forklare grunnleggende prinsipper for voksekrav, funksjon, struktur, utvikling, og stadier i treets liv, i tillegg til å kjenne igjen vanlige symptomer på soppsykdommer eller skadedyr på trær. Sertifiserte trepleiere må også kunne identifisere svakheter for sikkerhet og stabilitet, og forstå regler ved arbeid og sikring av trær. Dette vil sammen være grunnlag for avgjørelser for hvilke trepleietiltak som kreves.

For å oppnå disse ferdighetene vil studiet ta for seg fag innenfor blant annet gartneri, plantebruk, skogkultur, analyse av trefarer, den ”urbane” skogen, planlegging og lover, forskning og statistikk.

Mastergrad
Dette studiet tilbys i dag kun som bachelorgrad, men det er ingenting i veien for å ta mastergrader innenfor for eksempel økologi eller biologi etter en fullført bachelorgrad i trepleie. I Storbritannia kan du ta en mastergrad på ett år!

Jobbmuligheter
Dette studiet åpner opp for tilgang til yrker innenfor trekirurgi eller trepleie, gartneri, forskning, kommunalt autorisert trepleier/behandler, skog – og eiendomsforvalter. Mange starter også som selvstendig næringsdrivende.  

Vi anbefaler for øvrig å jobbe i Norge i feriene mens du er student i Storbritannia. Når du skal søke jobb etter endt utdanning, vil det være en kjempefordel å kunne ha arbeidserfaring på CV-en, men det vil også være svært nyttig å begynne så tidlig som mulig å knytte kontakter i arbeidslivet. Du har gjerne lange ferier som student i Storbritannia, så det er gode muligheter for å kunne dra hjem og jobbe i disse periodene.

Godkjent i Norge
Studiet krever ingen godkjennelse i Norge, og en utdanning i utlandet vil nok bare være et stort pluss i forhold til erfaring og egenskaper og forståelsen man tilegner seg ved å studere i utlandet. I følge Norsk Trepleieforum eksiterer det ikke utdanningstilbud som aborist/trepleier i Norge, utenom én videreutdanning som kun tilbys etter utdanning som gartner, naturbruk eller lignende, eller etter 5 år praksis innenfor disse yrkene. Med andre ord vil en grad innen Aboriculture i Storbritannia være til stor fordel for jobb i Norge.

Vil du vite mer?
Få en personlig veileder som kan gi deg mer informasjon om inntakskrav, hvilke studier som er tilgjengelige og for hjelp med å finne de universitetene som passer best for deg med din bakgrunn og ønsker. Ettersom studiene og universitetene alle har ulike kriterier og nivå er det dessverre umulig å oppgi alle nyansene her på denne siden, så for å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, så få kontakt med en av våre veiledere. All hjelp fra oss er gratis og uforpliktende.

Alle studier A-Å