Image
globe

Energi- og miljøstudier i Storbritannia

Noen av vår tids største utfordringer er knyttet til klima, miljø og fornybar energi. Utfordringer med knapphet på ressurser, behov for ren energi og økende fokus på miljø- og klimaspørsmål tilsier behov for økt kompetanse som kan rettes mot disse fagområdene. Det handler om å forvalte jordens ressurser på best mulig måte, hvor problemstillinger ofte må diskuteres på en global skala.

Som en energi- og miljøingeniør jobber du med miljøvennlige løsninger og relevante aspekter ved ulike byggeprosjekter. Dine oppgaver vil ofte være innenfor prosjektledelse og å finne helhetlige løsninger som innfrir kravene dagens samfunn har til energibruk, funksjon, økonomi og miljø, både inn- og utvendig. Du får også muligheten til å arbeide med oppgaver og teknologi som kan bidra positivt til dagens klimautfordringer.

Det finnes mange ulike studier og spesialiseringer innenfor ingeniørstudier knyttet til energi og miljøfag. Noen av disse mulighetene er Energy Engineering, New and Renewable Engineering, Energy Engineering with Environmental Management og Chemical Engineering. Ta kontakt med oss for full oversikt over alle de forskjellige studiemulighetene.

Det første året av studiene gir ofte en generell innføring i de grunnleggende prinsippene innenfor ingeniørfaget med energi- eller miljøingeniør som hovedfokus. Man har da mulighet til å studere moduler som design og produksjon, ledelse, fornybar energi, mekanikk, termodynamikk, kraft og varme og transportteknologi.  En del av studiene tilbyr ett år med utplassering som en inkorporert del av studiet. Arbeidspraksisen vil kunne bidra til utvikle dine kommunikasjonsferdigheter, samt problemløsnings- og samarbeidsevner. Dette vil gi deg uvurderlig erfaring og kunnskap som vil komme godt med når du søker på jobber etter utdanningen.

Lignende studier
Andre studier som kan passe for deg: 

Noen eksempler på mulige studier på masternivå er innenfor bærekraftige energisystemer, energipolitikk, moderne problemstillinger på en global skala og energiteknologi. 

Mastergrad
Visste du at i Storbritannia kan du ta en mastergrad på ett år? Det som også er fantastisk med Storbritannia er at man kan søke på nesten hvilken som helst mastergrad uten å nødvendigvis ha en bachelorgrad innenfor samme felt. Selvsagt vil en relevant bachelorgrad være fordelaktig, men det er ikke alltid et krav. Vi i Across the Pond sender deg gjerne forslag til studier som vil passe for deg.

Jobbmuligheter
Det finnes mange ulike jobbmuligheter og en energi- eller miljøingeniør har mange varierte arbeidsoppgaver. Du kan til eksempel jobbe med å sikre miljøaspektene ved byggeprosjekter, rådgivning, utviklingsarbeid med tanke på energiforsyning og miljøkonsekvenser. Du kan måle ulike faktorer som temperatur gjennom rommet, luftstrømmer, varmetap og annet arbeid som henger sammen med trivsel og menneskers velvære. Du kan jobbe innenfor industri, kommune, offentlig eller privat sektor, byggeprosjekter, i entreprenørbedrifter og hos byggetekniske rådgivere.

Vi anbefaler for øvrig å jobbe i Norge i feriene mens du er student i Storbritannia. Når du skal søke jobb etter endt utdanning, vil det være en kjempefordel å kunne ha arbeidserfaring på CV-en, men det vil også være svært nyttig å begynne så tidlig som mulig å knytte kontakter i arbeidslivet. Du har gjerne lange ferier som student i Storbritannia, så det er gode muligheter for å kunne dra hjem og jobbe i disse periodene.             

Krever ikke godkjenning
Studiet krever ingen godkjennelse i Norge, og en utdanning i utlandet vil nok bare være et stort pluss i forhold til erfaring og egenskaper man tilegner seg ved å studere i utlandet.

Vil du vite mer?
Få en personlig veileder som kan hjelpe deg med informasjon om opptakskrav, hvilke studier som er tilgjengelig på bachelor- og masternivå og for hjelp med å finne de studiene og universitetene som passer best for deg med din bakgrunn, karakterer, studieønske og evt. studiested. Ettersom studiene og universitetene alle har ulike kriterier og nivåer er det dessverre umulig å oppgi alle nyansene her på denne siden, så for å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, så få kontakt med en av våre veiledere. All hjelp fra oss er gratis og uforpliktende.

Alle studier A-Å