Image
bonde

Landbrukstudier i Storbritannia

Har du en drøm om å jobbe ute i frisk luft hver dag? Eller er du kanskje interessert i å lære å takle klimaforandringer og finne svar på problemer knyttet til verdens befolkningsvekst og matforsyning? Agrikultur- og landbruksstudier er for deg som er interessert i kvalitet, miljø og bærekraftig utvikling. Studiet passer for deg som vil jobbe med fornybare ressurser, matforsyning, klima og dyrehold. Storbritannia har lange tradisjoner med landbruk. Vi har studier både på bachelor- og masternivå, uansett hva du velger å spesialisere deg innenfor.

I et typisk agrikulturstudie blir du i løpet av det første året introdusert for en rekke teoretiske problemstillinger og temaer som dyrehelse og -fysiologi, dyrehold, agronomisk samfunnsøkonomi, gårdsdrift, miljø- og landressurser, planter og plantesykdommer. I det andre året går du dypere inn på praktiske emner som gårdsadministrasjon, produktsalg og markedsføring, miljø og klima, og dyreoppdrett. Det blir også større muligheter for å velge egne moduler innenfor det du er interessert i, og du får også muligheten til å arbeide mer praktisk. Tredjeåret kan du spesialisere deg enda mer. Noen muligheter er biologi, dyr, miljø og forskning eller praktisk gårdsdrift. Det siste året går hovedsakelig ut på å koble sammen de større områdene av studiet for å danne et helhetsbilde som vil hjelpe deg i en fremtidig karriere. Du får også hjelp og støtte på universitetet til å skrive en bachelor- eller masteroppgave basert på de temaene du virkelig brenner for.

Lignende studier og kombinasjoner
Det finnes en stor mengde lignende studier: 

Studiet kan også knyttes opp mot andre studier som økonomi, bedriftsutvikling og diverse biologiske studier. Across the Pond samarbeider med flere universiteteter som har spesialisert seg på landbruksstudier. Ta kontakt med oss for å finne ut mer.

Mastergrad på ett år
Det som er så fantastisk med Storbritannia er at du kan ta en mastergrad på ett år, i tillegg til at du kan søke på nesten hvilken som helst mastergrad uten å nødvendigvis ha en bachelorgrad innenfor samme felt. Selvsagt vil en relevant bachelorgrad være fordelaktig, men det er ikke alltid et krav. Vi i Across the Pond sender deg gjerne forslag til studier som vil passe for deg.

Jobbmuligheter
Etter fullført studie i agrikultur velger mange å jobbe i landbruksindustrien, mens andre velger å jobbe innen forsking, med miljøorganisasjoner, offentlig forvaltning, kommunal eller nasjonal administrasjon, eller innen utdanning. Det er mange muligheter med en grad i agrikultur. Miljøet og fordeling av ressurser, samt det å ta vare på tradisjoner blir stadig viktigere. Hvis du vil jobbe med gårdsadministrasjon på et høyere nivå er det også mulig å studere videre på masternivå med bedriftsutvikling.  

Vi anbefaler for øvrig å jobbe i Norge i feriene mens du er student i Storbritannia. Når du skal søke jobb etter endt utdanning, vil det være en kjempefordel å kunne ha arbeidserfaring på CV-en, men det vil også være svært nyttig å begynne så tidlig som mulig å knytte kontakter i arbeidslivet. Du har gjerne lange ferier som student i Storbritannia, så det er gode muligheter for å kunne dra hjem og jobbe i disse periodene.            

Godkjent i Norge
Studiet krever ingen godkjennelse i Norge, og en utdanning i utlandet vil nok bare være et stort pluss i forhold til erfaring og egenskaper man tilegner seg ved å studere i utlandet.

Vil du vite mer?
Få en personlig veileder som kan hjelpe deg med informasjon om opptakskrav, hvilke studier som er tilgjengelig på bachelor- og masternivå og for hjelp med å finne de studiene og universitetene som passer best for deg med din bakgrunn, karakterer, studieønske og evt. studiested. Ettersom studiene og universitetene alle har ulike kriterier og nivåer er det dessverre umulig å oppgi alle nyansene her på denne siden, så for å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, så få kontakt med en av våre veiledere. All hjelp fra oss er gratis og uforpliktende.

Alle studier A-Å