Image
zoo

Zoologi-studier i Storbritannia

Er du glad i dyr? Zoologi, eller “læren om dyr”, er en av de eldste studiene mennesker har engasjert seg i. Årsakene til at vi mennesker interesserer oss for dyr og deres atferd har riktignok forandret seg gjennom historiens løp - men at det fortsatt er veldig spennende å lære om – det er det liten tvil om. Dette studiet vil gi deg den teoretiske innsikten såvel som den praktiske kunnskapen og erfaringen som kreves for å få en helhetlig forståelse av moderne zoologi. 

Universitetene Across the Pond samarbeider med er blant de beste innenfor zoologi, og kan by på noen av verdens ledende forskere og akademikere innenfor denne fagretningen. Studiet er tilgjengelig på bachelor- og masternivå, og det er ofte gode muligheter for utveksling og utplassering i arbeidslivet. Flere av universitetene har prosjekter rundt omkring i verden - i over 20 land på alle kontinenter  – og du kan dermed få mulighet til å bli med på spennende forskningsarbeid i feltet! Enten det er gorillaer i Uganda, dovendyr i Costa Rica, seler i Skottland, bjørner i Canada, slanger i Australia eller fisk i Norge, vil du finne et feltarbeidsprosjekt som passer for deg. Universitetene tilbyr også ofte generøse reisestipender slik at studentene ikke må betale ekstrautgifter for dette. 

Undervisningen foregår for det meste i form av seminarer i klasserommet, workshops og studier i laboratoriet. Flere av universitetene har også tette bånd til organisasjoner og institusjoner som jobber med dyr og dyrevern, så det er gode muligheter for å bli utplassert i organisasjoner og institusjoner som jobber med zoologi og dyrevern av ulik art, som en del av studiet.  

Zoologi-studier tar for seg elementer innenfor en rekke ulike felt, og spenner fra forskning på cellenivå til studier av hele dyrearter eller grupper av arter og deres miljø. I studieløpet vil du få innsikt i temaer knyttet til biologi, artsmangfold, økologi, miljø, genetikk, atferdspsykologi hos dyr, fysiologi, paleantologi, veterinære og maritime fag, for å nevne noen. Disse er bare noen av de mange fagområdene du kan velge blant når du velger enkeltfag. Du vil ofte ha mulighet til å spisse kompetansen din innenfor det du selv vil og dermed kunne skreddersy ditt eget studieløp etter egne interesser- også hvilke dyr du er mest opptatt av.

Lignende studier
I Storbritannia finnes det flere studier som omhandler dyr og dyrs velferd:

Disse fagene har lavere inntakskrav enn veterinærstudier og kan fungere som et springbrett for å komme inn på veterinærstudiet senere.

Jobbmuligheter
Det er mange jobbmuligheter for en med utdanning i zoologi. Mange velger også å studere til mastergrad eller doktorgrad. De fleste studentene velger å søke seg til organisasjoner, bedrifter og institusjoner som arbeider med dyr. 

Noen velger å ta med kunnskapen de har fått under utdannelsen inn i stillinger innenfor forskning, dyrevern, eller veterinærvitenskap. Andre bruker kunnskapen sin i relevante stillinger i media, teknologi eller finans. Mange ønsker å ha mest mulig nærkontakt med dyr og jobber eksempelvis med dyr gjennom viltforvaltning, i zoologiske hager eller i nasjonalparker. Mulighetene er mange og synkende dyrebestander er bevis nok på at sånne som deg trengs!

Vi anbefaler for øvrig å jobbe i Norge i feriene mens du er student i Storbritannia. Når du skal søke jobb etter endt utdanning, vil det være en kjempefordel å kunne ha arbeidserfaring på CV-en, men det vil også være svært nyttig å begynne så tidlig som mulig å knytte kontakter i arbeidslivet. Du har gjerne lange ferier som student i Storbritannia, så det er gode muligheter for å kunne dra hjem og jobbe i disse periodene.

Mastergrad
Etter endt bachelorgrad har man en bred bakgrunn og man kvalifiserer til en rekke mastergrader innenfor for eksempel zoologi, veterinær (fireårig), eller innenfor dyrs oppførsel og velferd samt hest, biologi eller villdyrliv/dyreliv. Det som er så fantastisk med Storbritannia er at man kan søke på nesten hvilken som helst mastergrad uten å nødvendigvis ha en bachelorgrad innenfor samme felt. Selvsagt vil en relevant bachelorgrad være fordelaktig, men det er ikke alltid et krav. Så etter slike bachelorgrader vil du også kunne gå videre på mastergrader innenfor business, ledelse, markedsføring og masse annet! Vi i Across the Pond sender deg gjerne forslag til studier som vil passe for deg. 

Godkjent i Norge
Studier innenfor zoologi krever ingen godkjennelse i Norge, og en utdanning i utlandet vil nok bare være et stort pluss i forhold til erfaring og egenskaper man tilegner seg ved å studere i utlandet. (Dersom du vil studere dyrepleier/veterinær, så må du søke Mattilsynet om autorisasjon/godkjennelse når du kommer hjem.)

Vil du vite mer?
Få en personlig veileder som kan hjelpe deg med informasjon om opptakskrav (f.eks. IB-krav), hvilke studier som er tilgjengelig på bachelor- og masternivå og for hjelp med å finne de studiene og universitetene som passer best for deg med din bakgrunn, karakterer, studieønske og evt. studiested. Innholdet i studieprogrammene varierer fra universitet til universitet. Noen vil tilby mer fleksibilitet rundt det å skreddersy sin egen utdanning, mens andre vil gi færre valgmuligheter i å velge hvilke fag man vil ta. Det er derfor viktig å lese gjennom studiebeskrivelsen til hvert universitet slik at man søker seg til rett studie. For å få hjelp til å finne ditt perfekte studiested, ta kontakt med en av våre veiledere. All hjelp fra oss er gratis!

Alle studier A-Å