Image
marinebiologi

Marinbiologistudier i Storbritannia

Marinbiologi er et spesialfelt innen biologi som omfatter studiet av organismer i havet og andre vannområder. Dette inkluderer studiet av arter som lever i det marine miljøet, hvordan disse har utviklet seg og hvordan de lever i samspill med miljøet og hverandre. Som marinbiolog jobber man med å forske på vekster, dyr og organismer som lever i vann. Marinbiologi er tilgjengelig på både bachelor- og masternivå. Ca. 71 % av jordens overflate er dekket av vann og en stor andel liv på jorden finnes i havet. Det er likevel ukjent nøyaktig hvor stor denne andelen er, ettersom mange av havets arter er antatt å være uoppdaget.

Marinbiologi omfatter alt fra mikroskopisk liv som dyreplankton og planteplankton, til store organismer som hvaler på opptil 30 meter. Marinbiologer studerer leveområder som inkluderer alt fra de små lagene av overflatevann til dypene på 10 000 meter eller mer under overflaten. Man studerer naturtyper som korallrev og tareskog, tidevannsbasseng, sand- og steinete bunner, og det åpne havet. Det er fortsatt store områder under havoverflaten som ikke er utforsket.

Studiet
Studiet tar for seg alt maritimt liv fra marine bakterier til store invertebrater og pattedyr. Å studere marinbiologi gir en helhetlig forståelse av menneskelig interaksjon med det marine miljøet. Fokset på menneskets forhold til det maritime miljøet er viktig for å lære hvordan vi kan oppnå en bærekraftig forvaltning av dette dyrebare økosystemet. Marinbiologi kan også kombineres med oseanografi.

Studiet fokuserer på å forstå biologien og funksjoner hos marine organismer, arter og systemer som vi ønsker å bevare og beskytte. Man får en innføring i å administrere dette økosystemet på en bærekraftig måte ved å studere for eksempel tap av biologisk mangfold, klimaendringer, forurensing og overbeskatning av ressurser i havet.

Lignende studier
Andre studier som kan passe for deg:

Et eksempel på studie på masternivå er å fordype seg videre innenfor maritime zoologi. Dette er studiet for deg som er spesielt interessert i dyrelivet i havet, alt fra enkle organismer til pattedyr.

Mastergrad på ett år
Mastergrader i Storbritannia går over 12 måneder og man behøver ikke nødvendigvis ta en master i det samme man har tatt en bachelorgrad. Har man en relevant bakgrunn innen biologi kan man for eksempel velge marinbiologi, marine- og fiskeriøkologi, konservering- og miljøbiologi eller lignende på masternivå. Selvsagt vil en relevant bachelorgrad være fordelaktig, men det er ikke alltid et krav. Vi i Across the Pond sender deg gjerne forslag til studier som vil passe for deg.

Jobbmuligheter
Marinbiologer jobber ofte i fiskerinæringen, med forskning, undervisning eller i forskjellige konsulentfirmaer og steder der kunnskap om biologien i havet er nødvendig. Marinbiologer kan også jobbe med avgjørelser om reguleringer av bestander og forvaltning av ressurser.

Vi anbefaler for øvrig å jobbe i Norge i feriene mens du er student i Storbritannia. Når du skal søke jobb etter endt utdanning, vil det være en kjempefordel å kunne ha arbeidserfaring på CV-en, men det vil også være svært nyttig å begynne så tidlig som mulig å knytte kontakter i arbeidslivet. Du har gjerne lange ferier som student i Storbritannia, så det er gode muligheter for å kunne dra hjem og jobbe i disse periodene. 

Krever ikke godkjennelse
Studiet krever ingen godkjennelse i Norge, og en utdanning i utlandet vil nok bare være et stort pluss i forhold til erfaring og egenskaper man tilegner seg ved å studere i utlandet.

Vil du vite mer?
Få en personlig veileder som kan hjelpe deg med informasjon om opptakskrav (f.eks. IB-krav), hvilke studier som er tilgjengelig på bachelor- og masternivå og for hjelp med å finne de studiene og universitetene som passer best for deg med din bakgrunn, karakterer, studieønske og evt. studiested. Ettersom studiene og universitetene alle har ulike kriterier og nivåer er det dessverre umulig å oppgi alle nyansene her på denne siden, så for å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, så få kontakt med en av våre veiledere. All hjelp fra oss er gratis og uforpliktende!

Alle studier A-Å