Image
real

Realfag i Storbritannia

Det er svært gode muligheter for å studere realfag i Storbritannia. Universitetene som tilbyr studier i realfag har også gode muligheter for å kombinere disse fagene med hverandre eller med andre fagretninger.

Matematikk:
Studiet i matematikk er utviklet for å gi den kunnskap og ferdigheter som er etterspurt av arbeidsgivere fra både privat og offentlig sektor. Det er et studie for deg som er interessert i tall og som har lyst til å lære mange forskjellige teknikker innen fagfeltet. Studiene er lagt opp ved teoretisk og praktisk arbeid, der du vil løse praktiske problemstillinger, lære gjennom forelesninger og innleveringsoppgaver. Studiet i matematikk gir en solid kunnskap som gjør at du kan satse på bredt spekter av yrker. Offentlige og finansielle selskaper, handelsvirksomhet, forskning, banker og undervisningssektoren er alle industrier som etterspør gode matematikere.

Les mer om matematikk her.

Studere realfag i utlandetKjemi:
Ved å studere kjemi lærer du om de forskjellige stoffene, deres sammensetninger, hvordan de kan kombineres og hva de reagerer på. Du lærer om karbonater, elektroner og atomer. Kjemi er et spennende fag som er både praktisk og teoretisk. Studenter i kjemi arbeider med praktiske oppgaver på laboratorier og følger undervisning ved forlesninger. Det er ofte mange valgfag i kjemistudiene, noe som gjør at du kan velge om du vil lære eksperimentell kjemi eller fokusere på teoretisk læring. Fag som inngår i kjemistudiet er blant annet introduksjon til kjemi, fysikalsk, uorganisk og organisk kjemi, farmasøytisk kjemi og eksperimentell kjemi. Med en grad i kjemi kan du arbeide i både privat og offentlig sektor, stillinger er ofte innen produksjon, forskning, i industri eller undervisning.

Les mer om kjemi her.

Fysikk: 
Fysikkstudiet baserer seg på eksperimenter og tar for seg grunnleggende vitenskapelige metoder og forskning. Studiet tilbyr et variert undervisningsopplegg gjennom forelesninger, laboratoriearbeid og prosjektarbeid som tar for seg grunnleggende prinsipper og teknikker for både klassisk fysikk og kvantefysikk. 

Les mer om fysikk her.

Biologi:
Biologi handler om alle levende organismer, hvordan de fungerer og er satt sammen. Ved å studere biologi vil du lære om dyre og planteriket, hvordan cellen, forskjellige økosystemer og evolusjon virker. Du vil få en grunnleggende forståelse av biologiske prosesser, men også mulighet til å spesialiserer deg innen et område mot slutten av studiet. Biologi er et bredt fag, det er derfor vanlig at studiet har en rekke valgfag for å tilpasse studiet etter hva en ønsker å lære mer om. Biologer arbeider ofte innen offentlig forvaltning, miljøorganisasjoner, oljesektoren eller forskningsinstitusjoner.

Les mer om biologi her.

Inntakskrav
Ved opptak til enkelte studier er det ønskelig at søkerne har forkunnskaper i de aktuelle fagene fra tidligere. Inntakskrav varierer mellom universitetene, men fra ca. 3-5 i snitt fra videregående for bachelorgrad. Noen av universitetene ønsker helst karakteren 5 eller 6 fra videregående i relaterte fag.

Vanlige kombinasjoner
De fleste realfag kan kombineres med hverandre, utenom det er det også andre fagretninger som er populære kombinasjoner, som for eksempel statistikk, økonomi, IT, finans, business, språk, webutvikling, ernæring, marinebiologi, geologi og sport.

Jobbmuligheter
Med en grad i realfag har du mange muligheter for videre karriere. Mange velger å fortsette studiene sine med master eller doktorgrad, mens andre starter karriere i offentlig sektor, private bedrifter eller miljøorganisasjoner.

Vi anbefaler for øvrig å jobbe i Norge i feriene mens du er student i Storbritannia. Når du skal søke jobb etter endt utdanning, vil det være en kjempefordel å kunne ha arbeidserfaring på CV-en, men det vil også være svært nyttig å begynne så tidlig som mulig å knytte kontakter i arbeidslivet. Du har gjerne lange ferier som student i Storbritannia, så det er gode muligheter for å kunne dra hjem og jobbe i disse periodene.

Vil du vite mer?
Få en personlig veileder som kan hjelpe deg med informasjon om opptakskrav (f.eks. IB-krav), hvilke studier som er tilgjengelig på bachelor- og masternivå og for hjelp med å finne de studiene og universitetene som passer best for deg med din bakgrunn, karakterer, studieønske og evt. studiested. Ettersom studiene og universitetene alle har ulike kriterier og nivåer er det dessverre umulig å oppgi alle nyansene her på denne siden, så for å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, så få kontakt med en av våre veiledere.

Alle studier A-Å