Image
equine

Hestestudier i Storbritannia

Muligheten til å studere hestefag finnes hos flere av våre samarbeidsuniversiteter. Dette er et unikt studie som gir en helhetlig forståelse av arten og fokuserer spesielt på fysiologi, avl og reproduksjon, helse og atferd, ernæring, ytelse og forvaltning av hest. Studiet består av både teori og praksis og gir en rekke karrieremuligheter innen hesteindustrien. Du vil ha mange karrieremuligheter etter endt grad, avhengig av hvilken retning du peiler seg inn på i løpet av andre og tredje år på studiet. Du kan blant annet jobbe som trener, innen business, med avl m.m. Det finnes mange ulike og spennende studier innen alt fra avl, hingstledelse, fysioterapi for hester, velferd, helse og ernæring osv. 
 
Studiet
Det første året vil som regel inneholde en del biologi, fysiologi og anatomi og vil i stor grad være basert på klasseromsundervisning og gruppearbeid. De fleste studiene er fleksible og lar deg selv velge spesialisering innenfor ditt foretrukne felt (f.eks. avl, ernæring eller bedrift/ledelse) og har som regel en stor del praksis i år to og tre. Studieforløpet og mulighetene vil variere veldig fra studie til studie og universitet til universitet, så det er viktig å sette seg nøye inn i studiebeskrivelsene vi sender deg.
 
Du bør ha erfaring med hest fra før, og flere av våre universiteter tilbyr også stall på campus eller i nærheten av campus dersom du ønsker å ta med hesten din (husk å undersøke hvordan det er å ta med hest inn i Storbritannia). Spør oss gjerne om hvilke muligheter som finnes for deg og hesten din på de ulike universitetene. 
 
Lignende studier
Andre studier som kanskje passer for deg:
 
Mastergrad på ett år
Mastergrader i Storbritannia går over 12 måneder og du behøver ikke nødvendigvis ta en master i det samme du har tatt en bachelorgrad i. Med en bakgrunn i et hestefag kan du velge mastergrader innenfor hest og dyr, men også innenfor business, ledelse, markedsføring eller lignende. Vi sender deg gjerne forslag til studier som vil passe for deg. 
 
Godkjent i Norge
Studier innenfor hestefag krever ingen godkjennelse i Norge, og en utdanning i utlandet vil nok bare være et stort pluss i forhold til erfaring og egenskaper man tilegner seg ved å studere i utlandet. Spesielt når det gjelder hestesport som er veldig stort i Storbritannia.
 
Vil du vite mer?
Få en personlig veileder som kan hjelpe deg med informasjon om opptakskrav (f.eks. IB-krav), hvilke studier som er tilgjengelig på bachelor- og masternivå og for hjelp med å finne de studiene og universitetene som passer best for deg med din bakgrunn, karakterer, studieønske og evt. studiested. Ettersom studiene og universitetene alle har ulike kriterier og nivåer er det dessverre umulig å oppgi alle nyansene her på denne siden, så for å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, så få kontakt med en av våre veiledere. All hjelp fra oss er gratis.