Image
climate

Klima- og miljøstudier i Storbritannia

Studier av klima og miljø (Climate Studies/ Environmental Sciences/ Earth Sciences) er viktigere og mer aktuelt enn noensinne. Utfordringer knyttet til klimaendringer, ressursmangel og energibehov, gjør at det er stadig større etterspørsel for kompetanse innenfor disse fagområdene. Det satses stort på forskning og tiltak på disse fagfeltene både i Norge og utlandet, så med en vitenskapelig utdannelse i klima- og miljøstudier har du mange gode muligheter for en spennende karriere. 

Våre partneruniversiteter er blant de verdensledende institusjonene for studier av klima og miljø. Her vil du undervises av ledende akademiske autoriteter, som er spesialister innenfor en rekke forskjellige fagfelt. Studiet har som mål å gi grunnleggende vitenskapelig forståelse for hvordan jordens biologiske, kjemiske og fysiske systemer virker, påvirkningen mennesker har på økosystemer, samt se på hvilke tiltak verdenssamfunnet gjør for å møte utfordringene knyttet til menneskeskapte klimaendringer.

Våre universiteter tilbyr både bachelor- og mastergrader innenfor klimastudier. Vi i Across the Pond sender deg gjerne forslag til studier som vil passe for deg.

Lignende studier og kombinasjoner
Du har også mulighet til å skreddersy studiet etter dine egne interesser, gjennom å kombinere klimastudier med andre fag, for eksempel med oceanografi, geologi, økologi, biologi, dyreliv, bærekraft, atmosfærestudier eller samfunnsfag, for å nevne noe.

Feltarbeid
Ved enkelte universiteter har du muligheten til å motta reisestipender for at du kan reise ut i verden og gjennomføre feltarbeid. Gjennom forsknings- og feltarbeidsoppgaver vil du utvikle dine praktiske kunnskaper og dine akademiske evner, hvilket vil gjøre deg attraktiv for arbeidsgivere innen klima- og miljørettede yrker. Du kan selvfølgelig også velge å fortsette å studere mot en mastergrad innen et lignende fagfelt, eller eventuelt et helt annet fagfelt - i Storbritannia kan man nemlig søke på nesten hvilken som helst mastergrad uten å nødvendigvis ha en bachelorgrad innenfor samme fagfelt. 

Godkjent i Norge
Studiet krever ingen godkjennelse i Norge, og en utdanning i utlandet vil nok bare være et stort pluss i forhold til erfaring og egenskaper man tilegner seg ved å studere i utlandet.

Vil du vite mer?
Få en personlig veileder som kan hjelpe deg med informasjon om opptakskrav (f.eks. IB-krav), hvilke studier som er tilgjengelig på bachelor- og masternivå og for hjelp med å finne de studiene og universitetene som passer best for deg med din bakgrunn, karakterer, studieønske og evt. studiested. Ettersom studiene og universitetene alle har ulike kriterier og nivåer er det dessverre umulig å oppgi alle nyansene her på denne siden, så for å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, så få kontakt med en av våre veiledere. All hjelp fra oss er gratis.

Alle studier A-Å