Image
deer

Naturvernstudier i Storbritannia

Er du glad i dyr og natur? Verdens dyreliv er mer truet enn noensinne og behovet for folk som kan verne naturen og artsmangfoldet, er stort. Som følge av menneskeskapte forandringer, dør arter ut raskere enn noensinne tidligere og bevaring av artsmangfold er i så måte en utrolig viktig oppgave og utfordring menneskeheten står overfor. Det er derfor behov for folk med kompetanse innen bevaring av artsmangfold, økosystem og dyreliv - særlig vilt. Derfor trenger verden sånne som deg!

Universitetene vi Across the Pond samarbeider med er blant de beste innen denne fagretningen. 

I denne studieretningen vil du lære om sammenhengene i naturen og de omfattende konsekvensene ved ødeleggelse av økosystemer og næringskjeder, samt hvordan disse kan best ivaretas med miljøvennlige metoder. Biologisk mangfold, økologi, miljø, flora og fauna, viltforvaltning og viltstell, samt de juridiske og sosiale rammeverkene dette foregår i, står i sentrum av dette studiet. Du kan likevel skreddersy sitt eget studieløp etter ens egne interesser, da du har mulighet til å spisse kompetansen din innen de områder du selv vil, for eksempel innen forurensning, maritim geografi, miljørettet arkeologi, primatpsykologi, avfallshåndtering, reintrodusering av arter, vannsressurs-bevaring, miljølov- og rett, istid, jordskorpestudier, genetikk eller andre relevante fag. 

Undervisningen foregår i form av forelesninger, seminarer, gruppearbeid, individuelt arbeid, besøk til institusjoner som jobber med natur- og dyrevern. Noen universiteter tilbyr årlige ekspedisjoner til tropiske strøk, som Amazonas. Det vil foregå mye spennende feltarbeid i alt fra eksotiske, lokale og maritime miljøer, til eksperimenter i laboratoriet. Du vil også få mulighet til å gjennomføre et større selvstendig forskningsarbeid der du selv velger tema. 

Det finnes i tillegg en rekke muligheter for utplassering ved steder som jobber med natur- og dyrevern rundt om i verden, arbeidsopphold i organisasjoner og bedrifter, utveksling, og feltarbeid hvor i verden du selv ønsker.

Jobbmuligheter
En grad i natur- og dyrevern vil gjøre deg i stand til å ta fatt på en karriere innen vern av dyr og natur i Norge eller utland.  Du vil være godt rustet for en karriere innen for eksempel statlige, private og internasjonale organisasjoner som jobber med miljørettet arbeid eller dyrevern og dyrevelferd, viltforvaltning. Du kan søke deg til nasjonalparker, zoologiske hager, bistandsarbeid rettet mot konservering, forskning, utdanning eller tekniske yrker som jobber med datamåling- og analyser av dyr og natur. Du kan også velge å studere videre til en mastergrad, hvor du kan spesialisere deg og spisse kompetansen din, for eksempel i global dyrehelse eller ledelse og forvaltning av vernede områder. 

Vi anbefaler for øvrig å jobbe i Norge i feriene mens du er student i Storbritannia. Når du skal søke jobb etter endt utdanning, vil det være en kjempefordel å kunne ha arbeidserfaring på CV-en, men det vil også være svært nyttig å begynne så tidlig som mulig å knytte kontakter i arbeidslivet. Du har gjerne lange ferier som student i Storbritannia, så det er gode muligheter for å kunne dra hjem og jobbe i disse periodene.

Godkjent i Norge
Studiet krever ingen godkjennelse i Norge, og en utdanning i utlandet vil nok bare være et stort pluss i forhold til erfaring og egenskaper man tilegner seg ved å studere i utlandet.

Vil du vite mer?
Få en personlig veileder i Across the Pond, som kan hjelpe deg med informasjon om opptakskrav (f.eks. IB-krav), hvilke studier som er tilgjengelig på bachelor- og masternivå og for hjelp med å finne de studiene og universitetene som passer best for deg med din bakgrunn, karakterer, studieønske og evt. studiested. Ettersom studiene og universitetene alle har ulike kriterier og nivåer er det dessverre umulig å oppgi alle nyansene her på denne siden, så for å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, så få kontakt med en av våre veiledere. All hjelp fra oss er gratis!

Alle studier A-Å