Image
naturkatastrofe

Naturkatastrofehåndtering i Storbritannia

Naturkatastrofer er en av de største utfordringene menneskeheten idag står overfor. Det er mye som tyder på at ekstremvær og naturkatastrofer vil forekomme oftere fremover og folk med kompetanse innenfor naturkatastrofehåndtering vil følgelig være viktige ressurser for samfunnet. 

Flom, jordskjelv, vulkanutbrudd, fjellskred, snøskred, skogbrann, storm, flodbølger, er eksempler på naturkatastrofer som kan inntreffe relativt uventet, selv om teknologien for å oppdage dette på et tidlig stadium stadig blir bedre. Selv om naturkatastrofer oftere forekommer i tropiske klima, rammes både England og Norge årlig av flom og skred. Bare i England og Wales står 2,3 millioner eiendommer i fare for å bli oversvømmet. 

Studieprogrammet, som er tilgjengelig på bachelornivå, fokuserer både på mobiliseringsfasen, den kortsiktige og akutte krisehåndteringen ved en naturkatastrofe, den langsiktige gjenoppbygging- og oppfølgingprosessen, samt hvordan man kan forebygge naturkatastrofer og minimere det menneskelige og materielle skadeomfanget.  Et viktig læringsmål er at studenten utvikler evner til å benytte seg av såkalt «Geospatial Mapping Technologies» for å kunne analysere risiko og håndtere naturkatastrofer best mulig. 

Undervisningen i naturkatastrofehåndtering (Natural Hazard Management), foregår både i forelesningssalen, i laboratoriet og særlig i felten. Det vil inngå spennende studieturer til både britiske og andre europeiske destinasjoner hvor studentene får praktisk erfaring og pragmatisk forståelse for naturkatastrofehåndtering. Eksempler på tidligere studieturer har gått til Sør-Amerika for å forske på jordskjelvfare, Vesuv-vulkanen i Italia, Jostedalsbreen i Norge, for å nevne noe. Du vil få mulighet til å selv velge hva slags type naturkatastrofer du vil tilegne deg dybdekunnskap i. 

Den teoretiske og praktiske kunnskapen dette kurset gir deg, vil gjøre deg egnet for en rekke stillinger innen dagens arbeidsmarked for håndtering og forebygging av naturkatastrofer og kriseberedskap både i Norge og internasjonalt. 

Lignende studier og kombinasjoner
Dette studieprogrammet tillater deg å kombinere naturkatastrofehåndtering med biologi, fransk, geografi, tysk, utviklingsstudier, journalistikk, psykologi, eller spansk. På denne måten kan du skreddersy utdanningen din til å gjøre din kompetanse unik.  Ta kontakt med oss for å finne ut mer om hvilke kombinasjonsmuligheter som finnes. 

Lignende studier som kan passe for deg:

Ta kontakt med oss for å finne ut mer om andre lignende studier.

Mastergrad på ett år
Det som er så fantastisk med Storbritannia er at du kan ta en mastergrad på ett år, i tillegg til at du kan søke på nesten hvilken som helst mastergrad uten å nødvendigvis ha en bachelorgrad innenfor samme felt. Selvsagt vil en relevant bachelorgrad være fordelaktig, men det er ikke alltid et krav. Vi i Across the Pond sender deg gjerne forslag til studier som vil passe for deg.

Jobbmuligheter
Etter fullført studium kvalifiserer du for stillinger innen ulike former for beredskap og krisehåndtering, eksempelvis beredskapsplanlegging i kommuner, brannvesen, politi, eller sykehus. Du vil også kunne søke deg til stillinger i Forsvaret eller  interesseorganisasjoner. Du kan selvfølgelig velge å studere videre til en mastergrad, og rette deg inn på en karriere innen forskning eller undervisning. 

Vi anbefaler for øvrig å jobbe i Norge i feriene mens du er student i Storbritannia. Når du skal søke jobb etter endt utdanning, vil det være en kjempefordel å kunne ha arbeidserfaring på CV-en, men det vil også være svært nyttig å begynne så tidlig som mulig å knytte kontakter i arbeidslivet. Du har gjerne lange ferier som student i Storbritannia, så det er gode muligheter for å kunne dra hjem og jobbe i disse periodene.

Godkjent i Norge
Studiet krever ingen godkjennelse i Norge, og en utdanning i utlandet vil nok bare være et stort pluss i forhold til erfaring og egenskaper man tilegner seg ved å studere i utlandet.

Vil du vite mer?
Få en personlig veileder som kan hjelpe deg med informasjon om opptakskrav, hvilke studier som er tilgjengelig på bachelor- og masternivå og for hjelp med å finne de studiene og universitetene som passer best for deg med din bakgrunn, karakterer, studieønske og evt. studiested. Ettersom studiene og universitetene alle har ulike kriterier og nivåer er det dessverre umulig å oppgi alle nyansene her på denne siden, så for å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, så få kontakt med en av våre veiledere. All hjelp fra oss er gratis!

Alle studier A-Å