Image
afds

Veterinærstudier i Storbritannia

En veterinær jobber med å hjelpe dyr gjennom forebygging eller behandling av sykdommer, men også gjennom dyrs velferd og med å skape gode holdninger blant dyreeiere. Som veterinær kan man også jobbe med produksjon og kontroll av næringsmidler, fiskehelse, laboratoriearbeid, forskning og undervisning. Som veterinær kan man altså jobbe med dyr både i det offentlige og det private. Man kan jobbe innen næringsmiddelindustrien, med forskning, undervisning, i Mattilsynet, i legemiddelindustrien osv. Alle studier som har med dyr å gjøre vil lære deg om dyrehelse og velferd, rådgivning og forebyggende helsearbeid, laboratoriearbeid samt innsyn i produksjon og omsetting av næringsmidler.
 
Dyrlege i utlandetVeterinærstudiet går over fem år. Man blir undervist gjennom en kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid, praktisk arbeid og casebasert læring. Førsteåret vil inneholde mye fysiologi og anatomi før man i de neste årene går videre med dyrehelse, patologi og genetikk samt at man fokuserer på ulike dyregrupper. Studiet inneholder også mye praksis. 
 
Inntakskrav
På grunn av høye inntakskrav og få plasser for internasjonale studenter er dette et vanskelig studie å komme inn på. Universitetene har ikke et bestemt karakterkrav de ønsker å se, men man bør ha høye karakterer i tillegg til så mye erfaring med dyr som mulig. Man må ha relevant (arbeids) erfaring for å komme inn på veterinærstudiet. Dette er essensielt for å vise at man har interesse for faget. For å skaffe seg erfaring kan det være lurt å følge en veterinær på jobb eller skaffe seg en relevant deltidsjobb. For å komme inn på veterinærstudiet kreves en engelsktest og man vil bli innkalt til intervju dersom man er en aktuell kandidat.  Vår kjente veterinær Trude Mostue studerte i Storbritannia.
 
Lignende studier
I Storbritannia finnes det også mange studier som omhandler dyr og dyrs velferd uten at man trenger å bli veterinær, disse kan du lese mer om under dyrefag og hestefag. Man kan jobbe med mange av de samme tingene, men for å kunne avlive og operere på dyr så må man utdanne seg til å bli veterinær. På grunn av høye inntakskrav, krav om erfaring og få plasser for internasjonale studenter er det altså svært vanskelig å komme direkte inn på veterinærstudiet i Storbritannia. Relevante dyrefag har lavere inntakskrav og disse studiene kan fungere som et springbrett for å komme inn på veterinærstudiet senere. 
 
Mastergrad
Ved å fullføre en bachelorgrad i et dyrefag kan man søke seg inn på Graduate Entry Veterinary Medicine som er et fireårig masterstudie i veterinær (som i Storbritannia er jevngodt med en vanlig veterinærgrad). 70-80 % av de som blir veterinærer i Storbritannia har faktisk en bakgrunn fra et relevant dyrefag før de tar en mastergrad i veterinærfag.

Graduate Entry er et populært studie og man må ha gode resultater å vise til fra bachelorgraden for å komme inn. Hele studieforløpet blir altså på 3+4 år. Spør oss gjerne om hvilke studier du kan bruke som bachelorgrad for å komme inn på en fireårig mastergrad for å bli veterinær. Merk at du aldri er garantert å komme inn på en fireårig mastergrad i veterinær etter å ha tatt f.eks. en bachelorgrad i et dyre- eller hestefag. Man må ha gode karakterer og ha opparbeidet seg erfaring med dyr (og denne typen bachelorstudier er en flott mulighet til å få seg erfaring med dyr som vil øke sjansene for å komme inn på en master i veterinær). Man kan også søke seg til veterinærutdanningen hvert år mens man tar en bachelorgrad i et annet dyrefag, men før man er ferdig med en bachelorgrad er det den femårige og ikke den fireårige veterinærutdanningen man må søke seg til.

Søknadsfrist 15. oktober
Det er ekstremt viktig å notere seg at søknadsfristen for veterinærstudier i Storbritannia er 15. oktober hvert år for opptak til høsten etter! Hvis du finner ut etter 15. oktober at du ønsker å søke på veterinær, så må du vente til neste høst og søke før 15. oktober da. Andre dyre- og hestefag har IKKE dette som søknadsfrist, så det går an å søke på ulike andre bachelorgrader og gå et år på disse før du søker deg inn på veterinær. Dette vil gi deg ett års erfaring med dyr og fra høyere utdanning i Storbritannia, noe som kan være med på å øke sjansene dine for å komme inn på veterinær året etter. Samtidig vil du få en forsmak på om dette faktisk er noe for deg!
 
Godkjenning i Norge
For å jobbe som veterinær i Norge må man søke om autorisasjon hos Mattilsynet. 
 
Vil du vite mer?
Få en personlig veileder som kan hjelpe deg med informasjon om opptakskrav (f.eks. IB-krav), hvilke studier som er tilgjengelig på bachelor- og masternivå og for hjelp med å finne de studiene og universitetene som passer best for deg med din bakgrunn, karakterer, studieønske og evt. studiested. Ettersom studiene og universitetene alle har ulike kriterier og nivåer er det dessverre umulig å oppgi alle nyansene her på denne siden, så for å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, så få kontakt med en av våre veiledere. All hjelp fra oss er gratis!