Image
fds

Fysikkstudier i Storbritannia

Fysikk er et spennende fag å studere for deg som er opptatt av universet, fysiske prosesser og naturvitenskapelige sammenhenger. Studiet gir en god forståelse av grunnleggende fysikk gjennom sentrale fag som kvantemekanikk, elektromagnetisme, optikk, relativitetsteori, kjernefysikk, kosmologi og termodynamikk. En bachelorgrad i fysikk er treårig, men ønsker du mer dybde i faget er det også mulig å studere i fire år for i tillegg å oppnå en mastergrad. Fysikkstudiet er ofte fleksibelt med en rekke valgfagsmuligheter fra så tidlig som andre studieåret. De fleste universitetene gir deg også muligheter for utveksling og utplasseringer. Ta kontakt med oss for å høre mer om disse mulighetene.

Fysikk ligger til grunn for den teknologiske utviklingen, og nye oppdagelser bidrar til å forme fremtiden. Fysikere kan også jobbe med å undersøkelse og forstå naturfenomener. Studiet har en solid matematisk basis og inneholder grunnleggende emner i mekanikk, elektromagnetisme, kvantemekanikk og lignende. Dataanalyse, sensorteknologi og romfysikk er viktige muligheter for fordypningsområder. Du vil også lære om metodene man bruker i forskning på naturen og utvikling av teknologi.

Fysikkstudiet baserer seg på eksperimenter og tar for seg grunnleggende vitenskapelige metoder og forskning. Studiet tilbyr et variert undervisningsopplegg gjennom forelesninger, laboratoriearbeid og prosjektarbeid som tar for seg grunnleggende prinsipper og teknikker for både klassisk fysikk og kvantefysikk. Moduler og fag for andre og tredje året er ofte basert på skolens fokus innen områder som astrofysikk, kosmologi, partikkelfysikk, akseleratorfysikk, biomedisinsk fysikk, teoretisk fysikk og studiet av nanomaterialer.

Lignende studier og kombinasjoner
Fysikk kan kombineres med en rekke andre studier som matematikk, informasjonsteknologi, filosofi, business, partikkelfysikk, kjemi og nanoteknologi. Ta kontakt med oss for å finne ut mer om kombinasjonsmuligheter.

Andre studier som kan passe for deg:

På masternivå kan man blant annet kombinere robotikk med astrofysikk, noe som er et spennende og annerledes studie for deg som er interessert i romfart. Dette kombinerer astrofysikk med matematikk og robotikk, og vil utvilsomt utstyre deg med de ferdigheter som kreves om man vil jobbe innen romfartsindustrien. Noen eksempler på mulige studier på masternivå er astrofysikk, medisinsk fysikk, partikkelfysikk og kosmologi.

Mastergrad på ett år
Det som er så fantastisk med Storbritannia er at du kan ta en mastergrad på ett år, i tillegg til at du kan søke på nesten hvilken som helst mastergrad uten å nødvendigvis ha en bachelorgrad innenfor samme felt. Selvsagt vil en relevant bachelorgrad være fordelaktig, men det er ikke alltid et krav. Vi i Across the Pond sender deg gjerne forslag til studier som vil passe for deg.

Jobbmuligheter
​Man har mange muligheter for videre karriere dersom man velger fysikk. Mange velger å fortsette studiene sine med en master- eller doktorgrad, mens andre velger en karriere i offentlig sektor, private bedrifter eller miljøorganisasjoner. Mange som har en bakgrunn i fysikk velger karrierer som er relativt urelatert til studiet, men der fysikken er en viktig bidragsyter. Studiet er essensielt om man vil bli meteorolog, geofysiker, astronom eller jobbe med fysikk innen medisinsk forskning. 

Vi anbefaler for øvrig å jobbe i Norge i feriene mens du er student i Storbritannia. Når du skal søke jobb etter endt utdanning, vil det være en kjempefordel å kunne ha arbeidserfaring på CV-en, men det vil også være svært nyttig å begynne så tidlig som mulig å knytte kontakter i arbeidslivet. Du har gjerne lange ferier som student i Storbritannia, så det er gode muligheter for å kunne dra hjem og jobbe i disse periodene.           

Krever ikke godkjenning
Studiet krever ingen godkjennelse i Norge, og en utdanning i utlandet vil nok bare være et stort pluss i forhold til erfaring og egenskaper man tilegner seg ved å studere i utlandet.

Vil du vite mer?
Få en personlig veileder som kan hjelpe deg med informasjon om opptakskrav (f.eks. IB-krav), hvilke studier som er tilgjengelig på bachelor- og masternivå og for hjelp med å finne de studiene og universitetene som passer best for deg med din bakgrunn, karakterer, studieønske og evt. studiested. Ettersom studiene og universitetene alle har ulike kriterier og nivåer er det dessverre umulig å oppgi alle nyansene her på denne siden, så for å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, så få kontakt med en av våre veiledere. All hjelp fra oss er gratis.

Alle studier A-Å

VISSTE DU AT….?

Nesten alle studier finnes på både bachelor- og masternivå, og det finnes mange kjempespennende kombinasjoner av ulike studier du kan ta! 

De fleste bachelorgrader (og noen mastergrader) tilbyr mulighet for språkundervisning, utveksling til andre land og relevant arbeidsutplassering både i Storbritannia og andre land. 

Mastergrader i Storbritannia er stort sett ettårige, og krever ofte ikke at du har tatt en bachelorgrad innen samme fagfelt. Dette gjør at du kan ta en mastergrad i noe helt annet enn det du har bachelorgrad i!

Studiene og universitetene har ulike opptakskriterier, så det er umulig å oppgi alle nyansene her. For å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, ta kontakt så hjelper vi deg. 

Vi hjelper deg med å finne det perfekte studiet og universitetet basert på hva du vil studere, din akademiske bakgrunn og hvor du ønsker å studere. Vi hjelper deg med alt du må gjøre før du søker, gjennom og etter søknadsprosessen i tillegg til gjennom hele studietiden hvis du ønsker det! 

All hjelp fra oss er helt gratis og uforpliktende!
 

Alle studier A-Å

Lurer du på noe?
Send oss en melding