Studere fysikk i utlandet

Hvor er du fra? Norway​ United States Canada  Latin America  Sweden​  Japan  Poland  India  Denmark  Portugal  Germany Italy  Spain

London skyline

 

 

Få en personlig veileder og søk i dag!

Ta kontakt

Studere fysikk

Fysikk er et spennende fag å studere for deg som er opptatt av universet, fysiske prosesser og naturvitenskapelige sammenhenger. Studiet gir en god forståelse av grunnleggende fysikk gjennom sentrale fag som kvantemekanikk, elektromagnetisme, optikk, relativitetsteori, kjernefysikk, kosmologi og termodynamikk. En bachelorgrad i fysikk er treårig, men ønsker du mer dybde i faget er det også mulig å studere i fire år for i tillegg å oppnå en mastergrad. Fysikkstudiet er ofte fleksibelt med en rekke valgfagsmuligheter fra så tidlig som andre studieåret. De fleste universitetene gir deg også muligheter for utveksling og utplasseringer. Ta kontakt med oss for å høre mer om disse mulighetene.

Fysikk ligger til grunn for den teknologiske utviklingen, og nye oppdagelser bidrar til å forme fremtiden. Fysikere kan også jobbe med å undersøkelse og forstå naturfenomener. Studiet har en solid matematisk basis og inneholder grunnleggende emner i mekanikk, elektromagnetisme, kvantemekanikk og lignende. Dataanalyse, sensorteknologi og romfysikk er viktige muligheter for fordypningsområder. Du vil også lære om metodene man bruker i forskning på naturen og utvikling av teknologi.

Fysikkstudiet baserer seg på eksperimenter og tar for seg grunnleggende vitenskapelige metoder og forskning. Studiet tilbyr et variert undervisningsopplegg gjennom forelesninger, laboratoriearbeid og prosjektarbeid som tar for seg grunnleggende prinsipper og teknikker for både klassisk fysikk og kvantefysikk. Moduler og fag for andre og tredje året er ofte basert på skolens fokus innen områder som astrofysikk, kosmologi, partikkelfysikk, akseleratorfysikk, biomedisinsk fysikk, teoretisk fysikk og studiet av nanomaterialer.

Lignende studier og kombinasjoner

Fysikk kan kombineres med en rekke andre studier som matematikk, informasjonsteknologi, filosofi, business, partikkelfysikk, kjemi og nanoteknologi. Ta kontakt med oss for å finne ut mer om kombinasjonsmuligheter.

Andre studier som kan passe for deg:

På masternivå kan du blant annet kombinere robotikk med astrofysikk, noe som er et spennende og annerledes studie for deg som er interessert i romfart. Dette kombinerer astrofysikk med matematikk og robotikk, og vil utvilsomt utstyre deg med de ferdigheter som kreves om du vil jobbe innen romfartsindustrien. Noen eksempler på mulige studier på masternivå er astrofysikk, medisinsk fysikk, partikkelfysikk og kosmologi.

Ta kontakt med oss for å finne ut mer om hvilke muligheter som finnes.

Mastergrad på ett år

Det som er så fantastisk med Storbritannia er at du kan ta en mastergrad på ett år, i tillegg til at du kan søke på nesten hvilken som helst mastergrad uten å nødvendigvis ha en bachelorgrad innenfor samme felt. Selvsagt vil en relevant bachelorgrad være fordelaktig, men det er ikke alltid et krav. Vi i Across the Pond sender deg gjerne forslag til studier som vil passe for deg.

Jobbmuligheter

​Du har mange muligheter for videre karriere dersom du velger fysikk. Mange velger å fortsette studiene sine med en master- eller doktorgrad, mens andre velger en karriere i offentlig sektor, private bedrifter eller miljøorganisasjoner. Mange som har en bakgrunn i fysikk velger karrierer som er relativt urelatert til studiet, men der fysikken er en viktig bidragsyter. Studiet er essensielt om du vil bli meteorolog, geofysiker, astronom eller jobbe med fysikk innen medisinsk forskning. 

Vi anbefaler for øvrig å jobbe i Norge i feriene mens du er student i Storbritannia. Når du skal søke jobb etter endt utdanning, vil det være en kjempefordel å kunne ha arbeidserfaring på CV-en, men det vil også være svært nyttig å begynne så tidlig som mulig å knytte kontakter i arbeidslivet. Du har gjerne lange ferier som student i Storbritannia, så det er gode muligheter for å kunne dra hjem og jobbe i disse periodene.           

Godkjent i Norge

Studiet skal ikke kreve noen godkjennelse i Norge, og en utdanning i utlandet vil nok bare være et stort pluss i forhold til erfaring, egenskaper og forståelsen du tilegner deg ved å studere i utlandet. I tillegg vil du få et internasjonalt nettverk som kan være verdifullt i senere jobbsituasjoner og søknader. Engelskkunnskapene du får vil også være til stor fordel for din egen karriere og CV. 

Vil du vite mer?

Få en personlig veileder som kan hjelpe deg med informasjon om opptakskrav (f.eks. IB-krav), hvilke studier som er tilgjengelig på bachelor- og masternivå og for hjelp med å finne de studiene og universitetene som passer best for deg med din bakgrunn, karakterer, studieønske og evt. studiested. Ettersom studiene og universitetene alle har ulike kriterier og nivåer er det dessverre umulig å oppgi alle nyansene her på denne siden, så for å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, så få kontakt med en av våre veiledere. All hjelp fra oss er gratis.

  • ANDRES ERFARING
  • Les om Ingeborg, som studerte Joint Honours Physics and Chemistry ved Durham University.

Tilbake til studieoversikten A-Å

 

Få stipend til studier i utlandet