Hvor er du fra? NORGE USA CANADA LATIN-AMERIKA ANDRE LAND

 

 

Få en personlig veileder og søk i dag

Ta kontakt

Studere matematikk

Matematikk er studiet for deg som vil utvikle kunnskap innenfor et område som er viktig for veldig mange fagområder. Dette er et studie som omhandler regnekunsten og utviklingen av beregningsmåter og løsningsmetoder.

Matematikk er så mye mer enn bare pluss og minus, det er læren om abstrakte former, strukturer og mønster. Matematikk dekker ulike metoder for å beskrive og analysere abstrakte sammenhenger og kunnskap. Utgangspunktet for dette studiet er problemløsning, der en knekker koder, møter nye utfordringer og alltid finner noe å forundre seg over. Det første året er som regel alle fagene obligatoriske, men i andre og tredje kan du i større grad velge hvilke fag du vil ha selv. Det er på dette tidspunktet du begynner å fordype deg i mer avanserte områder. Det finnes mange retninger du kan fordype deg i, og statistikk, datasikkerhet, algebra, kryptografi, tallteori og komplekse analyser er bare noen av disse områdene.

Studere matematikk i utlandetLignende studier og kombinasjoner
På bachelornivå kan du kombinere matematikk med et annet studie, noe som er veldig vanlig i Storbritannia. Det er forskjellig fra universitet til universitet hvilke kombinasjonsmuligheter som finnes, men du kan generelt kombinere matematikk med studier som statistikk, fysikk, informasjonsteknologi, økonomi, biologi og finans. Det er mest populært å kombinere matematikk med noe innenfor økonomi, informasjonsteknologi eller andre realfag.

Er du interessert i matematikk kan andre realfag også være av interesse. Ta kontakt med oss for å finne ut av hvilke muligheter du har for å studere matematikk på bachelor- eller masternivå.

Mastergrad på ett år
Det som er så fantastisk med Storbritannia er at du kan ta en mastergrad på ett år, i tillegg til at du kan søke på nesten hvilken som helst mastergrad uten å nødvendigvis ha en bachelorgrad innenfor samme felt. Selvsagt vil en relevant bachelorgrad være fordelaktig, men det er ikke alltid et krav. Vi i Across the Pond sender deg gjerne forslag til studier som vil passe for deg.  

Jobbmuligheter
Matematikk gir deg muligheten til å arbeide innenfor mange forskjellige felt. Du vil ha kompetanse som er etterspurt i bransjer som industri, forskning, undervisning og forvaltning.

Godkjent i Norge
Studiet krever ingen godkjennelse i Norge, og en utdanning i utlandet vil nok bare være et stort pluss i forhold til erfaring og egenskaper man tilegner seg ved å studere i utlandet.

Vil du vite mer?
Få en personlig veileder som kan hjelpe deg med informasjon om opptakskrav (f.eks. IB-krav), hvilke studier som er tilgjengelig på bachelor- og masternivå og for hjelp med å finne de studiene og universitetene som passer best for deg med din bakgrunn, karakterer, studieønske og evt. studiested. Ettersom studiene og universitetene alle har ulike kriterier og nivåer er det dessverre umulig å oppgi alle nyansene her på denne siden, så for å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, så få kontakt med en av våre veiledere. All hjelp fra oss er gratis!

Tilbake til studieoversikten A-Å​