Studere plantevitenskap i utlandet

Hvor er du fra? Norway​ United States Canada  Latin America  Sweden​  Japan  Poland  India  Denmark  Portugal  Germany Italy  Spain

London skyline

 

 

Få en personlig veileder og søk i dag!

Ta kontakt

Studere plantevitenskap

Dette studiet passer for deg som er interessert i å lære og forstå viktigheten av planter på jorden: hvordan planter vokser og utvikler seg, og hvordan planter samhandler med omgivelsene. Planter er av stor betydning for å sikre menneskets overlevelse og velvære, og er avgjørende for et stort antall prosesser på planeten vår. Planter er basen for nesten alle næringskjeder, og planter er blant annet medvirkende i produksjon av legemidler, vaksiner, klær, og til og med plast. I vår tid går vi i tillegg gjennom et stadig endrende klima og en stadig økende global befolkningsvekst. Dette demonstrerer viktigheten av å ha mennesker som har plantevitenskap som sitt spesialfelt.

For å oppnå en solid kunnskap om dette, vil studiet ofte være sammensatt av fag som blant annet biologi, cellebiologi, økologi, biologisk kjemi, rettsmedisinsk biologi, fag om jordsmonn og miljø, i tillegg til selvstendige studier hvor man får fokusere på det som interesserer deg aller mest. 

Lignende studier og kombinasjoner

Det finnes flere ulike kombinasjoner av plantevitenskap som åpner muligheten både for å spisse graden nærmere – eller å utvide faget litt mer. Eksempel på lignende studier/kombinasjoner som tilbys på universitetene er: Plant Biology, Molecular Plant Sciences, Molecular and Cellular Biology, Plant and Agricultural Sciences, Environmental Sciences, Genetics, Microbiology, Biotechnology, Zoology.

Andre studier som kan være av interesse:

Ta kontakt med oss for å finne ut mer om hvilke muligheter som finnes.

Mastergrad på ett år

Plantevitenskap tilbys både som bachelor- og mastergrad ved flere universiteter. Siden dette studiet er bygd opp på fag som biologi og biokjemi, så kan du enkelt velge å studere plantevitenskap som mastergrad i etterkant av en bachelorgrad innenfor for eksempel biologi. Det som er så fantastisk med Storbritannia er at du kan ta en mastergrad på ett år, i tillegg til at du kan søke på nesten hvilken som helst mastergrad uten å nødvendigvis ha en bachelorgrad innenfor samme felt. Selvsagt vil en relevant bachelorgrad være fordelaktig, men det er ikke alltid et krav. Vi i Across the Pond sender deg gjerne forslag til studier som vil passe for deg.

Jobbmuligheter

Med denne type utdanning har man muligheten for jobb innenfor forskning, laboratorier, farmasøytiske næringer, naturvern, dyrevern, botaniker, planteforsker, jordforsker, lærer/underviser.

Vi anbefaler for øvrig å jobbe i Norge i feriene mens du er student i Storbritannia. Når du skal søke jobb etter endt utdanning, vil det være en kjempefordel å kunne ha arbeidserfaring på CV-en, men det vil også være svært nyttig å begynne så tidlig som mulig å knytte kontakter i arbeidslivet. Du har gjerne lange ferier som student i Storbritannia, så det er gode muligheter for å kunne dra hjem og jobbe i disse periodene.

Godkjent i Norge

Studiet skal ikke kreve noen godkjennelse i Norge, og en utdanning i utlandet vil nok bare være et stort pluss i forhold til erfaring, egenskaper og forståelsen du tilegner deg ved å studere i utlandet. I tillegg vil du få et internasjonalt nettverk som kan være verdifullt i senere jobbsituasjoner og søknader. Engelskkunnskapene du får vil også være til stor fordel for din egen karriere og CV. 

Vil du vite mer?

Få en personlig veileder som kan hjelpe deg med informasjon om inntakskrav, hvilke studier som er tilgjengelige og for hjelp med å finne de universitetene som passer best for deg med din bakgrunn og ønsker. Ettersom studiene og universitetene alle har ulike kriterier og nivå er det dessverre umulig å oppgi alle nyansene her på denne siden, så for å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, så få kontakt med en av våre veiledere. All hjelp fra oss er gratis!

Tilbake til studieoversikten A-Å