Studere aktuarstudier i utlandet

Hvor er du fra? Norway​ United States Canada  Latin America  Sweden​  Japan  Poland  India  Denmark  Portugal  Germany Italy  Spain

London skyline

 

 

Få en personlig veileder og søk i dag!

Ta kontakt

Aktuarstudier

Aktuarstudier lærer deg å evaluere og analysere risiko, sannsynlighet og fremtidsprognoser, særlig innen økonomiske forhold. Dersom du har god forståelse for matematikk og en interesse for økonomi og statistikk, er aktuarstudier perfekt for deg. Gjennom aktuarstudier vil du utvikle både dine analytiske evner og din forretningssans. Studiet er godt egnet for deg som vil jobbe med økonomi, investering, forsikring, bank/finans, kapital- og offentlig forvaltning, pensjon, konsulentvirksomhet, undervisning eller forskning. I dagens næringsliv er aktuarer og kompetansen de besitter særdeles etterspurt. Våre partneruniversiteter i Storbritannia tilbyr en rekke aktuarstudier på bachelor- og masternivå. 

I ditt utdanningsløp innenfor aktuarstudier vil du kunne velge mellom en rekke forskjellige studiemoduler innenfor business, økonomi, finansanalyse, sannsynlighet og statistikk, samt hvordan forutsi endringer i økonomiske forhold. Du kan i stor grad selv velge hvilke fag du vil studere og spesialisere deg i. Om du vil peile deg inn på en karriere innenfor forsikring eller finans, har du mulighet til å posisjonere deg for en slik karrierevei allerede på førsteåret av en bachelorgrad. Du vil bli undervist av akademiske autoriteter på området, og profesjonelle aktuarer som har mange års erfaring som aktuar fra arbeidslivet.

Noen universiteter tilbyr et valgfritt år i arbeidslivet som en del av graden, hvor du utplasseres som aktuar i en relevant bedrift eller organisasjon. 

Lignende studier og kombinasjoner

Ved våre partneruniversiteter har du også muligheten til å kombinere aktuarstudier med matematikk, statistikk eller finans. I praksis vil ikke dette utgjøre noen stor forskjell, da disse fagene uansett inngår i aktuarstudier. 

Mastergrad
Det som er så fantastisk med Storbritannia er at man kan søke på nesten hvilken som helst mastergrad uten å nødvendigvis ha en bachelorgrad innenfor samme felt. Selvsagt vil en relevant bachelorgrad være fordelaktig, men det er ikke alltid et krav. I Storbritannia kan du ta en mastergrad på ett år!

Jobbmuligheter
Aktuarer er en attraktiv gruppe på dagens arbeidsmarked. Som aktuar har du tilegnet deg anvendelige kunnskaper som gir deg et bredt spekter av yrkesmuligheter. Etter fullførte aktuarstudier velger mange å jobbe i næringslivet, mens andre velger stillinger i offentlig sektor. Som aktuar er det vanlig å jobbe med eksempelvis: livs- og skadeforsikring, pensjon, investorvirksomhet, finansanalyse,  konsulentvirksomhet, risikostyring, kapitalforvaltning, bank/finans, offentlig forvaltning, undervisning eller forskning, for å nevne noe.

Vi anbefaler for øvrig å jobbe i Norge i feriene mens du er student i Storbritannia. Når du skal søke jobb etter endt utdanning, vil det være en kjempefordel å kunne ha arbeidserfaring på CV-en, men det vil også være svært nyttig å begynne så tidlig som mulig å knytte kontakter i arbeidslivet. Du har gjerne lange ferier som student i Storbritannia, så det er gode muligheter for å kunne dra hjem og jobbe i disse periodene.

Godkjent i Norge
Studiet krever ingen godkjennelse i Norge, og en utdanning i utlandet vil nok bare være et stort pluss i forhold til erfaring og egenskaper man tilegner seg ved å studere i utlandet.

Vil du vite mer?
Få en personlig veileder som kan hjelpe deg med informasjon om opptakskrav, hvilke studier som er tilgjengelig på bachelor- og masternivå og for hjelp med å finne de studiene og universitetene som passer best for deg med din bakgrunn, karakterer, studieønske og evt. studiested. Ettersom studiene og universitetene alle har ulike kriterier og nivåer er det dessverre umulig å oppgi alle nyansene her på denne siden, så for å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, så få kontakt med en av våre veiledere.

Tilbake til studieoversikten A-Å