Studere personalledelse i utlandet

Hvor er du fra? Norway​ United States Canada  Latin America  Sweden​  Japan  Poland  India  Denmark  Portugal  Germany Italy  Spain

London skyline

 

 

Få en personlig veileder og søk i dag!

Ta kontakt

Studere personalledelse

Businesstudier i Storbritannia er veldig populære, og det fins mange ulike retninger å velge mellom. Human Resource Management (HRM/HR), eller personalledelse som det ofte kalles på norsk, er kun en av de populære studieretningene innen businessfeltet. Dette studiet er en spesialisering innen det å jobbe med mennesker og se hva de er gode til, hva de vil passe til å arbeide med samt utvikling av ferdigheter. HR-utdanningen har i de siste årene blitt svært populært og vokser også som et studie i Norge.  

Human Resource Management handler om effektiv styring og utnyttelse av menneskelige ressurser i organisasjoner og bedrifter. I løpet av studietiden vil du lære hvordan bedrifter og organisasjoner kan nyttiggjøre ansattes evner, egenskaper og ferdigheter for at det skal gå best mulig med bedriften. Faget beskriver hvordan man kan tilrettelegge for læring, kunnskapsdeling, motivasjon, optimale arbeidsforhold og jobbtilfredshet. Ved bruk av kunnskap fra HRM vil du kunne skape gunstige forutsetninger for lønnsomhet, produktivitet og trivsel i alle typer virksomheter. Du har derfor en viktig jobb i bedriften, noe dette studie vil lære deg mer om.  

Ved å studere HRM i utlandet vil du kunne få internasjonal erfaring som du kan ta med deg tilbake til Norge og forklare hvordan de gjør det i bedrifter i utlandet og kanskje komme med noen forbedringer til den bedriften du har blitt ansatt hos. Ved flere universiteter er det vanlig å få relevant arbeidserfaring som en del av studiet, og det er også mulig å ta ett helt år i praksis som vil gi uvurderlig erfaring. Fag som er vanlig å ha på dette studiet er Managing Organisations, Business Research, Managerial Economics, Consumer Behaviour, Strategic HRM, og for eksempel Organisations and Society.  

Lignende studier og kombinasjoner

Det er vanlig å kombinere studier i Storbritannia, og populære kombinasjonsmuligheter med HRM er business, språk og markedsføring. Vanlige karrierer ligger innenfor ledelse, særlig i bedrifter, men også i andre kapasiteter og utenfor privat sektor.
 
Andre aktuelle studier for deg som er interessert i HRM kan være:
Ta kontakt med oss for å finne ut mer om hvilke muligheter som finnes.

Godkjent i Norge

Studiet skal ikke kreve noen godkjennelse i Norge, og en utdanning i utlandet vil nok bare være et stort pluss i forhold til erfaring, egenskaper og forståelsen du tilegner deg ved å studere i utlandet. I tillegg vil du få et internasjonalt nettverk som kan være verdifullt i senere jobbsituasjoner og søknader. Engelskkunnskapene du får vil også være til stor fordel for din egen karriere og CV. 

Vil du vite mer?

Få en personlig veileder som kan hjelpe deg med informasjon om opptakskrav (f.eks. IB-krav), hvilke studier som er tilgjengelig på bachelor- og masternivå og for hjelp med å finne de studiene og universitetene som passer best for deg med din bakgrunn, karakterer, studieønske og evt. studiested. Ettersom studiene og universitetene alle har ulike kriterier og nivåer er det dessverre umulig å oppgi alle nyansene her på denne siden, så for å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, så få kontakt med en av våre veiledere. All hjelp fra oss er gratis!
 

Tilbake til studieoversikten A-Å

Få stipend når du studerer i utlandet