Studere personalledelse i utlandet

Hvor er du fra? Visit the Norway siteNORGE Visit the USA siteUSA Visit the Canada siteCANADA Visit the Latin America siteVisit the Columbia siteVisit the Mexico siteLATIN-AMERIKA

London skyline

 

 

Få en personlig veileder og søk i dag!

Ta kontakt

Studere personalledelse

Business-studier i Storbritannia er et veldig populært studie og det fins mange ulike retninger å velge mellom. Human Resource Management (HRM/HR), eller personalledelse som det ofte kalles på norsk,  er kun en av de populære studieretningene innen businessfeltet. Dette studiet er en klarere spesialisering innen det å jobbe med mennesker og se hva de er gode til, vil passe til å arbeide med samt utvikling av ferdigheter. HR-utdanningen har i de siste årene blitt svært populært og vokser da også som et studie i Norge. 
 
Human Resource Management handler om effektiv styring og utnyttelse av menneskelige ressurser i organisasjoner og bedrifter. I løpet av studietiden vil du lære hvordan bedrifter og organisasjoner kan nyttiggjøre ansattes evner, egenskaper og ferdigheter for at det skal gå best mulig med bedriften. Faget beskriver hvordan man kan tilrettelegge for læring, kunnskapsdeling, motivasjon, optimale arbeidsforhold og jobbtilfredshet. Ved bruk av kunnskap fra HRM vil du kunne skape optimale forutsetninger for lønnsomhet, produktivitet og trivsel i alle typer virksomheter. Du har derfor en viktig jobb i bedriften, noe dette studie vil lære deg mer om. 
 
Ved å studere HRM i utlandet vil du kunne få internasjonal erfaring som du kan ta med deg tilbake til Norge og forklare hvordan de gjør det i bedrifter i utlandet og kanskje komme med noen forbedringer til den bedriften du har blitt ansatt hos. Ved flere universiteter i England var det mange studenter som hadde mulighet til å være med å organisere OL i London 2012 og være med på intervjuer og praktisere det de hadde lært så langt. Britiske universiteter er veldig flinke til å la studentene være aktivt med på det som skjer i samfunnet og til å bruke det som en ekstra læringsmetode. Fag som er vanlig å ha på dette studiet er Managing Organisations, Business Research, Managerial Economics, Consumer Behaviour og Ethics og for eksempel Organisations and Society. 
 
Inntakskrav
Om du er interessert i å jobbe med mennesker og være en leder så er dette studiet noe for deg. Våre universiteter krever alt fra 3-5 i snitt og så godt som alle våre universiteter tilbyr noe innenfor Business og da også HRM. Gode mattekunnskaper kan være et pluss også i dette studiet, men sjelden et krav.
 
Lignende studier og kombinasjoner
Det er vanlig å kombinere studier i Storbritannia og populære kombinasjonsmuligheter med HRM er business, språk, sosiologi og markedsføring, men det er mest vanlig å studere dette som «single honours» (altså ikke i kombinasjon med noe annet). Vanlige karrierer ligger innenfor ledelse, særlig i bedrifter, men også i andre kapasiteter og utenfor privat sektor.
 
Andre aktuelle studier for deg som er interessert i HRM kan være:
 
Godkjent i Norge
Studiet krever ingen godkjennelse i Norge.
 
Vil du vite mer?
Få en personlig veileder som kan hjelpe deg med informasjon om opptakskrav (f.eks. IB-krav), hvilke studier som er tilgjengelig på bachelor- og masternivå og for hjelp med å finne de studiene og universitetene som passer best for deg med din bakgrunn, karakterer, studieønske og evt. studiested. Ettersom studiene og universitetene alle har ulike kriterier og nivåer er det dessverre umulig å oppgi alle nyansene her på denne siden, så for å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, så få kontakt med en av våre veiledere. All hjelp fra oss er gratis!
 

Tilbake til studieoversikten A-Å

Få stipend når du studerer i utlandet