Hvor er du fra? NORGE USA CANADA LATIN-AMERIKA ANDRE LAND

 

 

Få en personlig veileder og søk i dag!

Ta kontakt

Studere merkevarebygging

​En merkevare skal være mer enn et produkt. En merkevare skal fortelle en historie som kundene skal føle seg hjemme i. Merkevarebygging er en spesiell produktstrategi på linje med strategier for produktsortiment, produktutvikling, strategier i livsløpet osv.

Merkevarebygging er å gi en merkevare verdier, slik at kjøperen får en følelse av at han/hun har kjøpt mer enn bare produktet. En merkevare er et produkt med visse egenskaper som oppnår tilleggsfordeler hos forbrukeren på grunn av selve merket. Disse tilleggsfordelene eller -verdiene kalles merkeverdi. Merkevarebygging er en strategi som går ut på å gi produktet visse tilleggsfordeler eller verdier. Oppmerksomhet og image er to viktige begreper innen merkevarebygging. Studiet tilbys på bachelor- og masternivå. Med denne utdannelsen er det er mange ulike arbeidsmuligheter innenfor markedsføring, PR, innkjøp, reklame, media og kommunikasjon. 

Gjennom dette kreative studiet vil du lære hvordan prosessen med visuell og verbal kommunikasjon foregår og hva det innebærer, og du vil lære å kommunisere og selge dine ideer til andre med stor selvtillit. Det er også muligheter for å kombinere merkevarebygging med ledelse. Gjennom studiene vil du blant annet kunne lære å analysere og anvende markedsføring og kommunikasjonsteorier og utvikle en forståelse for deres sosiale, politiske og kulturelle kontekst. Du vil også utvikle en visuell kompetanse og evne til å tenke kreativt og selvstendig. Du vil få et globalt tankesett, en forståelse for behov og utfordringer i folks hverdag, samt lære å kommunisere analyser til et bredt publikum, og evnen til å samarbeide med andre på tvers av ulike kulturer. Studiet vil gjøre deg i stand til å utvikle kritiske og analytiske ferdigheter, men også evnen til å tenke kreativt. Typiske fag er markedsføringsstrategi, innkjøp, e-handel, strategisk merkevarebygging, ledelse, design, forbrukeratferd, markedsundersøkelser og dataanalyse, merkevarer, samfunn og kultur og strategi.

Bachelor- og mastergrad
Studiet tilbys hovedsakelig på masternivå, men det er det også muligheter for bachelor. Ta kontakt med oss for å finne noe som passer din bakgrunn.

Det som er så fantastisk med Storbritannia er at man kan ta en mastergrad på ett år, og man søke på nesten hvilken som helst mastergrad uten å nødvendigvis ha en bachelorgrad innenfor samme felt. Selvsagt vil en relevant bachelorgrad være fordelaktig, men det er ikke alltid et krav. Vi i Across the Pond sender deg gjerne forslag til studier som vil passe for deg. 

Lignende studier
Andre studier som kan passe for deg:

Noen eksempler på mulige mastergrader er å fordype seg innen merkevareledelse, markedsføring, reklame, media, mote eller å ta for seg et av emnene med et internasjonalt fokus. Ta kontakt med oss for flere muligheter og opptakskrav for masterstudier.

Godkjent i Norge
Studiet krever ingen godkjennelse i Norge, og en utdanning i utlandet vil nok bare være et stort pluss i forhold til erfaring og egenskaper man tilegner seg ved å studere i utlandet.

Vil du vite mer?
Få en personlig veileder som kan hjelpe deg med informasjon om opptakskrav (f.eks. IB-krav), hvilke studier som er tilgjengelig på bachelor- og masternivå og for hjelp med å finne de studiene og universitetene som passer best for deg med din bakgrunn, karakterer, studieønske og evt. studiested. Ettersom studiene og universitetene alle har ulike kriterier og nivåer er det dessverre umulig å oppgi alle nyansene her på denne siden, så for å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, så få kontakt med en av våre veiledere. All hjelp fra oss er gratis og uforpliktende.

Tilbake til studieoversikten A-Å