Image
stats

Statistikkstudier i Storbritannia

Dette er studiet for deg som har grepet på tall og ønsker å utvikle din tallforståelse til et avansert nivå. Ved våre partneruniversiteter har du muligheten til å bli undervist av eksperter innen dette fagfeltet og dermed tilegne deg god oversikt over idéer og teknikker innenfor moderne matematikk og statistikk. Du får ofte frihet til å sette sammen mye av din utdannelse gjennom å velge de fagene du selv vil lære mer om – innen anvendt matematikk, statistikk og vanlige matematiske fag.

Noen eksempler på fag du vil kunne studere er for eksempel sannsynlighetsregning, beslutningsteori, risikoanalyse, bayesiansk statistikk, regresjon og modellering, analytisk geometri, tallsystemer, lineær algebra, matematisk dataprossesering, operasjonsanalyse (eventuelt spesielt rettet mot luftfart eller telekommunikasjon), for å nevne noen av veldig mange fag du kan velge mellom.

Ofte har universitetene avtaler med bedrifter i næringslivet, og tilbyr muligheter for å få reell arbeidserfaring under eller etter studiene. Denne utdannelsen gir deg et solid faglig grunnlag, praktisk erfaring, og samtidig spesialisert kompetanse. Dette vil være nyttig i senere studier eller i din videre karrierevei. Statistikk er tilgjengelig på både bachelor- og mastergradsnivå.
 

Lignende studier og kombinasjoner

Kombinasjoner eller lignende studier du kanskje synes er spennende: 

? Aktuarstudier
? Finans
? Matematikk

Ta kontakt med oss for å finne ut mer om hvilke muligheter som finnes.
 

Jobbmuligheter

Med en utdanning i statistikk kan du peile deg inn på en rekke forskjellige karriereveier innen både privat og offentlig sektor - særlig innen finans, medisin og farmakologi, logistikk og transport, informasjonsteknologi, regnskap, statlige byråer, konsulentselskaper, for å nevne noen av mange eksempler. Studenter med utdannelse fra våre universiteter har, statistisk sett, veldig gode muligheter for ansettelse. De aller fleste går rett ut i jobb etter endt utdanning.

En bachelorgrad i statistikk er et godt grunnlag for videre studier til mastergrad eller eventuelt doktorgrad. Du kan dessuten peile deg inn på en akademisk karriere og drive med undervisning eller forskning knyttet til relevante temaer.

Vi anbefaler for øvrig å jobbe i Norge i feriene mens du er student i Storbritannia. Når du skal søke jobb etter endt utdanning, vil det være en kjempefordel å kunne ha arbeidserfaring på CV-en, men det vil også være svært nyttig å begynne så tidlig som mulig å knytte kontakter i arbeidslivet. Du har gjerne lange ferier som student i Storbritannia, så det er gode muligheter for å kunne dra hjem og jobbe i disse periodene.
 

Mastergrad

Det som er så fantastisk med Storbritannia er at man kan søke på nesten hvilken som helst mastergrad uten å nødvendigvis ha en bachelorgrad innenfor samme felt. Selvsagt vil en relevant bachelorgrad være fordelaktig, men det er ikke alltid et krav. Dessuten går de fleste mastergrader over ett år
 

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss for mer informasjon om opptakskrav, hvilke studier som er tilgjengelig på bachelor- og masternivå og for hjelp med å finne de studiene og universitetene som passer best for deg med din bakgrunn, karakterer, studieønske og evt. studiested. Ettersom studiene og universitetene alle har ulike kriterier og nivåer er det dessverre umulig å oppgi alle nyansene her på denne siden, så for å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, så få kontakt med en av våre veiledere.

Alle studier A-Å