Image
sfgd

Hotellstudier i Storbritannia

Ved å studere hotell/hospitality, vil du lære om det å være vertskap for gjester og om forholdet mellom vert og gjest. Mange vil si at studiet i hovedsak går ut på å lære seg å være et godt vertskap. De fleste studiene heter hospitality, og hospitality og reiselivsstudier overlapper hverandre på de fleste steder, men er likevel litt ulike. Men du vil nok finne at de to som oftest er kombinert som ett studie; og grunnen til det er rett og slett at de er såpass like, og at det vil gi deg en bredere kompetanse.

Studiet i hotell og/eller reiseliv er for deg som er interessert i de økonomiske og sosiale sidene ved hotellnæring og reiselivsvirksomhet. Hotell- og reiselivsbransjen har hatt en sterk vekst de siste årene og er den viktigste inntektskilden i mange land. Studiet tar for seg viktige kunnskapsområder for å lykkes i denne bransjen, alt fra bedriftsledelse, markedsføring og samfunnskunnskap til gjestfrihet og internasjonal handel. Du vil få en solid kunnskap om faget og hvordan hotell- og reiselivsnæringen fungerer. 

De fleste studier er lagt opp til at du kan velge valgfag for å spesialisere deg innen de områdene som interesserer deg mest. Ønsker du å utvelksle til et annet land i løpet av studiet tilbyr de fleste universitetene med denne fagretningen slike muligheter. Flere studier har et praktisk perspektiv der du kan få arbeidserfaring i bransjen inkludert i studiet.
 

Lignende studier og kombinasjoner

Hotell/Hospitality-studier kan ofte kombineres med ledelse, markedsføring, business, turisme og personalledelse. Det er vanlig å kombinere dette studiet med et fremmedspråk, som oftest av europeisk sort.

Andre relevante studier som kanskje kan passe for deg som er interessert i dette: 

Turisme/reiseliv
Festival/Event Management
Adventure Tourism Management
Markedsføring
Ledelse
Business
 

Jobbmuligheter

Nyutdannede innen hotell og reiseliv starter ofte karrierer innen flyselskap, turistkontor, reisebyrå, eller i hotell og restaurantnæringen. Noen starter å jobbe i offentlig sektor eller i veldedige organisasjoner, mens andre fortsetter studiene med mastergrad for å spesialisere seg videre. Det er mange veier du kan gå, men de fleste ender naturlig nok opp i hotell-, reiselivs-, eller matbransjen – eller en kombinasjon. Siden det er tusenvis av forskjellige karrierer innad i disse bransjene, kan du sikkert tenke deg at mulighetene vil multiplisere seg heller enn å innsnevres om du velger å studere hotell/hospitality.

Vi anbefaler for øvrig å jobbe i Norge i feriene mens du er student i Storbritannia. Når du skal søke jobb etter endt utdanning, vil det være en kjempefordel å kunne ha arbeidserfaring på CV-en, men det vil også være svært nyttig å begynne så tidlig som mulig å knytte kontakter i arbeidslivet. Du har gjerne lange ferier som student i Storbritannia, så det er gode muligheter for å kunne dra hjem og jobbe i disse periodene.
 

Vil du vite mer?

Få en personlig veileder som kan hjelpe deg med informasjon om opptakskrav (f.eks. IB-krav), hvilke studier som er tilgjengelig på bachelor- og masternivå og for hjelp med å finne de studiene og universitetene som passer best for deg med din bakgrunn, karakterer, studieønske og evt. studiested. Ettersom studiene og universitetene alle har ulike kriterier og nivåer er det dessverre umulig å oppgi alle nyansene her på denne siden, så for å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, så få kontakt med en av våre veiledere. All hjelp fra oss er gratis.

Alle studier A-Å