Image
entrepreneur

Entreprenørskapstudier i Storbritannia

Entrepenørskap er et studie som på mange måter ligner på business. Dette er studiet for deg som har lyst til å starte din egen bedrift. Du vil lære det du trenger fra idéstadiet, til å utvikle idéen videre til et ferdig produkt. Studiet fokuserer på bedriftsledelse, markedsføring og innovasjon, og det er vanlig å kombinere dette studiet med business og ledelse. Det er et studie som dermed kombinerer teori og praksis for å gi deg en innføring i hva det innebærer å starte din egen bedrift. Hvis du går med en gründer i magen, eller har en forretningsidé du ønsker å sette ut i livet, så er kanskje dette studiet for deg?
 
Entreprenørskap gir en generell innsikt i hvordan en idè eller en teknologi kan resultere i en forretningsidé som utvikles til den blir realisert i et produkt eller en tjeneste med verdi for brukeren. En entreprenør kan defineres som "en som påtar seg innovasjoner og forretningssans i et forsøk på å forvandle innovasjoner til økonomiske varer og goder". Den mest kjente og vanlige formen for entreprenørskap er å starte opp nye bedrifter, men i de senere årene har begrepet blitt utvidet, og omfatter nå både sosiale og politiske former for entreprenørskap. Studiet finnes på både bachelor- og masternivå. 
 
Noen av universitetene tilbyr en utdanning hvor du studerer bedriftsledelse og entreprenørskap i ett og samme studie. Dette er to fag som er veldig tett linket til hverandre, og du vil dra god nytte av begge fagene uansett hvilket område du ønsker å spesialisere deg på, eller hvilken vei du ønsker å gå videre. Du vil få en bred innføring i praktisk og teoretisk kunnskap som vil gjøre deg godt rustet til å bruke dine ferdigheter innenfor entrepenørskap, enten du vil starte opp en helt ny bedrift eller arbeide videre med en etablert organisasjon. Du vil som regel få muligheten til å fokusere på et spesifikt område av egen interesse innenfor business, som er relevant for det du ønsker å jobbe med videre. 
 

Lignende studier

Andre studier som kan være aktuelle for deg som vurderer entreprenørskap:
 

Bedriftsledelse
Business
Ledelse
Markedsføring 
HRM
Finans
Produktdesign
 

Mastergrad på ett år

Med en bachelorgrad i Business og entrepenørskap har du mulighet til å bygge videre på en master innenfor innovasjon, Business Management, markedsføring, HRM eller mye annet spennende. Det som er så fantastisk med Storbritannia er at du kan ta en mastergrad på ett år, i tillegg til at du kan søke på nesten hvilken som helst mastergrad uten å nødvendigvis ha en bachelorgrad innenfor samme felt. Selvsagt vil en relevant bachelorgrad være fordelaktig, men det er ikke alltid et krav. Vi sender deg gjerne forslag til studier som vil passe for deg.
 

Jobbmuligheter

De fleste med utdanning innen entreprenørskap vil kunne velge mellom mange, spennende arbeidsområder, både innen privat og offentlig sektor. Du kan arbeide med bedrifter som er i en oppstartsfase og hos større bedrifter som jobber med forretningsutvikling. Aktuelle bedrifter er investeringsselskaper, oppstartsselskaper, utviklingsavdelinger i større bedrifter og i offentlige institusjoner som jobber med nyskapning og forskning. Det er også vanlig å starte opp for seg selv. Studiet krever ingen godkjennelse i Norge, og en utdanning i Storbritannia vil nok bare være et stort pluss i forhold til erfaring og egenskaper man tilegner seg ved å studere i utlandet.

Vi anbefaler for øvrig å jobbe i Norge i feriene mens du er student i Storbritannia. Når du skal søke jobb etter endt utdanning, vil det være en kjempefordel å kunne ha arbeidserfaring på CV-en, men det vil også være svært nyttig å begynne så tidlig som mulig å knytte kontakter i arbeidslivet. Du har gjerne lange ferier som student i Storbritannia, så det er gode muligheter for å kunne dra hjem og jobbe i disse periodene.
 

Vil du vite mer?

Få en personlig veileder som kan hjelpe deg med informasjon om opptakskrav (f.eks. IB-krav), hvilke studier som er tilgjengelig på bachelor- og masternivå og for hjelp med å finne de studiene og universitetene som passer best for deg med din bakgrunn, karakterer, studieønske og evt. studiested. Ettersom studiene og universitetene har ulike kriterier og nivåer er det dessverre umulig å oppgi alle nyansene her på denne siden, så for å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, ta kontakt med en av våre veiledere. All hjelp fra oss er gratis og uforpliktende.