Image
MBA

MBA-studier i Storbritannia

En MBA, eller Master of Business Administration, er en mastergrad i business som er rettet mot ledere. Dette er en prestisjefylt grad og hvert universitet bygger opp sin MBA ut i fra det de har særskilt kompetanse i. Studiet fokuserer på business og businessfag, men det vil være frihet til å velge en spesialisering hvorvidt det er innenfor ledelse, finans, markedsføring, etc. Det er en grad som fokuserer på både teoretiske og praktiske aspekter ved lederskap og business.

Du vil lære om de utfordringer som offentlige tjenester byr på; som finanskriseledelse, etisk praksis, og bærekraftig utvikling i en raskt skiftende verden. Du vil kunne sette deg inn i en verden som ikke kun er formet av finans og ledelse, men også av global kultur, politikk, og enkeltmenneskets identitet.
 

Inntakskrav

For å komme inn på de aller fleste MBA i Storbritannia kreves det som regel at en har flere års arbeidserfaring fra en lederstilling (minimum på mellomledernivå). En MBA er derfor ikke det samme som en mastergrad i business, ledelse eller lignende. Det finnes riktignok noen MBA-er som ikke krever ledererfaring, men de vil i stor grad tilsvare et vanlig masterstudie innen business eller lignende. Dersom du kommer rett fra bachelorgrad så vil du mest sannsynlig få en bedre studentopplevelse og det er større sjanse for å finne likesinnede på andre mastergrader.

En MBA er ment for de som har jobbet i flere år og ønsker å avansere til høyere stillinger. De aller fleste som tar en MBA har derfor vært i arbeidslivet i mange år allerede og ønsker å utvikle kompetansen sin og ta et steg videre i karrieren. Skolepenger for (executive) MBA er ofte høye, og det er normalt at arbeidsgiver investerer i dette som et ledd i sin kompetanseutviklingsstrategi for høyt verdsatte ansatte som de ønsker at skal utvikle seg eller ta et steg opp. 
 

Vil du vite mer?

Få en personlig veileder som kan hjelpe deg med informasjon om opptakskrav (f.eks. IB-krav), hvilke studier som er tilgjengelig på bachelor- og masternivå og for hjelp med å finne de studiene og universitetene som passer best for deg med din bakgrunn, karakterer, studieønske og evt. studiested. Ettersom studiene og universitetene alle har ulike kriterier og nivåer er det dessverre umulig å oppgi alle nyansene her på denne siden, så for å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, så få kontakt med en av våre veiledere. All hjelp fra oss er gratis!

Alle studier A-Å