Ta en MBA i utlandet

Hvor er du fra? Norway​ United States Canada  Latin America  Sweden​  Japan  Poland  India  Denmark  Portugal  Germany Italy  Spain

London skyline

 

 

Få en personlig veileder og søk i dag

Ta kontakt

Ta en MBA i utlandet

MBA er en mastergrad i business, som er rettet mot ledere. Dette er en prestisjefylt grad og hvert universitet bygger opp sin MBA ut i fra det de har særskilt kompetanse i. Studiet fokuserer på business og businessfag, men det vil være frihet til å velge en spesialisering hvorvidt det er innenfor ledelse, finans, markedsføring, etc. Det er en grad som fokuserer på både teoretiske og praktiske aspekter ved lederskap og business.

Du vil lære om de utfordringer som offentlige tjenester byr på; som finanskriseledelse, etisk praksis, og bærekraftig utvikling i en raskt skiftende verden. Du vil kunne sette deg inn i en verden som ikke kun er formet av finans og ledelse, men også av global kultur, politikk, og enkeltmenneskets identitet.

Inntakskrav

For å komme inn på de aller fleste MBA i Storbritannia kreves det som regel at en har flere års arbeidserfaring fra en lederstilling (minimum på mellomledernivå). En MBA er derfor ikke det samme som en businessmastergrad, som er noe en kan ta rett etter en bachelorgrad. MBA er ment for de som har jobbet i flere år og ønsker å avansere til høyere stillinger. Dersom du ikke har dette, er en master i business eller management et svært godt utgangspunkt og det finnes kjempemange spennende muligheter innen dette området (spør gjerne veilederen din om eksempler på passende studier for deg). I tillegg til arbeidserfaring kreves det for MBA en bachelorgrad med karaktersnitt C-B, avhengig av hvilket universitet en søker til.

Skolepenger

En MBA tar som regel, som de fleste andre mastergrader i Storbritannia, 12 måneder å fullføre. Det kan være verdt å være obs på at skolepengene for denne graden er høy og ofte sponser en arbeidsgiver denne mastergraden.

Godkjent i Norge

Alle MBAs ved Across the Pond sine samarbeidsuniversitet er anerkjente i hele verden, og man trenger ingen godkjennelse i Norge. En utdanning i utlandet vil nok bare være et stort pluss i forhold til erfaring, egenskaper og forståelsen du tilegner deg ved å studere i utlandet. I tillegg vil du få et internasjonalt nettverk som kan være verdifullt i senere jobbsituasjoner og søknader. Engelskkunnskapene du får vil også være til stor fordel for din egen karriere og CV.  

Vil du vite mer?

Få en personlig veileder som kan hjelpe deg med informasjon om opptakskrav (f.eks. IB-krav), hvilke studier som er tilgjengelig på bachelor- og masternivå og for hjelp med å finne de studiene og universitetene som passer best for deg med din bakgrunn, karakterer, studieønske og evt. studiested. Ettersom studiene og universitetene alle har ulike kriterier og nivåer er det dessverre umulig å oppgi alle nyansene her på denne siden, så for å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, så få kontakt med en av våre veiledere. All hjelp fra oss er gratis!

Tilbake til studieoversikten A-Å