Studere ledelse i utlandet

Hvor er du fra? Visit the Norway siteNORGE Visit the USA siteUSA Visit the Canada siteCANADA Visit the Latin America siteVisit the Columbia siteVisit the Mexico siteLATIN-AMERIKA

London skyline

 

 

Få en personlig veileder!

Ta kontakt

Studere ledelse

Ledelse er et svært bredt studie som rommer mange ulike fagområder. Det er et studie for deg som ser for deg en fremtid som leder, enten i Norge eller i utlandet.

Hvert universitet tilbyr ulike ledelsesstudier, både på bachelor- og masternivå, så det er viktig at du leser nøye gjennom studiebeskrivelsen ved hvert universitet, da innholdet kan variere ganske mye. Generelt vil imidlertid et studie innenfor ledelse lære deg ulike modeller innenfor fagområdet ved å se på teoretiske og praktiske aspekter. Ved å lære å ta i bruk disse modellene vil studiet forberede deg til det videre arbeidslivet ved å lære deg ledelsesteknikker og å gi deg lederegenskaper.

Inntakskrav
Inntakskrav vil variere mellom universitet, fra 3-5 i snitt på bachelornivå. På masternivå kreves det C-B i snitt. Det er ikke slik at en må ha en bachelor i ledelse for å søke seg til en master i dette fagområdet. De fleste ledelsesstudiene på masternivå vil vurdere søkere fra alle typer bachelorgrader.

Lignende studier og kombinasjoner
Det er svært vanlig å kombinere ledelse med et annet fagområde på bachelornivå. Den mest vanlige kombinasjonen er business og ledelse, slik at du i tillegg får en innføring i bedriftsøkonomi.

Andre studier som kan være aktuelle: 

Det er muligheter for å få et utplasseringsår ved mange av Across the Ponds samarbeidsuniversitet.

Godkjent i Norge
Alle ledelsesstudiene er anerkjente i Norge og hele verden, så du trenger ingen godkjennelse i Norge.

Vil du vite mer?
Få en personlig veileder som kan hjelpe deg med informasjon om opptakskrav (f.eks. IB-krav), hvilke studier som er tilgjengelig på bachelor- og masternivå og for hjelp med å finne de studiene og universitetene som passer best for deg med din bakgrunn, karakterer, studieønske og evt. studiested. Ettersom studiene og universitetene alle har ulike kriterier og nivåer er det dessverre umulig å oppgi alle nyansene her på denne siden, så for å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, så få kontakt med en av våre veiledere. All hjelp fra oss er gratis og uforpliktende.

Tilbake til studieoversikten A-Å​

Få stipend når du studerer i utlandet