Studere ledelse i utlandet

Hvor er du fra? Norway​ United States Canada  Latin America  Sweden​  Japan  Poland  India  Denmark  Portugal  Germany Italy  Spain

London skyline

 

 

Få en personlig veileder!

Ta kontakt

Studere ledelse

Ledelse er et svært bredt studie som rommer mange ulike fagområder. Det er et studie for deg som ser for deg en fremtid som leder, enten i Norge eller i utlandet.

Hvert universitet tilbyr ulike ledelsesstudier, både på bachelor- og masternivå, så det er viktig at du leser nøye gjennom studiebeskrivelsen ved hvert universitet, da innholdet kan variere ganske mye. Generelt vil et studie innenfor ledelse lære deg ulike modeller innenfor fagområdet ved å se på teoretiske og praktiske aspekter. Ved å lære å ta i bruk disse modellene vil studiet forberede deg til arbeidslivet ved å lære deg ledelsesteknikker og å gi deg lederegenskaper.

Lignende studier og kombinasjoner

Det er svært vanlig å kombinere ledelse med et annet fagområde på bachelornivå. Den mest vanlige kombinasjonen er business og ledelse, slik at du i tillegg får en innføring i organisasjonsstyring.

Andre studier som kan være aktuelle: 

Det er muligheter for å få et utplasseringsår ved mange av universitetene. Ta kontakt med oss for å finne ut mer om hvilke muligheter som finnes.

Godkjent i Norge

Ledelsesstudier kreve ikke noen godkjennelse i Norge, og en utdanning i utlandet vil nok bare være et stort pluss i forhold til erfaring, egenskaper og forståelsen du tilegner deg ved å studere i utlandet. I tillegg vil du få et internasjonalt nettverk som kan være verdifullt i senere jobbsituasjoner og søknader. Engelskkunnskapene du får vil også være til stor fordel for din egen karriere og CV. 

Vil du vite mer?

Få en personlig veileder som kan hjelpe deg med informasjon om opptakskrav (f.eks. IB-krav), hvilke studier som er tilgjengelig på bachelor- og masternivå og for hjelp med å finne de studiene og universitetene som passer best for deg med din bakgrunn, karakterer, studieønske og evt. studiested. Ettersom studiene og universitetene alle har ulike kriterier og nivåer er det dessverre umulig å oppgi alle nyansene her på denne siden, så for å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, så få kontakt med en av våre veiledere. All hjelp fra oss er gratis og uforpliktende.

Tilbake til studieoversikten A-Å​

 

Få stipend når du studerer i utlandet