Studere turisme i utlandet

Hvor er du fra? Visit the Norway siteNORGE Visit the USA siteUSA Visit the Canada siteCANADA Visit the Latin America siteVisit the Columbia siteVisit the Mexico siteLATIN-AMERIKA

London skyline

 

 

Få en personlig veileder!

Ta kontakt

Studere turisme og reiselivsledelse

Turisme/reiseliv er et populært fag med mange forskjellige innfallsvinkler. Mulighetene er mange med alt fra økoturisme til utveksling til andre land som en integrert del av graden din fra Storbritannia. Det er mange spesialiseringsmuligheter innen turisme/reiseliv og det kan ofte være verdt å vurdere en kombinasjon eller tenke grundig gjennom hva en ønsker å gjøre etter endt studie. Om du ønsker å starte eget reisebyrå, bør du se på en helt annen spesialisering enn dersom du vil være involvert i ledelsen av et stort internasjonalt hotell, eller vil utvikle turistnæringen i din hjemkommune.
 
Turisme og reiseliv er et studie som gir deg en utdanning du kan bruke over hele verden. Du vil lære om økonomi, kultur, språk, geografi og mye mer. Hotellbransjen er en viktig del innenfor reiseliv og hvordan hoteller styres og fungerer er også noe du som student kommer til å få innblikk i. Utvikling av destinasjoner og hvordan de best mulig kan markedsføres er også viktige tema. Reiseliv er et av verdens hurtigste voksende næringsområder. 
 
Det finnes flere ulike retninger å studere innenfor turisme og reiseliv. Markedsfokus er et tema som går igjen i de fleste fagene. Der er fokuset på forretningsforståelse, forretningsmodeller og markedsføring av reiselivsbransjen og hvordan markedsføring kan hjelpe kunden på best mulig måte. Turisme/reiseliv er et veldig aktuelt studie for deg som er interessert i å jobbe i turistnæringen, både internasjonalt og hjemme i Norge. 
 
Lignende studier
Studier som kan være aktuelle for deg som synes dette høres spennende ut: 
Utveksling
Det fins også muligheter for å reise på utveksling til andre land, som f.eks Dubai, ved noen av universitetene. Det er veldig vanlig å kombinere dette studiet med språk og dermed dra på utveksling til land hvor dette språket snakkes. De fleste av våre partnere kan også tilby mange muligheter innen ulike former for arbeidspraksis, med alt fra kortere opphold i reiselivsbedrifter til fast arbeid i et helt år. Dette er også en flott sjanse til å få en smak på de forskjellige spesialiseringsmulighetene.
 
Inntakskrav
Inntakskravene varierer fra universitetet til universitet, og basert på hva man eventuelt ønsker å kombinere dette studiet med. Studiet krever ingen godkjennelse i Norge.
 
Mastergrad på ett år
Det er også mulighet for å studere turisme/reiseliv som mastergrad hvis du for eksempel har tatt en bachelorgrad i business, Event Management, markedsføring eller mye annet! Du kan også gå videre med en mastergrad i veldig mange ulike studier basert på en bachelorgrad innen turisme/reiseliv. En mastergrad i Storbritannia går som regel over ett år, mot to i Norge. 
 
Jobbmuligheter
Det fins mange mange ulike jobber du kan søke på med en utdanning innenfor turisme/reiseliv. De vanligste er innenfor turistindustrien, markedsføring, destinasjonsledelse, reiseledelse og reisebyråer.

Vi anbefaler for øvrig å jobbe i Norge i feriene mens du er student i Storbritannia. Når du skal søke jobb etter endt utdanning, vil det være en kjempefordel å kunne ha arbeidserfaring på CV-en, men det vil også være svært nyttig å begynne så tidlig som mulig å knytte kontakter i arbeidslivet. Du har gjerne lange ferier som student i Storbritannia, så det er gode muligheter for å kunne dra hjem og jobbe i disse periodene.

 
Vil du vite mer?
Få en personlig veileder som kan hjelpe deg med informasjon om opptakskrav (f.eks. IB-krav), hvilke studier som er tilgjengelig på bachelor- og masternivå og for hjelp med å finne de studiene og universitetene som passer best for deg med din bakgrunn, karakterer, studieønske og evt. studiested. Ettersom studiene og universitetene alle har ulike kriterier og nivåer er det dessverre umulig å oppgi alle nyansene her på denne siden, så for å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, så få kontakt med en av våre veiledere. All hjelp fra oss er gratis!
 

Tilbake til studieoversikten A-Å

Få stipend når du studerer i utlandet