Bli eiendomsmegler i utlandet

Hvor er du fra? Visit the Norway siteNORGE Visit the USA siteUSA Visit the Canada siteCANADA Visit the Latin America siteVisit the Columbia siteVisit the Mexico siteLATIN-AMERIKA

London skyline

 

 

Få en personlig veileder og søk i dag

Ta kontakt

Eiendomsmegler

Eiendomsmeglerstudiet er ideelt for deg som har interesse for økonomi og eiendom, og som har evnen til å snakke med ulike typer mennesker. Studiet gir deg en bred kunnskap innen eiendom, der du har mulighet til å spesialisere deg innenfor det området du liker best. Sentrale fag utenom eiendomsmegling i studiet er ledelse, økonomi, finans, regnskap, teknologi/arkitektur og juss.

Studiet fokuserer ofte på vurderinger og investeringer, der du som student skal lære å forvalte nærings- og boligeiendom. Eiendomsmeglerens ansvarsområde er å sørge for at salget, kjøpet eller utleien av en bolig skjer på en sikker, ordnet og effektiv måte.

Lignende studier og kombinasjoner
Eiendomsmegling kan tradisjonelt ikke kombineres med andre typer studier fordi det er et meget spesialisert studie og krever godkjenning fra Finanstilsynet. 

Lignende studier inkluderer: 

Inntakskrav
Inntakskravene varierer fra universitet til universitet, men som regel mellom 4-5 i snitt for opptak til en bachelorgrad.

Jobbmuligheter
Etter at du har fått eiendomsmeglerbrev kan du jobbe som eiendomsmegler i Norge. Dette spennende, varierte, og godt betalte yrket er perfekt for deg som liker å jobbe med mennesker samtidig som du kan bruke kunnskaper om økonomi, business, planlegging, osv.

Vi anbefaler for øvrig å jobbe i Norge i feriene mens du er student i Storbritannia. Når du skal søke jobb etter endt utdanning, vil det være en kjempefordel å kunne ha arbeidserfaring på CV-en, men det vil også være svært nyttig å begynne så tidlig som mulig å knytte kontakter i arbeidslivet. Du har gjerne lange ferier som student i Storbritannia, så det er gode muligheter for å kunne dra hjem og jobbe i disse periodene.

Godkjenning
Studiet krever godkjenning fra Finanstilsynet. For å få godkjent eiendomsmeglerbrev må du ha godkjent eiendomsmeglereksamen og to års arbeidspraksis. De fleste går derfor rett ut i arbeid for å opparbeide seg den praksisen de trenger. Ved oppnådd eiendomsmeglerbrev har du rett til å jobbe med både selvstendig eiendomsmegling og som fagansvarlig.

Vil du vite mer?
Få en personlig veileder som kan hjelpe deg med informasjon om opptakskrav (f.eks. IB-krav), hvilke studier som er tilgjengelig på bachelor- og masternivå og for hjelp med å finne de studiene og universitetene som passer best for deg med din bakgrunn, karakterer, studieønske og evt. studiested. Ettersom studiene og universitetene alle har ulike kriterier og nivåer er det dessverre umulig å oppgi alle nyansene her på denne siden, så for å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, så få kontakt med en av våre veiledere. All hjelp fra oss er gratis og uforpliktende.

Tilbake til studieoversikten A-Å