Studere markedsføring i utlandet

Hvor er du fra? Norway​ United States Canada  Latin America  Sweden​  Japan  Poland  India  Denmark  Portugal  Germany Italy  Spain

London skyline

 

 

Få en personlig veileder og søk i dag

Ta kontakt

Studere markedsføring og PR

Markedsføring er et bredt område som berører flere ulike deler av en bedrift og mange ulike arbeidsoppgaver. Dette er et veldig populært studie og det er muligheter for spesialisering avhengig av hva slags interesser du har. Alle har hørt om Coca-Cola, Starbucks, Apple og Google, og en grunn til det er at disse bedriftene har markedsført varene sine på fantastiske måter. 
 
Markedsføring og PR er akademiske fag med veldig klare praktiske elementer. Noen studier av denne typen vil fokusere mer på teori, mens andre vil fokusere på praksis, men det alle har til felles er at studiet er meget yrkesrettet. De aller fleste har også omfattende og gode tilbud til praksis som en del av studiet, et utplasseringsår eller muligheter for utveksling til andre land. Fagene fokuserer stort sett på teorier for markedsføring og PR, men med mye praksis og du vil også få mye "hands on" erfaring.
 
Fagene sammenfaller ofte med business eller ledelse, men det er ofte også overlapp med media, kommunikasjon, og til og med journalistikk avhengig av dine interesser. Det er også vanlig å kombinere markedsføring med andre studier, og du kan da f.eks. velge: finans, business, økonomi, juss, politikk, ledelse, festival, språk, media, turisme/reiseliv, psykologi, film eller sosiologi. Det finnes også litt annerledes, og unike studier slik som: Marketing Communications and Advertising, Marketing and Design, Fashion: Media and Marketing, Management & Marketing of Fashion Textiles, Food Marketing and Nutrition, Business Management and Retail Marketing, Retail Marketing i tillegg til Advertising and Brand Design. Ta gjerne kontakt for å vite om dine muligheter innen markedsføring og lignende studier. 
 
Markedsføring tar for seg bedriftens inntektsside, og er mye mer enn bare salg. Markedsførere jobber med å kartlegge behov hos kundene, utforme produkter, sette priser, gjøre produktene tilgjengelige, informere gjennom reklame, utvikle kunderelasjoner og sørge for oppfølging dersom produktet ikke skulle tilfredsstille kundens behov. Man er med på hele prosessen fra utvikling av produktet, til kunden er fornøyd. Kundeservice og salg er derfor viktige elementer i en slik utdannelse, og studiene kan ofte inneholde elementer som ledelse, prosjektstyring og økonomi. Markedsføring og merkebygging vil også handle om hva bedriften bør gjøre og hvordan man gjør det effektivt i forhold til å selge sine produkter. Man vil derfor lære om grunnleggende prinsipper, teorier, begreper og modeller innen markedsføring og markedsanalyse.
 
Vi lever i en digital verden og nå mer enn før ser vi hvor viktig det er å bruke de midlene vi kan for å markedsføre varer og bedrifter. LinkedIn, Facebook og Twitter kan være hjelpemidler som du kan bruke for å promotere en ny vare. I Storbritannia er det veldig vanlig med utplassering og arbeidserfaring og det å skaffe kontakter i denne bransjen er gull verdt. Det er også verdifull erfaring å ta med tilbake til Norge. Mange av våre universiteter tilbyr markedsføring på både bachelor- og masternivå og inntakskravene varierer veldig. Noen mastergrader kan kreve relevant arbeidserfaring/bachelorgrad, men ikke alle.

Lignende studier og kombinasjoner

Andre studier som kan være aktuelle for deg som vurderer markedsføring:
Ta kontakt med oss for å finne ut mer om hvilke muligheter som finnes.

Jobbmuligheter

Med en bachelorgrad i markedsføring kan du få jobb innenfor salg, merkevareledelse, reklame, PR, markedsanalyse, i private og offentlige virksomheter. Mange har også startet sin egen bedrift med stor suksess og de vet da hvordan de skal markedsføre den på best mulig måte. Det som er så fantastisk med Storbritannia er at man kan søke på nesten hvilken som helst mastergrad uten å nødvendigvis ha en bachelorgrad innenfor samme felt. Selvsagt vil en relevant bachelorgrad være fordelaktig, men det er ikke alltid et krav. Vi i Across the Pond sender deg gjerne forslag til studier som vil passe for deg.

Vi anbefaler for øvrig å jobbe i Norge i feriene mens du er student i Storbritannia. Når du skal søke jobb etter endt utdanning, vil det være en kjempefordel å kunne ha arbeidserfaring på CV-en, men det vil også være svært nyttig å begynne så tidlig som mulig å knytte kontakter i arbeidslivet. Du har gjerne lange ferier som student i Storbritannia, så det er gode muligheter for å kunne dra hjem og jobbe i disse periodene.

Godkjent i Norge

Studiet skal ikke kreve noen godkjennelse i Norge, og en utdanning i utlandet vil nok bare være et stort pluss i forhold til erfaring, egenskaper og forståelsen du tilegner deg ved å studere i utlandet. I tillegg vil du få et internasjonalt nettverk som kan være verdifullt i senere jobbsituasjoner og søknader. Engelskkunnskapene du får vil også være til stor fordel for din egen karriere og CV. 

Vil du vite mer?

Få en personlig veileder som kan hjelpe deg med informasjon om opptakskrav (f.eks. IB-krav), hvilke studier som er tilgjengelig på bachelor- og masternivå og for hjelp med å finne de studiene og universitetene som passer best for deg med din bakgrunn, karakterer, studieønske og evt. studiested. Ettersom studiene og universitetene alle har ulike kriterier og nivåer er det dessverre umulig å oppgi alle nyansene her på denne siden, så for å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, så få kontakt med en av våre veiledere. All hjelp fra oss er gratis!