Hvor er du fra? NORGE USA CANADA LATIN-AMERIKA ANDRE LAND

 

 

Få en personlig veileder og søk i dag

Ta kontakt

Studere shipping og maritime fag

Shipping refererer til rederi- og befraktningsvirksomhet med skip, til de som arbeider i foretak innen denne sektoren samt til aksjer og verdipapirer relatert til slik virksomhet. Shippingvirksomhet er en sentral del av verdensøkonomien. Den maritime næringen vokser også raskt og har stadig behov for arbeidskraft med høy kompetanse. Innenfor shipping og maritime fag finnes det ulike spesialiseringer og studiekombinasjoner. Du kan studere Shipping eller maritime fag i kombinasjon med finans eller du kan fokusere på de mer tekniske og ingeniørbaserte studiene. Den beste måten å finne ut av hvilke studier som passer best for deg, er nok å ta kontakt slik at vi kan finne frem noen studier som passer for deg.
 
Studere shipping i utlandetNoen eksempler på typiske fag som disse studiene kan inneholde er internasjonal økonomi, driftsregnskap, investering og finansiering, e-handel, IT, internasjonal maritim handel, maritim økonomi og business, shipping, maritim juss, analyse, strategisk planlegging og budsjettering. Du vil også ofte få muligheten til å velge i mellom en rekke ulike fag i tillegg til de obligatoriske fagene. Studieinnhold vil selvsagt variere fra skole til skole, så det er viktig å sette seg nøye inn i studieforløpet. Shipping og maritime fag gir deg inngående kunnskap om skip og skipsoperasjoner, og du vil i tillegg lære om offshoreoperasjoner, blandet med tradisjonelle økonomifag.
 
Undervisningen er ofte delt inn i forelesninger, seminarer, workshops, gruppearbeid, utarbeidelse av case-studier og selvstendig arbeid. 
 
Det er veldig mange som velger å ta en bachelorgrad innen business, ledelse, prosjektledelse, finans, juss eller lignende (det kommer an på hvilken mastergrad de vil gå inn på) før de bygger på og spesialiserer seg innen shipping eller ulike maritime aspekter. Det vil være en veldig fint måte å ha et trygg og god plattform i form av en bachelorgrad man kan falle tilbake på hvis man finner ut at man ikke ønsker å jobbe innen shipping og det maritime etter hvert. Ved å legge opp studieforløpet på den måten vil du ha mange flere muligheter og du låser deg ikke til shipping/det maritime.
 
Det som er så fantastisk med Storbritannia er at man kan søke på nesten hvilken som helst mastergrad uten å nødvendigvis ha en bachelorgrad innenfor samme felt. Selvsagt vil en relevant bachelorgrad (f.eks. Business) være fordelaktig, men det er ikke alltid et krav. Vi i Across the Pond sender deg gjerne forslag til studier som vil passe for deg.
 
Lignende studier
Andre studier som kan passer for deg hvis du synes dette høres interessant ut kan være:
 
Jobbmuligheter
En utdanning innen Shipping og maritime studier er internasjonal og gir gode arbeidsmuligheter i inn- og utland. Du kan for eksempel jobbe innenfor bank, handel, regjeringen, investeringsvirksomhet, lov, logistikk, ledelsesrådgivning, konsultasjon, produksjon, finans, skipsfart, aksjemegling, forskning og undervisning på universiteter. Innenfor sjøfarten finnes det flere muligheter innenfor internasjonal sjøtransport eller offshore. Du kan for eksempel jobbe som maskinist, produksjonsspesialist, teknisk spesialist, marineingeniør eller leder.
 
Godkjent i Norge
Studiet krever ingen godkjennelse i Norge, og en utdanning i utlandet vil nok bare være et stort pluss i forhold til erfaring og egenskaper man tilegner seg ved å studere i utlandet.
 
Vil du vite mer?
Få en personlig veileder som kan hjelpe deg med informasjon om opptakskrav (f.eks. IB-krav), hvilke studier som er tilgjengelig på bachelor- og masternivå og for hjelp med å finne de studiene og universitetene som passer best for deg med din bakgrunn, karakterer, studieønske og evt. studiested. Ettersom studiene og universitetene alle har ulike kriterier og nivåer er det dessverre umulig å oppgi alle nyansene her på denne siden, så for å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, så få kontakt med en av våre veiledere. All hjelp fra oss er gratis!