Hvor er du fra? NORGE USA CANADA LATIN-AMERIKA ANDRE LAND

 

 

Få en personlig veileder!

Ta kontakt

Studere Supply Chain Management

Supply Chain Management og logistikkstudier har hatt en økende betydning det siste tiåret, og bedrifter utsettes av økende grad for nye og sterkere krav når det gjelder å levere sine produkter og tjenester raskere, mer kostnadseffektivt og bedre enn sine konkurrenter. Supply Chain Management (SCM) er prosessen som brukes av et selskap for å sikre at forsyningskjeden deres er effektiv og kostnadseffektiv. Denne består typisk av fem etapper: planlegging, utvikling, produksjon, logistikk og avkastning.
 
Under planleggingen, må en strategi utvikles for å løse hvordan et gitt produkt vil møte behovene til kundene. En vesentlig del av denne strategien fokuserer ofte på å planlegge en lønnsom forsyningskjede (Supply Chain). Utbyggingsfase innebærer å bygge et sterkt forhold til leverandører av råvarer som trengs for å gjøre produktet selskapet leverer. Denne fasen innebærer ikke bare å identifisere pålitelige leverandører, men også å skape metoder for frakt, levering og betaling. I den neste fasen blir produktet produsert, testet, emballert og gjort klar til levering. Den siste fasen av Supply Chain Management er når kundene kan returnere defekte produkter.
 
Studiet
Studiet vil gi deg en forståelse for ledelse av forsyningskjeder sett fra ulike fagdisipliner og teoretiske tilnærmingsmåter. Du vil også få en grunnleggende forståelse for de viktigste spørsmålene/utfordringene som fagfolk innenfor Supply Chain Management og logistikk står ovenfor. Du vil også lære mer om innkjøpsstrategier, logistikk, produksjonsprosesser, distribusjon og innkjøpsstrategier. På de fleste av studiene vil man også få en generell innsikt i økonomi og administrasjon.
 
Eksempler på typiske fag som studiet kan inneholde er Management (ledelse), Business, International Business, markedsføring, logistikk, Research, kvantitative metoder, innovasjon, strategi og lignende. Gjennom studiet vil man utvikle gode analytiske evner, og beslutningsferdigheter og en evne til å takle utfordringene internasjonale bedrifter og virksomheter står ovenfor. Undervisningen er som regel ganske variert og består ofte av forelesninger, seminarer, presentasjoner, gruppearbeid og selvstendig arbeid.
 
Mastergrad på ett år
Dette er et studie som de fleste tar på masternivå, etter å f.eks. ha tatt en bachelorgrad i Business, ledelse eller lignende. Det finnes et fåtall av universiteter som har dette studiet på bachelornivå også, men det er altså mest normalt å ta etter en bachelorgrad. Det finnes veldig mange spennende mastergrader innen Supply Chain Management og lignende logistikkstudier, så hvis du ønsker en mer detaljert beskrivelse og oversikt over hvilke muligheter du har, så ta kontakt!
 
Lignende studier og kombinasjoner
Andre studier som kan passer for deg hvis du synes dette høres interessant ut kan være:
 
Jobbmuligheter
Dette studiet gir deg en kompetanse til og tre inn i en rekke yrker i felt innenfor Supply Chain Management og logistikk – for eksempel som innkjøpsspesialist, logistikksjef, lagersjef, kontrakt og forhandlingsspesialist.  Du kan også jobbe med ledelse og effektivisering av leveringskjeder (SCM), innkjøp og produksjonsplanlegging basert på kundeordrer eller salgsprognoser, befraktning og transport- og ruteplanlegging for skip, fly, tog, bil og lignende.
 
Godkjent i Norge
Studiet krever ingen godkjennelse i Norge, og en utdanning i utlandet vil nok bare være et stort pluss i forhold til erfaring og egenskaper man tilegner seg ved å studere i utlandet.
 
Vil du vite mer?
Få en personlig veileder som kan hjelpe deg med informasjon om opptakskrav (f.eks. IB-krav), hvilke studier som er tilgjengelig på bachelor- og masternivå og for hjelp med å finne de studiene og universitetene som passer best for deg med din bakgrunn, karakterer, studieønske og evt. studiested. Ettersom studiene og universitetene alle har ulike kriterier og nivåer er det dessverre umulig å oppgi alle nyansene her på denne siden, så for å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, så få kontakt med en av våre veiledere. All hjelp fra oss er helt gratis!